Joustavalla opinto-oikeudella opiskelu - JOO

JOO-sopimuksen perusteella opiskelija, jolla on tutkinto-oikeus jossain suomalaisessa yliopistossa tai toisessa Turun alueen korkeakoulussa, voidaan hyväksyä Turun yliopistoon suorittamaan sivuaineopintoja tai yksittäisiä opintojaksoja.

JOO-opintoihin haetaan 1.1.2022 alkaen paperisella hakulomakkeella. JOOPAS-hakujärjestelmän käyttö päättyi 31.12.2021.

Turun alueen korkeakoulujen välillä puhtaasti opiskelijalähtöinen hakeutuminen toisten korkeakoulujen opintoihin (JOO-liikkuvuus) oli tauolla 1.1.2022 alkaen. Tauko on nyt purettu (maaliskuu 2022) ja opinto-oikeuksia voi jälleen hakea paperisella JOO-lomakkeella (sähköinen lomake on työn alla). Turun korkeakoulujen alakohtaisiin, yksiköiden välisiin sopimuksiin perustuva opiskelijaliikkuvuus hoidetaan 1.1.2022 alkaen hyödyntämällä myös muita hakumenettelyjä, joista tiedotetaan ao. yksiköiden kautta.

Hakemista koskevat ohjeet ja tietoja yliopistojen JOO-tarjonnasta löytyvät kunkin korkeakoulun omilta sivuilta.

Yleiset hakuohjeet

JOO-opintoihin haetaan JOO-hakulomakkeella.

 • Opintotarjonnan löydät Turun yliopiston opinto-oppaasta. Kaikkiin opintoihin ei myönnetä JOO-oikeutta.
 • Käytössä pelkästään paperinen hakulomake (pdf ja word).
 • Turun yliopistossa on pääsääntöisesti käytössä jatkuva hakuaika, mutta tarkistathan tiedekuntakohtaiset erot ja suositukset alta kohdasta "Tiedekuntien hakuajat ja hakemusten toimitusosoitteet".
 • Sähköinen JOOPAS-palvelu sulkeutui hakemusten jättämisen osalta 31.12.2021. Opiskelijat pääsevät kirjautumaan JOOPAS-palveluun 4.3.2022 asti. JOOPAS-palvelu poistuu käytöstä lopullisesti 31.3.2022.

Kuka voi hakea?

 • Sinun tulee olla läsnäolevana tutkinto-opiskelijana kotikorkeakoulussasi, jotta voit hakea joustavaa opinto-oikeutta.
 • Yleensä JOO-sopimuksella haettavat opinnot ovat sellaisia perus- tai jatkotutkintoon liitettäviä opintoja, joita et voi opiskella omassa yliopistossasi.

Hakemukseen tulee kotikorkeakoulun puolto

 • Hakiessasi JOO-opintoihin sinun on hankittava kotikorkeakoulusi puolto  opinnoille.
 • Puoltaessaan opintoja kotikorkeakoulusi sitoutuu maksamaan JOO-sopimuksen mukaiset opintomaksut kohdekorkeakoululle (Turun yliopistolle).
 • Jos teit hakemuksen JOOPAS-järjestelmässä, hakemus siirtyy automaattisesti kotikorkeakoulusi käsittelyyn. Paperilomake sinun tulee itse toimittaa oikealle käsittelijälle kotikorkeakoulussasi.

Kun kotikorkeakoulu on tehty puoltopäätöksen

 • Kun kotikorkeakoulusi on puoltanut JOO-opintoja, hakemus tulee Turun yliopiston käsittelyyn automaattisesti JOOPAS-palvelussa. Paperisen hakulomakkeen osalta sinun pitää sopia kotikorkeakoulun käsittelijän kanssa, toimitatko sinä lomakkeen kohdekorkeakouluun vai tekeekö käsittelijä sen. Hakemuksen toimitusosoitteet löydät alta kohdasta "Tiedekuntien hakuajat ja hakemusten toimitusosoitteet".
 • Tämän jälkeen Turun yliopiston tiedekunta päättää, hyväksyykö hakemuksen. Tiedekunta informoi opiskelijaa päätöksestä.
Tiedekuntien hakuajat ja hakemusten toimitusosoitteet

Kun olet hakemassa JOO-oikeutta Turun yliopistosta, noudatathan alla olevia hakuaikoja ja muita ohjeita. Opintotarjonnan löydät Turun yliopiston opinto-oppaasta.

 

Humanistinen tiedekunta

 • Hakuaika: Jatkuva haku, ellei hakuaikaa ole oppiaineen kohdalla erikseen mainittu. Esim. sivuainekokeita järjestetään kerran vuodessa syksyisin, jolloin haun on tapahduttava ennen koetta. Opinto-oikeushakemuksen käsittelyyn on varattava noin kuukausi.
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite: Paperihakemukset toimitetaan sähköpostin liitteeksi skannattuna osoitteeseen: hum-info@utu.fi tai postitse osoitteeseen: Humanistinen tiedekunta, Koskenniemenkatu 4, opintopäällikkö Sanna Mäkilä, 20014 Turun yliopisto. Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin".

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

 • Hakuaika: Pääsääntöisesti jatkuva haku; opintojen alkaminen otettava kuitenkin huomioon. Tiedekunta suosittaa että, opinnot aloitetaan syksyllä, koska opetussuunnitelma on laadittu niin, että ensin suoritetaan syyslukukauden opinnot ja sitten kevätlukukauden opinnot.
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite: Paperihakemukset toimitetaan sähköpostin liitteeksi skannattuna osoitteeseen: mari.broberg@utu.fi tai postitse osoitteeseen: Kasvatustieteiden tiedekunta, opintopäällikkö Mari Broberg, 20014 Turun yliopisto. Kuoreen merkintä "Hakemus JOO-opintoihin".

 

Lääketieteellinen tiedekunta

 • Hakuaika: JOO-opintoihin on jatkuva haku, mutta hakemuksen on oltava perillä viimeistään kuukautta ennen opintojakson alkamista. Hakemukseen on merkittävä kaikkien haettavien opintojaksojen nimi ja tunnus. Tarvittavat tiedot löytyvät tiedekunnan opinto-oppaista.
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite: Kotiyliopiston puoltama hakemus toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse, perustutkintokoulutuksen osalta osoitteeseen henriikka.salminen@utu.fi ja tohtorikoulutuksen osalta osoitteeseen outi.irjala@utu.fi, tai
  postitse osoitteeseen: Lääketieteellinen tiedekunta, opintopäällikkö Henriikka Salminen/koulutuspäällikkö Outi Irjala, Medisiinan palvelupiste, Kiinamyllynkatu 10, 20014 Turun yliopisto. Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.
   

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 • Hakuaika: Jatkuva haku, mutta hakemuksen on oltava perillä viimeistään kuukautta ennen opintojakson alkamista.  
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite (perustutkintokoulutus): Sähköpostin liitteenä: opo-ml@utu.fi tai postitse osoitteeseen: Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Opintotoimisto, Natura 1. kerros, 20014 Turun yliopisto. 
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite (jatkotutkintokoulutus): Sähköpostin liitteenä: sci-docstudies@utu.fi tai postitse osoitteeseen: Tutkijanura, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Päärakennus, 20014 Turun yliopisto.Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

 

Oikeustieteellinen tiedekunta

 • Hakuaika: Jatkuva haku. Hakemus on jätettävä viimeistään kuukautta ennen haettavan opintojakson alkua.
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite: Oikeustieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

 

Teknillinen tiedekunta

 • Hakuaika: Jatkuva haku, mutta hakemuksen on oltava perillä viimeistään kuukautta ennen opintojakson alkamista. 
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite (perustutkintokoultus): Sähköpostin liitteenä: opo-ml@utu.fi tai postitse osoitteeseen: Teknillinen tiedekunta, Opintotoimisto, Natura 1. kerros, 20014 Turun yliopisto. 
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite (jatkotutkintokoulutus): Sähköpostin liitteenä: tech-doc@utu.fi tai postitse osoitteeseen: Tutkijanura, Teknillinen tiedekunta, Päärakennus, 20014 Turun yliopisto. Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin”.

 

Turun kauppakorkeakoulu

 • Hakuaika:
  • 8.8. mennessä I periodilla alkavaan opetukseen
  • 15.9. mennessä II periodilla alkavaan opetukseen
  • 15.11. mennessä III periodilla alkavaan opetukseen
  • 31.1. mennessä IV periodilla alkavaan opetukseen

Aloita hakemusprosessi  tarpeeksi ajoissa, jotta kotiyliopistosi ehtii käsittelemään hakemuksen ja välitttämään sen käsiteltäväksi Turun kauppakorkeakouluun yllä oleviin päivämääriin mennessä. Varmista siis, että hakemus on toimitettu Turun Kauppakorkeakouluun päivämäärään mennessä.

 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite: Postitse: Opintotoimisto/Joo-hakemus, Turun kauppakorkeakoulu, 20014 Turun yliopisto. Skannattuna: tseopintotoimisto@utu.fi

 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

 • Hakuaika: Jatkuva haku. Kiinteä hakuaika on vain erikseen mainittuihin opintoihin. Hakemus tulee kuitenkin jättää viimeistään 1½ kuukautta ennen opetuksen alkamista tai mahdollisen ilmoittautumisajan päättymistä.
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite: Postitse: Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Kuoreen merkintä ”Hakemus JOO-opintoihin". Skannattuna: hanna.erola@utu.fi.

 

Kieli- ja viestintäopintojen keskus

 • Hakuaika: Hakuaika syyslukukauden kursseille päättyy syyskuun puolivälissä ja kevätlukukauden kursseille tammikuun puolivälissä. Päätös opinto-oikeuden myöntämisestä/epäämisestä tulee vasta hakuajan päätyttyä ja kurssin alkamisen jälkeen riippumatta siitä, milloin hakemus on jätetty. Yhdellä hakulomakkeella voi hakea vain saman lukukauden aikana toteutettaville kursseille.
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite: Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskus, 20014 Turun yliopisto

 

Turun yliopiston tutkijakoulu UTUGS

 • Hakuaika: JOO-hakemus on toimitettava hyvissä ajoin ennen opintojakson ilmoittautumisajan päättymistä.
 • Puolletun hakemuksen toimitusosoite: Tutkijanurayksikkö, Turun kauppakorkeakoulu, 20014 Turun yliopisto
Tiedekuntakohtaisia tarkempia ohjeita

Tarkentava ohje kasvatustieteiden tiedekuntaan hakeville

Kasvatustieteiden laitoksella voi suorittaa JOO-opintoina

 • kasvatustieteen perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot,
 • erityispedagogiikan perusopinnot ja
 • aikuiskasvatustieteen perusopinnot ja aineopinnot

tiedekunnan päättämin perustein.

Opettajankoulutuslaitoksella voi suorittaa JOO-opintoina

 • käsityökasvatuksen perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot ja
 • yhteistyösopimuksiin sisältyviä opintoja

noudattaen ao. opintoja koskevissa valintaperusteissa määriteltyjä hakuaikoja ja -menettelyä.

Opinto-oikeus ja läsnäolo kirjataan Peppiin

Kun Turun yliopiston tiedekunta on tehnyt myönteisen päätös opinto-oikeudesta, tiedekunta lähettää tiedon päätöksestä opiskelijalle. Myönnetty opinto-oikeus kirjataan Turun yliopiston opiskelija- ja opintotietojärjestelmään Peppiin.

Saat tiedotteen sähköpostiisi opiskelijakeskus Discosta, kun opinto-oikeus on tallennettu. Samalla saat ohjeen utu-käyttäjätunnuksen aktivoinnista. Tarvitset tunnuksen voidaksesi kirjautua Peppi-opintotietojärjestelmään, jossa tehdään mm. kurssi-ilmoittautumiset.

Huomaathan, että  JOO-oikeuden saaminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin kurssi-ilmoittautuminen.  Sinun tulee vielä ilmoittautua opintojaksolle tiedekuntasi käytäntöjen mukaisesti. Syyslukukaudesta 2021 alkaen Turun yliopistossa ilmoittautudutaan kaikille opintojaksoille Pepissä.

Opintojen siirtomahdollisuus Puro-palvelussa on päättynyt 28.2.2022
 • Turun yliopistossa suorittamasi opinnot kirjataan opintorekisteriin Peppiin.
 • Suoritustietoja ei lähetetä keskitetysti korkeakoulujen välillä, vaan JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotikorkeakouluun on opiskelijan vastuulla.
 • Pääset katsomaan Puro-palvelussa opintosuorituksiasi ja voit opintoja siirrettäväksi kotikorkeakouluusi.
 • Puro-palvelu poistuu lopullisesti käytöstä 31.3.2022. Opiskelijat voivat tehdä suoritusten siirtopyyntöjä Purossa 28.2.2022 asti.

Kysy omasta kotikorkeakoulustasi ohjeet opintosuoritusten siirtämisestä!