Joustavalla opinto-oikeudella opiskelu - JOO

JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinto-oikeus jossain suomalaisessa yliopistossa tai Turun alueen ammattikorkeakoulussa voidaan hyväksyä Turun yliopistoon suorittamaan sivuaineopintoja tai yksittäisiä opintojaksoja.

JOO-opintoihin haetaan JOOPAS-verkkopalvelun sähköisellä hakulomakkeella (muutamissa korkeakouluissa on käytössä pelkästään paperinen hakulomake).

Hakemista koskevat ohjeet, tietoja yliopistojen JOO-tarjonnasta sekä JOO-hakulomake (sähköinen ja paperinen) löytyvät joustavan opinto-oikeuden verkkopalvelussa www.joopas.fi.

Yleiset hakuohjeet

JOO-opintoihin haetaan JOOPAS-verkkopalvelun sähköisellä hakulomakkeella.

 • Joissakin korkeakouluissa on käytössä pelkästään paperinen hakulomake.
 • Sekä sähköinen että paperinen hakulomake löytyvät JOOPAS-palvelusta www.joopas.fi

Kuka voi hakea?

 • Sinun tulee olla läsnäolevana tutkinto-opiskelijana kotikorkeakoulussasi, jotta voit hakea joustavaa opinto-oikeutta.
 • Yleensä JOO-sopimuksella haettavat opinnot ovat sellaisia perus- tai jatkotutkintoon liitettäviä opintoja, joita et voi opiskella omassa yliopistossasi.

Hakemukseen tulee kotikorkeakoulun puolto

 • Hakiessasi JOO-opintoihin sinun on hankittava kotikorkeakoulusi puolto  opinnoille.
 • Puoltaessaan opintoja kotikorkeakoulusi sitotutuu maksamaan JOO-sopimuksen mukaiset opintomaksut Turun yliopistolle.
 • Hakiessasi JOOPAS-järjestelmässä hakemus siirtyy automaattisesti kotikorkeakoulusi käsittelyyn.

Kun kotikorkeakoulu on tehty puoltopäätöksen

 • Kun kotikorkeakoulusi on puoltanut JOO-opintoja, hakemus tulee Turun yliopiston käsittelyyn.
 • JOOPAS-järjestelmässä hakemus siirtyy automaattisesti, paperihaussa kotikorkeakoulusi lähettää päätöksen Turun yliopistoon.
 • Tämän jälkeen Turun yliopiston tiedekunta päättää, hyväksyykö hakemuksen.
Korkeakoulu- ja tiedekuntakohtaisia tarkempia ohjeita

JOOPAS-järjestelmässä näet korkeakoulukohtaiset ohjeet (mm. mahdolliset hakuajat)

Tarkentava ohje Turun kauppakorkeakouluun hakeville
 • Huomioi, että hakemuksesi tulee olla perillä TuKKK:ssa hakuajan päättyessä, joten pyydä ajoissa puoltoa omasta yliopistostasi. Määräajan jälkeen ei opintojaksolle myönnetä oikeuksia.
 • Huomaathan, että  JOO-oikeuden saaminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin kurssi-ilmoittautuminen.
 • Saatuasi utu-tunnukset sinun on ilmoittautuva opintojaksolle Nettiopsun kautta noudattaen Turun kauppakorkeakoulun ​​ ​​kurssi-ilmoittautumisaikoja.​
 • Ilmoittautumisajat näet Turun kauppakorkeakoulun työskentelyajoista.
 • TuKKK:n ohjeet JOOPAS-järjestelmässä
Tarkentava ohje kasvatustieteiden tiedekuntaan hakeville

Kasvatustieteiden laitoksella voi suorittaa JOO-opintoina

 • kasvatustieteen perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot,
 • erityispedagogiikan perusopinnot ja
 • aikuiskasvatustieteen perusopinnot ja aineopinnot

tiedekunnan päättämin perustein.

Opettajankoulutuslaitoksella voi suorittaa JOO-opintoina

 • käsityökasvatuksen perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot ja
 • yhteistyösopimuksiin sisältyviä opintoja

noudattaen ao. opintoja koskevissa valintaperusteissa määriteltyjä hakuaikoja ja -menettelyä.

Seuraa hakemuksen tilaa JOOPAS-palvelussa
 • JOO-opintojen hakemuksen tilaa ja käsittelyä voit seurata Joopas-palvelussa
 • Näet sekä koti- ja kohdeyliopiston päätökset.
 • Tieto hakemuksen tilan muutoksista tai mahdolliset lisätietopyynnöt saat sähköpostina.
Opinto-oikeus ja läsnäolo kirjataan Nettiopsuun

Kun Turun yliopiston tiedekunta on tehnyt myönteisen päätös opinto-oikeudesta, tieto kirjataan opintorekisteriin, Nettiopsuun.

Saat tiedotteen sähköpostiisi opiskelijakeskus Discosta, kun opinto-oikeus on tallennettu.

Huomaathan, että  JOO-oikeuden saaminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin kurssi-ilmoittautuminen.  Sinun tulee vielä ilmoittautua opintojaksolle tiedekuntasi käytäntöjen mukaisesti.

Hae opintojen siirtoa kotikorkeakouluusi Puro-palvelussa
 • Turun yliopistossa suorittamasi opinnot kirjataan opintorekisteriin Nettiopsuun.
 • Suoritustietoja ei lähetetä keskitetysti korkeakoulujen välillä, vaan JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotikorkeakouluun on opiskelijan vastuulla.
 • Pääset katsomaan Puro-palvelussa opintosuorituksiasi ja voit opintoja siirrettäväksi kotikorkeakouluusi.
Verkosto- ja sivuainehakuja Joopas-järjestelmässä
 • Joopas-järjestelmässä on myös eräitä verkostojen ja TY:n sisäisten sivuaineiden hakuja.
 • Verkosto-opinnoissa ei yleensä edellytetä kotikorkeakoulun puoltoa.
 • Tarkemmat ohjeet löydät kyseisen verkoston tai oppiaineen ohjeissa.