Erityisopettajan opinnot 60 op

Turun yliopisto järjestää erityisopettajan opintoja jo valmistuneille luokanopettajille, aineenopettajille ja varhaiskasvatuksen opettajille sekä Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille, luokanopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Erityisopettajan opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Opintojen tuottama kelpoisuus määräytyy opiskelijan suorittamien muiden tutkintojen ja opintojen mukaan.

Lue lisää opettajan kelpoisuuksista!

Opintoihin hakeminen ja niiden suorittaminen

Erillisinä suoritettavat erityisopettajan opinnot luokanopettajille ja aineenopettajille

Opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on luokanopettajan kelpoisuus tai aineenopettajan kelpoisuus (ylempi, yliopistossa suoritettu korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot).

Valintaperusteet 2021

Hakijatilasto 2017-2020

Erillisinä suoritettavat erityisopettajan opinnot varhaiskasvatuksen opettajille

Opinnot on tarkoitettu hakijoille, joilla on varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai jota on täydennetty em. opinnoilla TAI lastentarhanopettajan tutkinto).

Valintaperusteet 2021

Erityisopettajan opinnot erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille

Opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille. Opiskelija voi hakea samassa haussa opettajan pedagogisiin opintoihin 60 op ja erityisopettajan opintoihin 60 op. Opinnot tuottavat kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa maisterin tutkinnon suorittaville erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille (erityis)opettajan kelpoisuuden. Opinnot on mahdollista suorittaa myös maisterin tutkinnon jälkeen erillisinä opintoina.

Mikäli opiskelija on aiemmin suorittanut opettajan pedagogiset opinnot tai suorittaa niitä parhaillaan, voi hän hakea vain erityisopettajan opintoihin. Halutessaan opiskelija voi hakea vain opettajan pedagogisiin opintoihin, jotka antavat ns. laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden.

Poikkeustilan vuoksi korjatut valintaperusteet 2020, julkaistu 27.4.2020

Valintaperusteet 2021 julkaistaan alkuvuodesta 2021.

Hakijatilasto 2017-2019

Opintojen suorittaminen

Opettajan pedagogiset opinnot ja/tai erityisopettajan opinnot on suunniteltu suoritettavaksi useamman lukuvuoden aikana siten, että opettajan pedagogiset opinnot suoritetaan ensin ja tämän jälkeen siirrytään suorittamaan erityisopettajan opintoja. Mikäli opiskelijalla on tarve suorittaa opinnot nopeammassa tahdissa (esimerkiksi, jos on pidemmällä opinnoissaan tai on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot aikaisemmin), suunnitellaan opintojen eteneminen yksilöllisesti kuitenkin tietyin edellytyksin (mm. harjoittelut tietyssä järjestyksessä).

Erityisopettajaopintojen ja opettajan pedagogisten opintojen opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa.

Lisätiedot: Turun yliopiston intranet (vaatii kirjautumisen).

Erityisopettajan opinnot luokanopettajan ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille

Opinnot on tarkoitettu Turun yliopiston Turun ja Rauman kampuksen luokanopettajan tutkinto-ohjelman ja käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Valintaperusteet 2020

Valintaperusteet 2021 julkaistaan alkuvuodesta 2021.

Hakijatilasto 2017-2019

Opinnot suoritetaan opiskelijan omalla opettajankoulutuslaitoksen kampuksella (Turussa tai Raumalla).

Opintojen suorittaminen Turussa

Opintojen suorittaminen Turussa vie yhden lukuvuoden, syyskuusta huhtikuun loppuun/toukokuun alkupuolelle. Opinnot edellyttävät lukuvuoden aikana osittain päätoimista opiskelua, joka tapahtuu päiväaikaan. Lisäksi opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä. Opinnot perustuvat sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, joka painottaa oppimisen sosiaalisia, vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia prosesseja. Tämän vuoksi opinnot sisältävät paljon läsnäoloa edellyttävää kontaktiopetusta (ryhmäopetusta ja luentoja). Lisäksi opintoihin sisältyy kaksi harjoittelua, joista syksyn harjoittelu suoritetaan Turun tai lähikuntien kouluissa (tätä harjoittelupaikkaa opiskelija ei voi itse valita) ja toisen harjoittelupaikan voi valita vapaasti, kunhan paikka hyväksytetään harjoittelusta vastaavalla opettajalla. Toinen harjoittelu on myös mahdollista suorittaa omassa erityisopettajan työssä tietyin edellytyksin.

Opinnot pitävät sisällään sekä syksyllä että keväällä yhden pidemmän muutaman kuukauden mittaisen opiskelujakson, johon sisältyy sekä lähiopetusta yliopistolla että harjoittelu. Näiden lisäksi koulutuksessa on yksittäisiä lähiopetuspäiviä tai -viikkoja. Opetussuunnitelmassa 2018-2020 voit tutustua tarkemmin opintojen sisältöihin sekä lukuvuoden 2019-2020 opetusaikatauluihin.

Opintojen suorittaminen Raumalla

Opintojen suorittaminen Raumalla vie yhden lukuvuoden, syyskuusta toukokuun alkupuolelle. Opinnot edellyttävät lukuvuoden aikana osittain päätoimista opiskelua, joka tapahtuu päiväaikaan. Opinnot sisältävät paljon kontaktiopetusta (ryhmäopetusta ja luentoja). Opinnot perustuvat sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, joka painottaa oppimisen sosiaalisia, vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia prosesseja. Tämän vuoksi opinnot sisältävät paljon läsnäoloa edellyttävää kontaktiopetusta (ryhmäopetusta ja luentoja). Kontaktiopetus pyritään järjestämään niin, että kontaktiopetusta on yksi viikko kuukaudessa. Lisäksi opintoihin sisältyy kaksi harjoittelua, joista toinen suoritetaan syksyllä ja toinen keväällä.

Erityisopettajaopintojen opetussuunnitelmaan voit tutustua opinto-oppaassa.

Lisätietoja

Opinnot Turussa: eduopo@utu.fi

Opinnot Raumalla: oporauma@utu.fi