Turun yliopiston täydennyskoulutustarjonta

Tarjoamma yliopistotasoista ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta kehittävää täydennyskoulutusta sekä räätälöityjä organisaatiokohtaisia koulutus- ja kehittämisohjelmia.

Seminaarit ja lyhytkurssit antavat mahdollisuuden päivittää osaamista ja hankkia oman alan uusinta tietoa.
Pitkäkestoinen täydennyskoulutus ja muut erikoistumisopinnot ovat tavallisesti suoritettavissa työn ohessa. Niissä yhdistyvät yleensä sekä henkilökohtainen ammatillinen kehittyminen että työyhteisön kehittymistarpeet. Professional Development (PD)  ja eMBA eli executive MBA -ohjelmat ovat esimerkkejä pitkistä täydennyskoulutusohjelmista.