Johtamisen kehittäminen ja koulutuspalvelut kauppakorkeakoululla

TSE exe on johtajuuden, asiantuntijoiden ja organisaatioiden kumppani, joka yhdistää toiminnassaan akateemisen tutkimustiedon vahvaan käytännön yrityselämän tuntemukseen ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen. 

Räätälöimme asiakkaan strategiaan ja toimintatapaan perustuvia johdon ohjelmakokonaisuuksia ja toimimme ketteränä kehityskumppanina konserneille, pk-yrityksille sekä julkishallinnon organisaatioille ja järjestöille. Lähtökohtamme on yrityksen tai organisaation kehitystarpeet yksilöidyn ratkaisun toteuttamiseksi.

Kokonaisuuksiimme kuuluu pitkäkestoisia johtajuuden kehittämisohjelmia kuten JOKO ja EMBA, lyhempikestoisia koulutuksia eri liiketoiminnan osaamisalueista sekä useamman eri yrityksen yhteiset konsortio-ohjelmat (esim. hankintojen johtaminen) ja asiakasyrityksiimme kohdennetut ohjelma-ja valmennuskokonaisuudet.

Inspiroimme tulevaisuuden johtajuuteen!
 

Tutustu case-esimerkkiin

Kumppanuusyhteistyö johtamisen kehittämisessä

Johtamiskoulutusyksikkö TSE exen ja PerkinElmer Wallac Oy:n yhteistyön ydin on kehittää yrityksen esimiesten ja johdon liiketoimintaosaamista sen kaikilla eri alueilla. Kumppanuus kattaa johtamiskoulutusta niin pitkissä avoimissa ohjelmissa kuin yritykselle räätälöidyissä koulutuksissa sekä johtamiskoulutuksen kehittämisessä.