Kauppakorkeakoulun kehitys- ja innovaatiopalvelut

Kauppakorkeakoulu ja sen asiantuntijat toimivat tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa erilaista osaamista yhdistelevissä kehittämis-, asiantuntijapalvelu- ja innovaatioprojekteissa.

Kehittämisyhteistyössä tutkimusperustaista tietoa ja menetelmiä sovelletaan käytännönläheisesti yritysten ongelmanratkaisuun. Monimuotoisessa innovaatioyhteistyössä kauppakorkeakoulun asiantuntijat tukevat esimerkiksi uuden liiketoiminnan tai yrityksen synnyttämistä.

Yhteistyömuotoja innovaatio ja kehittämistoiminnassa ovat muun muassa:

  • Kahdenväliset tai monen osallistujan kehitysprojektit
  • Kauppakorkeakoulun henkilöstön asiantuntijaroolit ja -tehtävät
  • Tuotteistetut innovaatio-, kehittämis- ja fasilitointipalvelut
  • Tapauskohtaisesti räätälöidyt asiantuntijatoimeksiannot ja tilausprojektit

Monipuolisten ja laajojen yritysyhteyksiensä kautta kauppakorkeakoulun asiantuntijat tuntevat syvällisesti eri toimialojen erityiskysymyksiä, haasteita ja rakenteita. Osa innovaatio- ja kehittämistoiminnasta on tuotteistettu valmiiksi palvelukokonaisuuksiksi, osa räätälöidään kullekin yritykselle tapauskohtaisesti tai suunnitteilla olevan kehitysprojektin fokusta mukaillen.

> Lue lisää tutkimusyhteistyöstä

Tutustu case-esimerkkeihin

Rovio Game Changer programme

Kauppakorkeakoulu toteutti peliyhtiö Rovion johdolle liki vuoden mittaisen strategisen ennakoinnin ohjelman, jossa yritykselle luotiin valmiudet ottaa käyttöön tulevaisuustyöskentelyn menetelmiä. Ohjelma tuotti Roviolle välineitä, joiden avulla se kykenee tekemään itsenäistä ennakointityötä, rakentamaan perustaa jatkuvalle ennakointiprosessille ja yrityksen ennakointikulttuurille. Yhteistyö oli osa Tulevaisuustislaamo-palvelua.

AI-lähettiläät etsimässä datasta signaalia ja potentiaalia liiketoimintaan

AI-lähettiläs -hankkeessa 2021-2023 kauppakorkeakoulun asiantuntijat yhteistyössä tekniikan tiedekunnan asiantuntijoiden kanssa
edistävät pk-yritysten digikyvykkyyksiä tekoälyn parissa yrityslähettiläsmallilla. Yksi yhteistyöyrityksistä 2021 oli IoT-palveluratkaisuja toimittava Sensoan Oy, jonka AI-lähettilään kanssa edistettiin tekoälyratkaisua kuljetusten seurantaan ja ongelmakohtien havaitsemiseen Sensoanin
asiakasyrityksessä.

Projektinjohtamisen sekä terästyön laadun kehittäminen laivanrakennuksen verkostossa

Kauppakorkeakoulun Porin yksikön tutkimusryhmä toteutti yhteistyössä muiden yliopistojen kanssa Smart100Business-yhteistyöprojektin Rauma Marine Constructions Oy:n (RMC) sekä sen keskeisten verkostokumppanien kanssa. Yhteistyön yhtenä osana 2021 valmistui analyysi RMC:n keskeisimmistä projektitoimintaympäristön kyvykkyyksistä sekä ohjausmenetelmistä terästyön laadun kysymyksissä. Tuloksista on kirjoitettu myös yleistajuisia julkaisuja laajemmalle yleisölle.