JOO-opinnot - Joustavalla opinto-oikeudella opiskelu

JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinto-oikeus (perus- tai jatkotutkinto) jossain suomalaisessa yliopistossa, voidaan hyväksyä Turun yliopistoon suorittamaan sivuaineopintoja tai yksittäisiä opintojaksoja.

Turun yliopistoon voidaan myöntää JOO-oikeus Turun alueen korkeakoulujen tekemän sopimuksen perusteella myös Åbo Akademin lisäksi Turun ammattikorkeakoulun tai Yrkeshögskolan Novian opiskelijalle.

JOO-opintoihin haetaan 1.1.2022 alkaen paperisella (paperi- tai tiedostomuotoisella) hakulomakkeella (ks. tarkemmat ohjeet alla). Poikkeuksena tästä Turun yliopiston ja Åbo Akademin sekä Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun välillä käytössä oleva sähköinen hakulomake, jota edellä mainittujen korkeakoulujen opiskelijoiden toivotaan ensisijaisesti käyttävän. 

Jatko-opintoja varten on omat, erilliset ohjeensa ja sähköiset lomakkeet, jotka löytyvät Tutkijakoulun sivuilta ( >> https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/joo).

Ne Turun yliopiston opiskelijat, joiden tutkintoon kuuluu pakollisina opintoina Åbo Akademin opintoja tai ne Åbo Akademin opiskelijat, joiden tutkintoon kuuluu pakollisina opintoina Turun yliopiston opintoja, saavat kyseisiin opintoihin opiskeluoikeuden automaattisesti tutkintonsa opiskeluoikeuden alkaessa. Automaattinen JOO-oikeus luodaan 1.8. alkavan uuden opiskeluoikeuden saaneille, läsnäolevaksi ilmoittautuneille, sellaisten tutkinto-ohjelmien opiskelijoille, joilla on opetussuunnitelman mukaan pakollisia opintoja toisessa turkulaisessa korkeakoulussa. Ks. lisätiedot alla.

HUOM! Lukuvuoden aikana tutkinto-ohjelmaa vaihtavat tai alemman tutkinnon suorittaneet, jotka jatkavat yhteistyöohjelmissa, hakevat opiskeluoikeutta sähköisellä hakemuksella. Automaattiset oikeudet luodaan vain opiskelijavalinnan kautta uuden opiskeluoikeuden saaneille syyskuun alussa.

Hakemista koskevat ohjeet ja tietoja yliopistojen JOO-tarjonnasta löytyvät kunkin korkeakoulun omilta sivuilta.

Yleiset hakuohjeet

JOO-opintoihin haetaan JOO-hakulomakkeella.

 • Opintotarjonnan löydät Turun yliopiston opinto-oppaasta. Kaikkiin opintoihin ei myönnetä JOO-oikeutta.
 • Perustutkintopuolella käytössä pelkästään paperinen hakulomake (pdf ja word) kaikissa muissa tapauksissa paitsi Turun yliopiston ja Åbo Akademin välillä sekä Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun välillä, joissa käytetään sähköistä hakulomaketta. Tätä koskien ks. ohjeet alta kohdasta "JOO-opiskelu Turun yliopiston ja Åbo Akademin välillä" tai "JOO-opiskelu Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun välillä".
 • Jatko-opintoja koskevat ohjeet löytyvät erilliseltä sivulta: https://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/joo
 • Turun yliopistossa on pääsääntöisesti käytössä jatkuva hakuaika, mutta tarkistathan tiedekuntakohtaiset erot ja suositukset alta kohdasta "Tiedekuntien hakuajat ja hakemusten toimitusosoitteet".

Kuka voi hakea?

 • Sinun tulee olla läsnäolevana tutkinto-opiskelijana suomalaisessa kotikorkeakoulussa, jotta voit hakea joustavaa opinto-oikeutta.
 • Yleensä JOO-sopimuksella haettavat opinnot ovat sellaisia perus- tai jatkotutkintoon liitettäviä opintoja, joita et voi opiskella omassa yliopistossasi.

Hakemukseen tulee kotikorkeakoulun puolto

 • Hakiessasi JOO-opintoihin sinun on saatava hakemukseen kotikorkeakoulusi puolto opinnoille.
 • Puoltaessaan opintoja kotikorkeakoulusi sitoutuu maksamaan JOO-sopimuksen mukaiset opintomaksut kohdekorkeakoululle (Turun yliopistolle).
 • Sinun tulee itse toimittaa paperilomake (paperi- tai tiedostomuotoisena) oikealle käsittelijälle kotikorkeakoulussasi.

Kun kotikorkeakoulu on tehty puoltopäätöksen

 • Kun kotikorkeakoulusi on puoltanut JOO-opintoja, tulee hakemus toimittaa Turun yliopistoon vastaanottavaan yksikköön/tiedekuntaan. Paperisen hakulomakkeen osalta sinun pitää sopia kotikorkeakoulun käsittelijän kanssa, toimitatko itse lomakkeen Turun yliopistoon vai tekeekö käsittelijä sen. Hakemuksen toimitusosoitteet löydät alta kohdasta "Tiedekuntien hakuajat ja hakemusten toimitusosoitteet".
 • Tämän jälkeen Turun yliopiston tiedekunta/yksikkö päättää, hyväksyykö hakemuksen. Tiedekunta informoi opiskelijaa päätöksestä.
Tiedekuntien hakuajat ja hakemusten toimitusosoitteet

Kun olet hakemassa JOO-oikeutta Turun yliopistosta, noudatathan alla olevia hakuaikoja ja muita ohjeita. Opintotarjonnan löydät Turun yliopiston opinto-oppaasta. Jatko-opintoja koskevat omat ohjeensa, jotka löytyvät Tutkijakoulun sivuilta.

Humanistinen tiedekunta

 • Hakuaika: Jatkuva haku, ellei hakuaikaa ole oppiaineen kohdalla erikseen mainittu. Esim. sivuainekokeita järjestetään kerran vuodessa syksyisin, jolloin haun on tapahduttava ennen koetta. Opinto-oikeushakemuksen käsittelyyn on varattava noin kuukausi.
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite: Perustutkintopuolen paperihakemukset toimitetaan sähköpostin liitteeksi skannattuna osoitteeseen: hum-info@utu.fi tai postitse osoitteeseen: Humanistinen tiedekunta, Vatselankatu 2, opintopäällikkö Sanna Mäkilä, 20014 Turun yliopisto. Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin". 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

 • Hakuaika: Pääsääntöisesti jatkuva haku; opintojen alkaminen otettava kuitenkin huomioon. Tiedekunta suosittelee että opinnot aloitetaan syksyllä, koska opetussuunnitelma on laadittu niin, että ensin suoritetaan syyslukukauden opinnot ja sitten kevätlukukauden opinnot. Huom! Opettajankoulutuslaitoksen opintoihin JOO-opiskeluoikeutta hakevan tulee noudattaa opintojen valintaperusteissa määriteltyjä hakuaikoja ja -menettelyjä.
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite: Paperihakemukset toimitetaan sähköpostin liitteeksi skannattuna osoitteeseen: mari.broberg@utu.fi tai postitse osoitteeseen: Kasvatustieteiden tiedekunta, opintopäällikkö Mari Broberg, 20014 Turun yliopisto. Kuoreen merkintä "Hakemus JOO-opintoihin". 

 

Lääketieteellinen tiedekunta

 • Hakuaika: JOO-opintoihin on jatkuva haku, mutta hakemuksen on oltava perillä viimeistään kuukautta ennen opintojakson alkamista. Hakemukseen on merkittävä kaikkien haettavien opintojaksojen nimi ja tunnus. Tarvittavat tiedot löytyvät tiedekunnan opinto-oppaista.
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite: Kotiyliopiston puoltama hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse, perustutkintokoulutuksen osalta osoitteeseen henriikka.salminen@utu.fi, tai
  postitse osoitteeseen: Lääketieteellinen tiedekunta, opintopäällikkö Henriikka Salminen, Medisiinan palvelupiste, Kiinamyllynkatu 10, 20014 Turun yliopisto. Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

 

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 • Hakuaika: Jatkuva haku, mutta hakemuksen on oltava perillä viimeistään kuukautta ennen opintojakson alkamista.  
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite (perustutkintokoulutus): Sähköpostin liitteenä: oposci@utu.fi tai postitse osoitteeseen: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Opintotoimisto, Natura 1. kerros, 20014 Turun yliopisto. 

 

Oikeustieteellinen tiedekunta

 • Hakuaika: Jatkuva haku. Hakemus on jätettävä viimeistään kuukautta ennen haettavan opintojakson alkua.
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite: Oikeustieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”. 

 

Teknillinen tiedekunta

 • Hakuaika: Jatkuva haku, mutta hakemuksen on oltava perillä viimeistään kuukautta ennen opintojakson alkamista. 
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite (perustutkintokoultus): Sähköpostin liitteenä: opotech@utu.fi tai postitse osoitteeseen: Teknillinen tiedekunta, Opintotoimisto, Natura 1. kerros, 20014 Turun yliopisto. 

 

Turun kauppakorkeakoulu

 • Hakuaika (perustutkintopuoli): 
  • 8.8. mennessä I periodilla alkavaan opetukseen
  • 15.9. mennessä II periodilla alkavaan opetukseen
  • 15.11. mennessä III periodilla alkavaan opetukseen
  • 31.1. mennessä IV periodilla alkavaan opetukseen
 • Aloita hakemusprosessi tarpeeksi ajoissa, jotta kotiyliopistosi ehtii käsittelemään hakemuksen ja välitttämään sen käsiteltäväksi Turun kauppakorkeakouluun yllä oleviin päivämääriin mennessä. Varmista siis, että hakemus on toimitettu Turun Kauppakorkeakouluun päivämäärään mennessä.
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite (perustutkintokoulutus): Postitse: Opintotoimisto/Joo-hakemus, Turun kauppakorkeakoulu, 20014 Turun yliopisto. Skannattuna: tseopintotoimisto@utu.fi

 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

 • Hakuaika: Jatkuva haku. Kiinteä hakuaika on vain erikseen mainittuihin opintoihin. Hakemus tulee kuitenkin jättää viimeistään 1½ kuukautta ennen opetuksen alkamista tai mahdollisen ilmoittautumisajan päättymistä.
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite: Postitse: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin". Skannattuna: hanna.erola@utu.fi. 

 

Kieli- ja viestintäopintojen keskus

 • Hakuaika: Hakuaika syyslukukauden kursseille päättyy syyskuun puolivälissä ja kevätlukukauden kursseille tammikuun puolivälissä. Päätös opinto-oikeuden myöntämisestä/epäämisestä tulee vasta hakuajan päätyttyä ja kurssin alkamisen jälkeen riippumatta siitä, milloin hakemus on jätetty. Yhdellä hakulomakkeella voi hakea vain saman lukukauden aikana toteutettaville kursseille.
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite: Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskus, 20014 Turun yliopisto

 

Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS

Tiedekuntakohtaisia tarkempia ohjeita

Kasvatustieteiden tiedekunta

 • Kasvatustieteiden laitoksella voi suorittaa tiedekunnan päättämin perustein JOO-opintoina
  • kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot
  • kasvatustieteen aineopinnot ja syventävät opinnot
  • aikuiskasvatustieteen aineopinnot
  • erityispedagogiikan perusopinnot
 • Opettajankoulutuslaitoksella voi suorittaa JOO-opintoina käsityökasvatuksen perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot sekä yhteistyösopimuksiin sisältyviä opintoja. Opintoihin hakevan tulee noudattaa ao. opintoja koskevissa valintaperusteissa määriteltyjä hakuaikoja ja -menettelyä.
JOO-opiskelu Turun yliopiston ja Åbo Akademin välillä

Turun yliopiston ja Åbo Akademin välillä joustavia opinto-oikeuksia (JOO) myönnetään kahdella eri tavalla riippuen siitä, ovatko opinnot pakollisia vai omaehtoisia (vapaaehtoisia) opintoja:

 1. Jos tutkintoosi Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa kuuluu pakollisina opintoina tiettyjä toisen korkeakoulun opintoja, sinun ei tarvitse hakea näihin opintoihin JOO-oikeutta itse näiden ohjeiden perusteella, vaan opinto-oikeus myönnetään suoraan ko. pakollisiin opintoihin tutkinto-opintojesi alkaessa jos olet ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi.
  • Esim. Jos Åbo Akademin opiskelijan tutkinnossa on pakollisina opintoina tiettyjä Turun yliopiston opintojaksoja, saa hän opinto-oikeuden näille opintojaksoille automaattisesti korkeakoulujen yhteistyönä ilman, että opiskelijan tulee tehdä mitään. Näistä tilanteista opiskelijoita ohjeistetaan oman tiedekunnan opintotoimiston kautta.
  • HUOM! Lukuvuoden aikana tutkinto-ohjelmaa vaihtavat tai alemman tutkinnon suorittaneet, jotka jatkavat yhteistyöohjelmissa hakevat opiskeluoikeutta tavalla 2 (sähköinen hakemus). Automaattiset oikeudet luodaan vain opiskelijavalinnan kautta uuden opiskeluoikeuden saaneille syyskuun alussa.
  • Jos pakollisiin opintoihin alunperin myönnetty opintoaika ei riitä opintojen suorittamiseen, automaattinen opinto-oikeuden myöntäminen ei ole käytössä ko. tutkinto-ohjelmassa tai aiemmin myönnetty automaattinen JOO-oikeus päättyy, tulee opiskelijan hakea opinto-oikeutta tai sen jatkoa tavalla 2 (sähköinen hakemus).
  • ABO- ja UTU-tunnuksen hankkimisesta ja muista opintojen käytännön järjestelyistä ohjeistamisesta vastaa vastaanottava korkeakoulu.
    
 2. Opiskelijan hakemuksesta ns. omaehtoiseen opiskeluun. Hakemus Turun yliopiston ja Åbo Akademin välillä tehdään sähköisesti UTUForms-lomakkeella, jolle kirjaudutaan kotikorkeakoulun käyttäjätunnuksella. Hakemus on käytössä myös vaihto-opiskelijoilla. Sähköinen hakemus etenee UTUFormissa opiskelijalta hänen oman kotikorkeakoulunsa virkailijalle puoltokäsittelyyn ja jos hakemusta puolletaan, kotikorkeakoulusta kohdekorkeakouluun. Opiskelija saa sähköposti-ilmoituksia hakemuksensa etenemisestä ja mahdollisista täydennyspyynnöistä.

Korkeakoulut päättävät itsenäisesti siitä, mihin opintoihin JOO-opiskelijoita ottavat. Ennen hakemuksen jättämistä onkin hyvä tarkistaa vastaanottavan korkeakoulun tiedekunnasta/opintotoimistosta, otetaanko JOO-opiskelijoita opintoihin, joista olet kiinnostunut.

JOO-opiskelu Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun välillä

Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun välillä on käytössä sähköinen JOO-hakulomake.

Hakemus tehdään UTUForms-lomakkeella, jolle kirjaudutaan kotikorkeakoulun käyttäjätunnuksella. Sähköinen hakemus etenee UTUFormissa opiskelijalta hänen oman kotikorkeakoulunsa virkailijalle puoltokäsittelyyn ja jos hakemusta puolletaan, kotikorkeakoulusta kohdekorkeakouluun. Opiskelija saa sähköposti-ilmoituksia hakemuksensa etenemisestä ja mahdollisista täydennyspyynnöistä.

Korkeakoulut päättävät itsenäisesti siitä, mihin opintoihin JOO-opiskelijoita ottavat. Ennen hakemuksen jättämistä onkin hyvä tarkistaa vastaanottavan korkeakoulun tiedekunnasta/opintotoimistosta, otetaanko JOO-opiskelijoita opintoihin, joista olet kiinnostunut.

Opinto-oikeus ja läsnäolo kirjataan Peppiin

Kun Turun yliopiston tiedekunta on tehnyt myönteisen päätöksen opinto-oikeudesta, tiedekunta lähettää tiedon päätöksestä opiskelijalle. Myönnetty opinto-oikeus sekä läsnäolo opintoihin kirjataan automaattisesti Turun yliopiston opiskelija- ja opintotietojärjestelmään Peppiin JOO-oikeuden voimassaolon mukaiseksi ajaksi.

Saat tiedotteen sähköpostiisi opiskelijakeskus Discosta, kun opinto-oikeus on tallennettu. Samalla saat ohjeen utu-käyttäjätunnuksen aktivoinnista, jota tarvitset voidaksesi kirjautua Turun yliopiston järjestelmiin, kuten Peppi-opintotietojärjestelmään, jossa tehdään mm. kurssi-ilmoittautumiset.

Huomaathan että mahdollisuus suorittaa JOO-opintoja päättyy, kun valmistut omasta korkeakoulustasi. Tämä pätee myös niissä tilanteissa, joissa JOO-oikeus on myönnetty valmistumista pitemmälle ajalle, eli opintoaikaa olisi vielä jäljellä.

Myönnetyille opinnoille ilmoittautuminen Pepissä

Huomaathan, että JOO-oikeuden saaminen ei ole sama asia kuin kurssi-ilmoittautuminen. Sinun tulee vielä ilmoittautua opintojaksolle tiedekuntasi käytäntöjen mukaisesti. Turun yliopistossa ilmoittaudutaan kaikille opintojaksoille Pepissä .

Opintojen siirtomahdollisuus Puro-palvelussa on päättynyt 28.2.2022
 • Turun yliopistossa suorittamasi opinnot kirjataan opintorekisteriin Peppiin.
 • Suoritustietoja ei lähetetä keskitetysti korkeakoulujen välillä, vaan JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotikorkeakouluun on opiskelijan vastuulla.
 • Pääset katsomaan Puro-palvelussa opintosuorituksiasi ja voit opintoja siirrettäväksi kotikorkeakouluusi.
 • Puro-palvelu poistuu lopullisesti käytöstä 31.3.2022. Opiskelijat voivat tehdä suoritusten siirtopyyntöjä Purossa 28.2.2022 asti.

Kysy omasta kotikorkeakoulustasi ohjeet opintosuoritusten siirtämisestä!

JOO-opinnot Turun yliopiston opiskelijoille

Turun yliopiston opiskelijana voit suorittaa tutkintoon sisällytettäviä opintoja jossakin toisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tietyin edellytyksin. JOO-opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. ​​​​​​​​​​​​​​​​Jotta voit opiskella toisessa yliopistossa, on sinun haettava opinto-oikeutta siitä yliopistosta, jossa haluat suorittaa opintoja.

Voit hakea joustavaa opinto-oikeutta, jos:

 •    sinulla on voimassa oleva tutkinnon suoritusoikeus Turun yliopistossa
 •    olet ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi

Joustava opinto-oikeus voidaan myöntää, jos:

 • vastaavia kursseja ei voi opiskella Turun yliopistossa
 • opinnot voidaan sisällyttää tutkintosi minimilaajuuteen
 • opinnot ovat suoritettavan tutkinnon tutkintovaatimusten mukaisia

Tiedekuntakohtaisesti on joitakin erityisehtoja, esimerkiksi voidaan edellyttää tietty määrä opintopisteitä suoritettuna ennen JOO-oikeuden myöntämistä ja JOO-oikeutta voidaan puoltaa ensisijaisesti koskien Åbo Akademissa suoritettavia opintoja.

JOO-opintoja ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa tai valmistumisen jälkeen. Toisessa kaupungissa asuminen tai työskenteleminen ei ole riittävä syy JOO-opinto-oikeuden saamiseksi.