Turun yliopiston täydennyskoulutustarjonta

Tarjoamme yliopistotasoista ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta kehittävää täydennyskoulutusta sekä räätälöityjä organisaatiokohtaisia koulutus- ja kehittämisohjelmia.

Seminaarit ja lyhytkurssit antavat mahdollisuuden päivittää osaamista ja hankkia oman alan uusinta tietoa. Esimerkiksi oikeustieteellinen tiedekunta ja Asianajajaliitto tarjoavat yhteistyössä sekä alueellista että valtakunnallista täydennyskoulutusta asianajajille ja asianajotoimistojen muulle henkilöstölle.

Pitkäkestoinen täydennyskoulutus on tavallisesti suoritettavissa työn ohessa. Niissä yhdistyvät yleensä sekä henkilökohtainen ammatillinen kehittyminen että työyhteisön kehittymistarpeet. Professional Development (PD) ja eMBA eli executive MBA -ohjelmat ovat esimerkkejä pitkistä täydennyskoulutusohjelmista.