Ennakointitaitojen kehitys: Tulevaisuusverstaat

Tulevaisuusverstaat ovat monipuolisia ryhmätyömenetelmiä hyödyntäviä prosesseja, jotka tuottavat vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja niihin liittyviä skenaarioita. Tulevaisuusverstaassa voidaan hahmottaa esimerkiksi alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä kilpailutekijöitä ja kehittyviä tuotesegmenttejä.

Verstaan tuloksena syntyy mm. asiantuntijanäkemyksiä ja toimenpidesuosituksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Tuloksia voi hyödyntää niin strategiatyössä kuin muissakin eri liiketoiminta-alueiden tarpeissa.

Pähkinänkuoressa:

  • Mitä? Ennakointitaitoja kehittävät tulevaisuusverstaat
  • Hyöty? Asiantuntijanäkemykset, skenaariot ja toimenpidesuositukset käsitellystä asiasta
  • Mitä vaatii yritykseltä? Tarpeen kuvailu
  • Hinta? Muodostuu tarjousten perusteella