Turun kauppakorkeakoulun henkilökuntaa kokouksessa.

Kauppakorkeakoulun yritysyhteistyö

Turun kauppakorkeakoulu tarjoaa lukuisia yhteistyömahdollisuuksia sekä palveluja yrityksille ja muille organisaatioille. Tutkimusyhteistyön ohella tarjoamme osaamisen kehittämisen ja työnantajakuvan kehittämisen palveluja.

Tutustu tarjontaamme ja ole yhteydessä!

Get inspired by collaboration.
Teemme vuosittain yhteistyötä yli 500 organisaation kanssa, niin koulutus-, tutkimus- kuin innovaatiotoiminnassa.
Yritykset osana kauppakorkeakoulun kehittämistä ja suunnittelua

Kauppakorkeakoulun yritysyhteistyö konkretisoituu myös yritysten osallistumisena tiedekunnan toimintojen ja toimintatapojen kehittämiseen ja suunnitteluun. Kauppakorkeakoulussa toimii sekä useita muodollisia toimielimiä että vapaamuotoisempia suunnitteluverkostoja, joissa yritysten rooli on merkittävä.

Yritysten osallistaminen suunnitteluun ja kehittämiseen edesauttaa kauppakorkeakoulun toiminnan monipuolista kehittämistä, uusien
tarpeiden ja lähtökohtien huomioimista kauppakorkeakoulun toiminnan suunnittelussa sekä avoimen yhteistyön syventämistä.

Kauppakorkeakoulussa toimii neljä tiedekunnan laajuista toimikuntaa tai neuvottelukuntaa, joissa yritysjäsenillä on keskeinen rooli.

  • Kansainvälinen neuvottelukunta tuo sidosryhmät tiiviisti osaksi kauppakorkeakoulun toiminnan kehittämistä.
  • Alumnitoimikunta vastaa alumnitoiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä.
  • Yritys- ja yhteiskuntasuhteiden toimikunta koordinoi ja kehittää kauppakorkeakoulun yhteiskunnallista vuorovaikutusta.
  • Johtamiskoulutuksen neuvottelukunta toimii sparraavana kumppanina johtamiskoulutuksen ja muuttuvan yhteiskunnan välillä.

Toimikunnissa oli vuonna 2021 mukana 18 yrityksen edustajat: Bayer Oy, Cargotec Oyj, Demos Helsinki Oy, Doerz Oy, Gorilla Capital Management Oy, Holiday Club Oy, IBM Finland Oy, ID BBN, Kesko Oyj, Liedon Säästöpankki, Lyyti Oy, NHG Finland, Oras Group, PerkinElmer Oy, Quru Oy, Spring Advisors Oy, Stockmann Oyj sekä Talenom Oyj.