Muu koulutustarjonta kasvatustieteiden tiedekunnassa

Kasvatustieteiden tiedekunta tarjoaa erilaisia opintokokonaisuuksia Turun yliopiston opiskelijoille sivuaineopintoina, Turun yliopistosta valmistuneille täydentävinä opintoina, muiden korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille JOO-opintoina ja tutkinnon ulkopuolisina erillisopintoina sekä Turussa että Raumalla. Joihinkin opintoihin on vapaa pääsy kaikilla Turun yliopiston opiskelijoilla, mutta esimerkiksi opettajankoulutuslaitoksen opintoihin, erillisinä suoritettaviin opintoihin ja JOO-opintoihin tulee hakea opinto-oikeutta erikseen. Tutustu tarjontaan ja hakuohjeisiin!