Tutkimusyhteistyö yritysten kanssa kauppakorkeakoulussa

Turun kauppakorkeakoulu tekee monipuolista tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa. Tutkimusyhteistyö on luonteeltaan akateemisen tutkimuksen yhdistämistä yrityksen tutkimus- tai kehitysintresseihin ja tutkimusprosessin toteuttamista eri muodoissa yhdessä. Tuloksena syntyy tieteellisiä tuotoksia kuten tutkimusartikkeleita sekä muissa muodoissa yritysten hyödyksi sovellettavaa tietoa, ratkaisuja ja toimintamalleja.

Yhteistyömuotoja ovat muun muassa:

  • Yksilölähtöinen yhteistyö tutkijan ja yrityksen edustajan välillä
  • Yrityksen kokonaan rahoittamat ja tilaamat tutkimukset
  • Useista yrityksistä ja yliopistoista koostuvat konsortioprojektit
  • Kauppakorkeakoulun omat tutkimusprojektit, joissa yrityksistä kerätään dataa ja esimerkkejä tai tieteellisiä tuloksia jalostetaan yrityksen hyödyksi.

Tutkijat ja yrityksen edustajat yhdessä sopivat millä tavoin projektin aikana työskennellään ja mitä projektin toteutus yritykseltä edellyttää. Yritys saa käyttöönsä tutkimukseen perustuvaa tietoa ja on usein myös tutkimuksen kohteena.

Tutustu case-esimerkkeihin

Industry 4.0 ja digitalisaatioskenaariot satamissa

Kauppakorkeakoulun tutkimusryhmä toteutti kaksivuotisen yhteistyöprojektin Cargoteckonserniin kuuluvan Kalmarin kanssa, jossa tutkittiin digitaalisten liiketoimintojen strategisia vaihtoehtoja satamissa ja terminaaleissa. Tuloksena valmistui globaali analyysi satamien digitalisaation kehitysskenaarioista ja niiden vaikutuksista Kalmarin liiketoimintoihin, ja työ jatkuu myös tieteellisen julkaisun kirjoittamisen muodossa.

Hallintamallin avulla kohti vastuullista tekoälyä

Turun kauppakorkeakoulun koordinoima ja Business Finlandin rahoittama Artificial Intelligence Governance and Auditing (AIGA) -hanke tutkii ja yhteiskehittää vastuullisen tekoälyn toteuttamista käytännössä. Kaksivuotisessa hankkeessa 2020-2022 on Turun yliopistosta mukana kauppakorkeakoulun lisäksi oikeustieteellinen tiedekunta ja tietotekniikan laitos. AIGA-hankkeen yrityspartnerit ovat DAIN Studios, Loihde Advisory, OP-ryhmä, Siili Solutions, Solita ja Zefort sekä julkisyhteisöistä Verohallinto. Tutkimuspartnerina toimii Helsingin yliopisto.

Nopeus hankintojen johtamisen kyvykkyytenä

Puhtaasti tutkijalähtöisenä yhteistyönä, ilman muodollista projektia, kauppakorkeakoulun johtama tutkijaryhmä toimi yhteistyössä mm. Metso-Outotecin, Telesten ja Valmet Automotiven kanssa keräten tietoa nopeuden merkityksestä hankintojen johtamisessa sekä tunnistaen näiden pohjalta nopeuden eri osa-alueita ja niihin liittyviä kyvykkyyksiä. Yritysten saaman uuden tiedon lisäksi aiheesta koostetaan myös akateemista julkaisua.