Tutkintoon johtamaton koulutus

Turun yliopistossa voi suorittaa perus- ja jatkotutkintojen lisäksi opintoja, jotka eivät johda tutkintoon. Opinto-oikeuden myöntää tiedekunta, ja se koskee vain niitä opintoja, joihin oikeus on myönnetty ja on voimassa vain niille määrätyn ajan.

 • Jos sinulla on lisäksi voimassaoleva perus- tai jatkotutkintoon johtava opiskeluoikeus, lukuvuosi-ilmoittautuminen tulee tehdä kyseiseen opisleuoikeuteen siitä annettujen ohjeiden mukaisesti!

Tiedekuntien myöntämät opinto-oikeudet kirjataan Turun yliopiston opintorekisteriin Peppiin, opiskelijakeskus Discossa. Kun opinto-oikeus on kirjattu, saat siitä tiedon sähköpostitse.

Tutkintoon johtamattomat koulutukset

Erikoislääkärikoulutuksen lisäkoulutusohjelma

Uusi opinto-oikeus kirjataan tiedekunnan päätöksen perusteella

Uusi opinto-oikeus ja ensimmäisen lukuvuoden läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin tiedekunnan päätöksen perusteella.

 • Opinto-oikeuden ja ilmoittautumisen merkitsemisen jälkeen sinulle lähetetään vahvistus sähköpostitse.

Läsnäoloilmoittautuminen tulevina vuosina

 • Syyslukukaudesta 2019 alkavissa opinto-oikeuksissa opinto-oikeuden määräaika on rajattu ja ilmoittautuminen kirjataan automaattisesti opinto-oikeuden voimassaoloajan.
  • Tämän jälkeen lisäaikaa voi hakea tiedekunnalta
 • Aiemmin myönnetyissä opinto-oikeuksissa
  • Ilmoittautuminen läsnäolevaksi opiskelijaksi merkitään lukuvuosittain automaattisesti 6 vuoden ajan. Päivitys tehdään aina kyseisen lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua.
  • Tämän jälkeen opiskelija hoitaa ilmoittautumisen henkilökohtaisesti (ilmoittautumisohjeet lähetetään utu-sähköpostiin ilmoittautumisajan alettua).

Ilmoittautumisen peruminen

 • Voit kieltää läsnäolomerkinnän lisäämisen olemalla yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tämän jälkeen automaattista ilmoittautumista seuraavana lukuvuonna ei merkitä, vaan voit pyytää uudellenilmoittautumista opiskelijakeskus Discosta. Tällöin ei kuitenkaan peritä uudelleenkirjoittautumismaksua. 
Erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutus

Uusi opinto-oikeus kirjataan tiedekunnan päätöksen perusteella

Uusi opinto-oikeus ja ensimmäisen lukuvuoden läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin tiedekunnan päätöksen perusteella.

 • Opinto-oikeuden ja ilmoittautumisen merkitsemisen jälkeen sinulle lähetetään vahvistus sähköpostitse.
 • Kesästä 2019 alkaen opinto-oikeus kirjataan opintorekisteriin aluksi ehdollisena oikeutena.

Läsnäoloilmoittautuminen tulevina vuosina

Erikoislääkärin 5- tai 6-vuotista koulutusta tai erikoishammaslääkärin 6-vuotista koulutusta suorittavat

 • Kesästä 2019 alkaen opinto-oikeuksissa opinto-oikeuden määräaika on rajattu.
  • Opinto-oikeus kirjataan opintorekisteriin ensin ehdollisena oikeutena päätöksessä ilmoitetuksi ajaksi.
  • Tiedekunnan vahvistuksen jälkeen opinto-oikeus muutetaan ehdollisesta voimassaolevaksi.
  • Ilmoittautuminen kirjataan automaattisesti opinto-oikeuden voimassaoloajan ilmoittautumisajan alettua ja siitä lähetetään viesti opiskelijalle.
  • Tämän jälkeen lisäaikaa voi hakea tiedekunnalta
 • Aiemmin myönnetyissä opinto-oikeuksissa
  • Ilmoittautuminen läsnäolevaksi opiskelijaksi merkitään lukuvuosittain automaattisesti 10 vuoden ajan. Päivitys tehdään aina kyseisen lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua ja siitä lähetetään viesti opiskelijalle.
  • Tämän jälkeen opiskelija hoitaa ilmoittautumisen henkilökohtaisesti (ilmoittautumisohjeet lähetetään utu-sähköpostiin ilmoittautumisajan alettua).

Erikoishammaslääkärin 3-vuotista koulutusta suorittavat

 • Kesästä 2019 alkaen opinto-oikeuksissa opinto-oikeuden määräaika on rajattu.
  • Opinto-oikeus kirjataan opintorekisteriin ensin ehdollisena oikeutena päätöksessä ilmoitetuksi ajaksi.
  • Tiedekunnan vahvistuksen jälkeen opinto-oikeus muutetaan ehdollisesta voimassaolevaksi.
  • Ilmoittautuminen kirjataan automaattisesti opinto-oikeuden voimassaoloajan ilmoittautumisajan alettua ja siitä lähetetään viesti opiskelijalle.
  • Tämän jälkeen lisäaikaa voi hakea tiedekunnalta
 • Aiemmin myönnetyissä opinto-oikeuksissa
  • Ilmoittautuminen läsnäolevaksi opiskelijaksi merkitään lukuvuosittain automaattisesti 6 vuoden ajan. Päivitys tehdään aina kyseisen lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua ja siitä lähetetään viesti opiskelijalle.
  • Tämän jälkeen opiskelija hoitaa ilmoittautumisen henkilökohtaisesti (ilmoittautumisohjeet lähetetään utu-sähköpostiin ilmoittautumisajan alettua).

Ilmoittautumisen peruminen

 • Voit kieltää läsnäolomerkinnän lisäämisen olemalla yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tämän jälkeen automaattista ilmoittautumista seuraavana lukuvuonna ei merkitä, vaan voit pyytää uudellenilmoittautumista opiskelijakeskus Discosta. Tällöin ei kuitenkaan peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.
Erikoistumisopinnot (ERKO)

Uusi opinto-oikeus kirjataan tiedekunnan päätöksen perusteella

Uusi opinto-oikeus ja ensimmäisen lukuvuoden läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin tiedekunnan päätöksen perusteella.

 • Jos opinnoissasi on opintomaksu, sinun on toimittava annettujen maksuohjeiden mukaan. Opinto-oikeus ja läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin vasta maksun jälkeen.
 • Opinto-oikeuden ja ilmoittautumisen merkitsemisen jälkeen sinulle lähetetään vahvistus sähköpostitse.

Läsnäolomerkintä päivitetään automaattisesti tulevina lukuvuosina

 • Tulevina lukuvuosina läsnäolo päivitetään automaattisesti koko opinto-oikeuden voimassaoloajan.
 • Päivitys tehdään aina kyseisen lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua.

Ilmoittautumisen peruminen

 • Voit kieltää läsnäolomerkinnän lisäämisen olemalla yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tämän jälkeen automaattista ilmoittautumista seuraavana lukuvuonna ei merkitä, vaan voit pyytää uudellenilmoittautumista opiskelijakeskus Discosta. Tällöin ei kuitenkaan peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.
Erilliset opettajan pedagogiset, erilliset monialaiset ja erilliset erityisopettajan opinnot

Uusi opinto-oikeus kirjataan kasvatustieteiden tiedekunnan päätöksen perusteella

Uusi opinto-oikeus ja ensimmäisen lukuvuoden läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin tiedekunnan päätöksen perusteella.

 • Opinto-oikeuden ja ilmoittautumisen merkitsemisen jälkeen sinulle lähetetään vahvistus sähköpostitse.

Läsnäolomerkintä päivitetään automaattisesti tulevina lukuvuosina

 • Tulevina lukuvuosina läsnäolo päivitetään automaattisesti koko opinto-oikeuden voimassaoloajan.
 • Päivitys tehdään aina kyseisen lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua.

Ilmoittautumisen peruminen

 • Voit kieltää läsnäolomerkinnän lisäämisen olemalla yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tämän jälkeen automaattista ilmoittautumista seuraavana lukuvuonna ei merkitä, vaan voit pyytää uudellenilmoittautumista opiskelijakeskus Discosta. Tällöin ei kuitenkaan peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.
Hammaslääketieteen pätevöitymisopinnot

Uusi opinto-oikeus kirjataan lääketieteellisen tiedekunnan päätöksen perusteella

Uusi opinto-oikeus ja ensimmäisen lukuvuoden läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin tiedekunnan päätöksen perusteella.

 • Opinto-oikeuden ja ilmoittautumisen merkitsemisen jälkeen sinulle lähetetään vahvistus sähköpostitse.

Läsnäolomerkintä päivitetään automaattisesti tulevina lukuvuosina

 • Tulevina lukuvuosina läsnäolo päivitetään automaattisesti koko opinto-oikeuden voimassaoloajan.
 • Päivitys tehdään aina kyseisen lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua.

Ilmoittautumisen peruminen

 • Voit kieltää läsnäolomerkinnän lisäämisen olemalla yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tämän jälkeen automaattista ilmoittautumista seuraavana lukuvuonna ei merkitä, vaan voit pyytää uudellenilmoittautumista opiskelijakeskus Discosta. Tällöin ei kuitenkaan peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.
JOO-opinnot ja muut yhteistyöopinnot

Uusi opinto-oikeus kirjataan tiedekunnan päätöksen perusteella

Uusi opinto-oikeus ja ensimmäisen lukuvuoden läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin tiedekunnan päätöksen perusteella.

 • Tiedot saadaan hakuvaiheessa kerätyistä henkilötiedoista (JOOPAS-järjestelmästä tai muusta hakulomakkeesta).
 • Åbo Akademin ja Turun yliopiston eräissä yhteistyössä toteuttavissa tutkinto-ohjelmissa opiskeluoikeus myönnetään tiedekunnassa automaattisesti kyseisten koulutusten opiskelijoille. Turun yliopiston opiskeluoikeuden voimassaolo riippuu Åbo Akademin kyseisen tutkinto-oikeuden voimassaolosta.
 • Opinto-oikeuden ja ilmoittautumisen merkitsemisen jälkeen sinulle lähetetään vahvistus sähköpostitse.

Läsnäolomerkintä päivitetään automaattisesti tulevina lukuvuosina

 • Tulevina lukuvuosina läsnäolo päivitetään automaattisesti koko opinto-oikeuden voimassaoloajan.
 • Päivitys tehdään aina kyseisen lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua.
 • Åbo Akademin ja Turun yliopiston yhteistyössä toteuttavissa tutkinto-ohjelmissa, joissa opiskeluoikeudet on myönnetty automaattisesti, tarkastellaan tietoja (valmistuminen, lukuvuosi-ilmoittautuminen) muutaman kerran lukuvuoden aikana. Turun yliopiston läsnäoloilmoittautuminen poistetaan, mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut Åbo Akademiin läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisaikana. Opiskeluoikeuden voimassaolo päätetään opiskelijan valmistumiseen Åbo Akademissa.
 • Opiskelijoille lähetetään viestiä, kun JOO-opintoaika on päättymässä. Lisäaikaa haetaan JOO-hakulomakkeella.

Ilmoittautumisen peruminen

 • Voit kieltää läsnäolomerkinnän lisäämisen olemalla yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tämän jälkeen automaattista ilmoittautumista seuraavana lukuvuonna ei merkitä, vaan voit pyytää uudellenilmoittautumista opiskelijakeskus Discosta. Tällöin ei kuitenkaan peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.
Koulutusvienti (tutkintoon johtamaton)

Uusi opinto-oikeus kirjataan tiedekunnan päätöksen perusteella

Uusi opinto-oikeus ja ensimmäisen lukuvuoden läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin tiedekunnan päätöksen perusteella.

 • Opinto-oikeuden ja ilmoittautumisen merkitsemisen jälkeen sinulle lähetetään vahvistus sähköpostitse.

Läsnäolomerkintä päivitetään automaattisesti tulevina lukuvuosina

 • Tulevina lukuvuosina läsnäolo päivitetään automaattisesti koko opinto-oikeuden voimassaoloajan.
 • Päivitys tehdään aina kyseisen lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua.

Ilmoittautumisen peruminen

 • Voit kieltää läsnäolomerkinnän lisäämisen olemalla yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tämän jälkeen automaattista ilmoittautumista seuraavana lukuvuonna ei merkitä, vaan voit pyytää uudellenilmoittautumista opiskelijakeskus Discosta. Tällöin ei kuitenkaan peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.
Maksulliset erillisopinnot

Uusi opinto-oikeus kirjataan tiedekunnan päätöksen perusteella

Uusi opinto-oikeus ja ensimmäisen lukuvuoden läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin tiedekunnan päätöksen perusteella.

 • Jos opinnoissasi on opintomaksu, sinun on toimittava annettujen maksuohjeiden mukaan. Opinto-oikeus ja läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin vasta maksun maksamisen jälkeen.
 • Opinto-oikeuden ja ilmoittautumisen merkitsemisen jälkeen sinulle lähetetään vahvistus sähköpostitse.

Läsnäolomerkintä päivitetään automaattisesti tulevina lukuvuosina

 • Tulevina lukuvuosina läsnäolo päivitetään automaattisesti koko opinto-oikeuden voimassaoloajan.
 • Päivitys tehdään aina kyseisen lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua.

Ilmoittautumisen peruminen

 • Voit kieltää läsnäolomerkinnän lisäämisen olemalla yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tämän jälkeen automaattista ilmoittautumista seuraavana lukuvuonna ei merkitä, vaan voit pyytää uudellenilmoittautumista opiskelijakeskus Discosta. Tällöin ei kuitenkaan peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.

Lue lisätietoa erillisopintoista

Psykoterapeuttikoulutus

Uusi opinto-oikeus kirjataan tiedekunnan päätöksen perusteella

Uusi opinto-oikeus ja ensimmäisen lukuvuoden läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin tiedekunnan päätöksen perusteella.

 • Jos opinnoissasi on opintomaksu, sinun on toimittava annettujen maksuohjeiden mukaan. Opinto-oikeus ja läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin vasta maksun jälkeen.
 • Opinto-oikeuden ja ilmoittautumisen merkitsemisen jälkeen sinulle lähetetään vahvistus sähköpostitse.

Läsnäolomerkintä päivitetään automaattisesti tulevina lukuvuosina

 • Tulevina lukuvuosina läsnäolo päivitetään automaattisesti koko opinto-oikeuden voimassaoloajan.
 • Päivitys tehdään aina kyseisen lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua.

Ilmoittautumisen peruminen

 • Voit kieltää läsnäolomerkinnän lisäämisen olemalla yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tämän jälkeen automaattista ilmoittautumista seuraavana lukuvuonna ei merkitä, vaan voit pyytää uudellenilmoittautumista opiskelijakeskus Discosta. Tällöin ei kuitenkaan peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.
Vaihto-opiskelu

Uusi opinto-oikeus kirjataan tiedekunnan tai kv-palveluiden päätöksen perusteella

Uusi opinto-oikeus ja läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin tiedekunnan tai kv-palveluiden tekemän päätöksen perusteella.

 • Tiedot saadaan hakuvaiheessa kerätyistä henkilötiedoista SoleMove-järjestelmästä.

Ylioppilaskunnan jäsenyys

 • Vaihto-opiskelijoilla ylioppilaskunnan jäsenyys on vapaaehtoinen.
 • Jäsenmaksu ja etuudet riippuvat opintojen tasosta kotikorkeakoulussa. Jos suoritat kandidaatin tai maisterin tasoista tutkintoa kotikorkeakoulussa, jäsenyys määrittyy perustutkinto-opiskelijan jäsenyyden mukaan. Tohtorin tutkintoa suorittavat liittyvät halutessaan ylioppilaskuntaan jatko-opiskelijoiden jäsenyydellä.
 • Tosite jäsenmaksua varten toimitetaan opiskelijoille hyväksymispäätöksen yhteydessä.
 • Lisätietoa Turun yliopiston ylioppilaskunta TYY

Huom. 1.1.2021 alkaen vaihto-opiskelijat eivät ole enää oikeutettuja YTHS:n terveydenhoitopalveluiden käyttöön!

 • Tammikuusta 2021 alkaen saapuvat vaihto-opiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, joten heidän ei tarvitse (eivätkä saa) maksaa terveydenhoitomaksua. Lue lisää Kelan sivuilta.

 

Verkostojen opinnot

Uusi opinto-oikeus kirjataan tiedekunnan päätöksen perusteella

Uusi opinto-oikeus ja ensimmäisen lukuvuoden läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin tiedekunnan päätöksen perusteella.

 • Opinto-oikeuden ja ilmoittautumisen merkitsemisen jälkeen sinulle lähetetään vahvistus sähköpostitse.

Läsnäolomerkintä päivitetään automaattisesti tulevina lukuvuosina

 • Tulevina lukuvuosina läsnäolo päivitetään automaattisesti koko opinto-oikeuden voimassaoloajan.
 • Päivitys tehdään aina kyseisen lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua.

Ilmoittautumisen peruminen

 • Voit kieltää läsnäolomerkinnän lisäämisen olemalla yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tämän jälkeen automaattista ilmoittautumista seuraavana lukuvuonna ei merkitä, vaan voit pyytää uudellenilmoittautumista opiskelijakeskuksesta.
Yleislääketieteen erityiskoulutus

Uusi opinto-oikeus kirjataan tiedekunnan päätöksen perusteella

Uusi opinto-oikeus ja ensimmäisen lukuvuoden läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin tiedekunnan päätöksen perusteella.

 • Opinto-oikeuden ja ilmoittautumisen merkitsemisen jälkeen sinulle lähetetään vahvistus sähköpostitse.

Läsnäoloilmoittautuminen tulevina vuosina

 • Syyslukukaudesta 2019 alkavissa opinto-oikeuksissa opinto-oikeuden määräaika on rajattu ja ilmoittautuminen kirjataan automaattisesti opinto-oikeuden voimassaoloajan.
  • Tämän jälkeen lisäaikaa voi hakea tiedekunnalta
  • Aiemmin myönnetyissä opinto-oikeuksissa
 • Ilmoittautuminen läsnäolevaksi opiskelijaksi merkitään lukuvuosittain automaattisesti 6 vuoden ajan. Päivitys tehdään aina kyseisen lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua.
  • Tämän jälkeen opiskelija hoitaa ilmoittautumisen henkilökohtaisesti (ilmoittautumisohjeet lähetetään utu-sähköpostiin ilmoittautumisajan alettua).

Ilmoittautumisen peruminen

 • Voit kieltää läsnäolomerkinnän lisäämisen olemalla yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tämän jälkeen automaattista ilmoittautumista seuraavana lukuvuonna ei merkitä, vaan voit pyytää uudellenilmoittautumista opiskelijakeskus Discosta. Tällöin ei kuitenkaan peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.
Åbo Akademin tutkinto-opiskelijat

Uusi opinto-oikeus kirjataan tiedekunnan päätöksen perusteella

 • Åbo Akademin ja Turun yliopiston eräissä yhteistyössä toteuttavissa tutkinto-ohjelmissa opiskeluoikeus myönnetään tiedekunnassa automaattisesti kyseisten ÅA:n koulutusten opiskelijoille.
  • Tämä opinto-oikeus on voimassa vain ohjelman pakollisissa opinnoissa.
  • Turun yliopiston opiskeluoikeuden voimassaolo riippuu Åbo Akademin kyseisen tutkinto-oikeuden voimassaolosta.
  • Kun automaattisesti myönnetty opintoaika päättyy, lisäaikaa haetaan JOOPAS-palvelussa.
 • Mikäli oikeutta ei ole myönnetty automaattisesti, käytetään hakemiseen JOOPAS-palvelua.
 • Opinto-oikeuden kirjaamista varten tiedot saadaan joko suoraan ÅA:n opintorekisteristä tai JOOPAS-hakujärjestelmästä.
 • Opinto-oikeuden ja ilmoittautumisen merkitsemisen jälkeen sinulle lähetetään vahvistus sähköpostitse.

Läsnäolomerkintä päivitetään automaattisesti tulevina lukuvuosina

 • Tulevina lukuvuosina läsnäolo päivitetään automaattisesti koko opinto-oikeuden voimassaoloajan.
 • Päivitys tehdään aina kyseisen lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua.
 • Turun yliopiston läsnäoloilmoittautuminen edellyttää läsnäolevaksi ilmoittautumista myös Åbo Akademissa.
 • Läsnäoloilmoittautuminen poistetaan, mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut Åbo Akademiin läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautumisaikana.
 • Opiskeluoikeuden voimassaolo päätetään opiskelijan valmistumiseen Åbo Akademissa.

Ilmoittautumisen peruminen

 • Voit kieltää läsnäolomerkinnän lisäämisen olemalla yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tämän jälkeen automaattista ilmoittautumista seuraavana lukuvuonna ei merkitä, vaan voit pyytää uudellenilmoittautumista opiskelijakeskus Discosta. Tällöin ei kuitenkaan peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.
JOO studies at the universities in Turku for exchange stundents

Registration information for exchange students from Åbo Akademi (ÅAU) to register with the University of Turku (UTU)

 • Please use the flexible stydy right service Joopas, www.joopas.fi
 • In the Joopas front page there's some general information and also a direct link to the application form.
 • Choose: Enroll to Network Courses
 • Select studies: JOO studies at the universities in Turku
 • Choose your home university: Åbo Akademi University
 • Sign in with your ÅAU account
 • Fill in the form carefully and then send the application
 • Your application may have to wait for being processed. You will receive e-mails about the decisions concerning your application and its status. You may also monitor the status of your application in the Joopas service.
Please note
 • It is not possible to register for courses of Turku School of Economics
 • For courses of the Language Centre you must apply for the right to participate by filling in the Application to study as a non-degree student.

Registration information for exchange students from the University of Turku (UTU) to register with Åbo Akademi University  (ÅAU)

 • Please use the flexible stydy right service Joopas, www.joopas.fi.
 • In the Joopas front page there's some general information and also a direct link to the application form.
 • Choose: Enroll to Network Courses
 • Select studies: JOO studies at the universities in Turku
 • Choose your home university: University of Turku
 • Sign in with your UTU account
 • Fill in the form carefully and then send the application
 • Your application may have to wait for being processed. You will receive e-mails about the decisions concerning your application and its status. You may also monitor the status of your application also in the Joopas service.
Muut erillisopinnot

Uusi opinto-oikeus kirjataan tiedekunnan päätöksen perusteella

Uusi opinto-oikeus ja ensimmäisen lukuvuoden läsnäoloilmoittautuminen merkitään opintorekisteriin tiedekunnan päätöksen perusteella.

 • Opinto-oikeuden ja ilmoittautumisen merkitsemisen jälkeen sinulle lähetetään vahvistus sähköpostitse.

Läsnäolomerkintä päivitetään automaattisesti tulevina lukuvuosina

 • Tulevina lukuvuosina läsnäolo päivitetään automaattisesti koko opinto-oikeuden voimassaoloajan.
 • Päivitys tehdään aina kyseisen lukuvuoden ilmoittautumisajan alettua.

Ilmoittautumisen peruminen

 • Voit kieltää läsnäolomerkinnän lisäämisen olemalla yhteydessä opiskelijakeskus Discoon. Muista ilmoittaa viestissäsi opiskelijanumerosi tai henkilötunnuksesi.
 • Tämän jälkeen automaattista ilmoittautumista seuraavana lukuvuonna ei merkitä, vaan voit pyytää uudellenilmoittautumista opiskelijakeskus Discosta. Tällöin ei kuitenkaan peritä uudelleenkirjoittautumismaksua.

Peppin ei kirjata täydennyskoulutuksen opintoja (esim Brahea keskus). Täydennyskoulutuksen opiskelijoiden tiedot kirjataan kunkin koulutuksen omien ohjeiden mukaisesti.


Ylioppilaskunnan jäsenyys ja opiskelijakortti

 • Ylioppilaskunnan jäsenyys on pakollinen alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville (Yliopistolaki 558/2009, 46 §) ja vapaaehtoinen tilauskoulutuksen opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille ja tieteellistä jatkotutkintoa suorittaville opiskelijoille.
 • Tutkintoon johtamattomia erillisopintoja suorittava opiskelija ei ole oikeutettu ylioppilaskunnan jäsenyyteen tai hankkimaan opiskelijakorttia.