Opettajankoulutuslaitoksen tarjoamat sivuaineopinnot ja erilliset opinnot

Opettajankoulutuslaitos tarjoaa Turun ja Rauman kampuksilla sivuaineopintoja Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Osaa opinnoista tarjotaan myös erillisinä opintoina niille, jotka ovat jo suorittaneet tutkinnon ja haluavat täydentää sitä sekä niille, jotka koulutustaustasta riippumatta tarvitsevat opintoja ammattipätevyyden lisäämiseksi.

Lue lisää opettajan kelpoisuuksista!

  Lukuvuonna 2020-2021 tarjottavat opinnot

  Sivuaineopinnot

  • Alkukasvatuksen perusopinnot 25 op (Rauma, Turku)
  • Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op (Rauma, Turku) ja 35 op (Turku)
  • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (Rauma)
  • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (Rauma)
  • Kuvataidekasvatuksen perusopinnot 25 op (Rauma, Turku)
  • Käsityökasvatuksen perusopinnot 25 op, aineopinnot 44 op ja syventävät opinnot 75 op (Rauma)
  • Liikunnan perusopinnot 25 op (Rauma, Turku) ja aineopinnot 35 op (Rauma/Turku)
  • Musiikkikasvatuksen perusopinnot 25 op (Rauma, Turku) ja aineopinnot 35 op (Turku)
  • Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op (Rauma, Turku)
  • Taito- ja taidekasvatus varhaiskasvatuksessa 25 op (Rauma)
  • Terveystiedon perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op (Turku)

  Erilliset opinnot

  • Perusopinnot laitoksen sivuainetarjonnan mukaan (ks. yllä)
  • Aineopinnot laitoksen sivuainetarjonnan mukaan (ks. yllä)
  • Käsityökasvatuksen syventävät opinnot
  • Rauman kampuksella toteutettavat perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

   

  Opintojen sisältöihin voit tutustua tarkemmin opetussuunnitelmassa.

   Opintoihin hakeminen ja opiskelijavalinta vuonna 2020

   Sivuaineopinnot

   Opettajankoulutuslaitoksen sivuaineiden opiskeleminen edellyttää opinto-oikeutta kyseisessä sivuaineessa ja opinto-oikeutta tulee erikseen hakea. Tietoa sivuaineopiskelijaksi hakemisesta, hakuajat ja hakulomakkeet löydät alla olevista kohdista.

   Erilliset opinnot

   Opintoihin tulee hakea noudattaen ao. opintoja koskevaa hakuaikaa ja -menettelyä, joista löydät tietoa alla olevista kohdista. Sinulta edellytetään myös hyvää suomen kielen taitoa. Ks. lisätietoa erillisopinnoista Turun yliopistossa.

   Perusopinnot

   Perusopinnot, Rauma

   Hakuaika 13.1.2020 klo 8.00 - 3.2.2020 klo 12.00

   Valintaperusteet 2020

   Hakulomake

   Perusopinnot, Turku

   Hakuaika 13.1.2020 klo 8.00 - 3.2.2020 klo 12.00

   Valintaperusteet 2020

   Hakulomake

   Aineopinnot ja syventävät opinnot

   Käsityökasvatuksen aineopinnot 44 op ja syventävät opinnot 70 op, Rauma

   Hakuaika 13.1.2020 klo 8.00 - 3.2.2020 klo 12.00

   Valintaperusteet 2020

   Hakulomake

   Liikunnan aineopinnot 35 op, Rauma/Turku

   Noin puolet opetuksesta tapahtuu Rauman kampuksella ja puolet opetuksesta Turun kampuksella.

   Hakuaika 7.1.-7.2.2020 klo 12

   Valintaperusteet ja hakulomake

   Musiikkikasvatuksen aineopinnot 35 op, Turku

   Hakuaika 1.-24.4.2020 klo 15.00

   Valintaperusteet 2020

   Hakulomake

   Terveystiedon aineopinnot 35 op, Turku

   Hakuaika 1.4.-31.7.2020 klo 15.00

   Valintaperusteet 2020

   Hakulomake

   Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot

   Rauman kampuksella monialaisia opintoja tarjotaan käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja erillisopiskelijoille. Turun kampuksella monialaisia opintoja tarjotaan Turun yliopistossa perustutkintoa suorittaville aineenopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoille. Tarkemmat hakukriteerit löydät valintaperusteista.

   Monialaiset opinnot 60 op, Rauma

   Hakuaika 13.1.2020 klo 8.00 - 3.2.2020 klo 12.00

   Valintaperusteet 2020

   Hakulomake

   Monialaiset opinnot 60 op, Turku

   Hakuaika 1.4.-5.5.2020 klo 15.00

   Valintaperusteet 2020

   Hakulomake

   Digitaalinen oppiminen ja opettaminen

   Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 25 op, Rauma ja Turku

   Hakuaika 13.1.-3.2.2020 klo 12.00

   Valintaperusteet 2020

   Hakulomake

   Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 35 op, Turku

   Hakuaika 13.1.-3.2.2020 klo 12.00

   Valintaperusteet 2020

   Hakulomake

   Lisätietoja

   Opinnot Raumalla: oporauma@utu.fi

   Opinnot Turussa: eduopo@utu.fi