Opiskelijoita innovaatioleirillä.

Business Innovation Camp: liiketoimintaa kehittävä innovaatioleiri

Business Innovation Camp on nopea ja osallistava innovointiprosessi, jolla voidaan helposti toteuttaa yliopisto-yritys -yhteistyötä konkreettisen teeman ympärillä. Yhteistyö on yliopiston ohjaama prosessi, jossa toimeksiantaja(t) asettavat aidon liiketoiminnallisen, moniulotteisen haasteen opiskelijatiimeille ideoitavaksi.

Business Innovation Camp group working

Kuvaaja/Tekijä

Pekka Stenholm

Ulkopuolisella näkökulmalla ja vuorovaikutuksella liiketoiminnan kehitystä

Alunperin campit on toteutettu vahvasti vuorovaikutteisina 2-4 päivän työpajoina kampuksen ulkopuolella. Muutamia kertoja camp on myös pidetty ulkomailla toimeksiantajasta riippuen. Poikkeusaikana innovointiprosessi on myös tarvittaessa muokattiin etätyöskentelyyn sopivaksi pidemmän jakson aikana. 

Campien tavoitteena on poistaa epävarmuutta uudenlaisen tuotteen, palvelun tai toimintatavan käyttöönottoon liittyen erityisesti liiketoiminnan kysymysten näkökulmasta. Pyrkimyksenä on helpolla ja nopealla tavalla osoittaa toimeksiantajalle uusia realistisia mahdollisuuksia ja kehityssuuntia.

Hyödyt yritykselle

Opiskelijatiimit ovat uteliaita ja motivoituneita lähestymään annettua haastetta eri näkökulmista ja  ajatuspoluista muodostuu erilaisia mitä kokeneilla pitkän uran tehneillä asiantuntijoilla. Vuoropuhelu opiskelijoiden ja asiantuntijoiden välillä prosessin ohjaamana luonnostaan seuloo esiin toteuttamiskelpoisia kehityssuuntia. Opiskelijoiden kysymykset, ideat ja esitykset herättävät myös organisaation omat asiantuntijat pohdiskelemaan haasteita uusista näkökulmista.

Suosittelemme erityisesti myös asiakkaan tai partnerin kytkemistä mukaan prosessin. Camp on helppo tapa kerätä epäsuorasti palalutetta omien kumppanien haasteista. Camp on myös mahdollisuus rakentaa työnantajamielikuvaa opiskelijoiden keskuudessa ja se on näköalapaikka uusien kykyjen rekrytointiin prosessin ohessa.

Hyödyt opiskelijalle

Aiemman palautteen mukaan campeilla osallistujat kokevat erityisen hyödylliseksi käytännön tuntuman saamisen toimeksiantajayrityksen liiketoimintaympäristöstä ja toimialakohtaisten lainalaisuuksien ymmärtämisen. Toimeksiantajalta osallistetaan prosessiin aina useita asiantuntijoita johtoa myöden, jolloin tiimien tuotokset eivät jää irrallisiksi yritysten arjesta.

Työskentely on nopeaa ja tiimien on samanaikaisesti rakennettava niin kokonaiskuvaa kuin yksityiskohtiakin. Camp on helppo keino testata omia taitoja, oppia löytämään oma rooli tiimissä sekä hankkia tietoja asiantuntijoilta ja päätöksentekijöiltä. Campin teemat voivat tarjota inspiraation myös gradulle tai uravalinnoille.

boston camp
BIC process picture. Photo credit Pekka Stenholm

Kuvaaja/Tekijä

Pekka Stenholm

Käytännön ohjeita ja aikataulu

Business Innovation Camp -prosessin pääkohdat
  1. Yliopiston henkilökunta haastattelee toimeksiantajan edustajat kehitystarpeista sekä tukee haastetoimeksiannon suunnittelussa campia varten.
  2. Sopivimmat mentorit linkitetään mukaan prosessiin sekä laaditaan aikataulu. 
  3. Jokaisesta campista tiedotetaan erikseen yliopiston kanavissa. Kiinnostuneet opiskelijat lähettävät hakemuksen campille osallistumisesta. Tarkoituksena on koota monipuolisia tiimejä kauppakorkeakoulun ja muiden tiedekuntien opiskelijoista toimeksiantajan haaste huomioiden.
  4. Opiskelijoille järjestetään briefing-sessio, jossa taustoitetaan toimeksiantajasta, ja sen toimialasta sekä campin metodologiasta.
  5. Innovaatioprosessin ytimenä ovat Design Sprint -menetelmästä muokatut sessiot, joissa keskitytään ymmärtämään asiakkaan ongelmia ja tarpeita. Ideointiin ei lähdetä tyhjästä vaan lähestymistapa ja taustatyö ohjaavat, että ideat pohjautuvat aitoihin signaaleihin toimeksiannon liiketoimintaympäristöstä. Lopputuloksissa tähdätään sekä uutuusarvoon että toteuttamiskelpoisuuteen.
  6. Tiimit pitchaavat ratkaisunsa laajemmalle yleisölle toimeksiantajan organisaatiosta ja mahdollisista kumppaneista mukaan lukien myös johdon edustajat.
  7. Prosessin lopputuloksena pitchaus -esitykset havainnollistavat erilaisia mahdollisia kehityspolkuja toimeksiantajalle. Opiskelijoille prosessi avaa uusia mahdollisuuksia ja kontakteja ja ideaalitapauksessa osallistujille tarjoutuu mahdollisuus päästä viemään ideaansa myös käytännössä eteenpäin myöhemmin.
Toteutusajankohdat 2023–2024

Lukuvuonna 2023–2024 Business Innovation Camp on järjestettävissä kuuden erillisen ajankohdan sisällä:

#1 4.9.–29.9.2023
#2 9.10.–20.10.2023
#3 30.10.–24.11.2023
#4 2.1.–9.2.2024
#5 19.2.–1.3.2024
#6 18.3.–19.4.2024

Campien toteutuksen vaihtoehdot offline/online ja kesto

Perinteisen kasvotusten tapahtuvan toteutustavan mukaan campiin on sisältynyt kaksi puolen päivän sessiota sekä intensiivinen kahden koko päivän työpaja, yleensä kampuksen ulkopuolella.

Etätoteutuksena tehtävä online-camp sisältää noin seitsemän 2-4 tunnin sessiota, jossa käytetään esimerkiksi Zoomin ja Miron kaltaisia työkaluja. Etätoteutus voidaan aikatauluttaa ja suunnitella hyvin joustavasti tarvittaessa.

Koronarajoitusten suhteen campien toteutuksessa noudatetaan yliopiston yleisiä ohjeistuksia. Tulevat toteutukset suunnitellaan niin, että tarvittaessa voidaan nopealla aikataululla vaihtaa joustavasti toteutusmuotojen välillä. 

Palvelun kustannukset toimeksiantajalle

Palvelun perustoteutuksen hinta kohdeorganisaatiolla on n. 10 000 - 15 000 euroa (+alv), jonka lisäksi kasvotusten tapahtuvalla toteutuksella tulee mahdollisesti tila- ja ruokailukustannuksia, jos yliopiston sovitaan vastaavan niiden järjestämisestä. Toimeksiantaja voi järjestää itse työskentelytilat campia varten tai sitten yliopisto voi hoitaa kaikki käytännön järjestelyt avaimet käteen. Kulut tarkennetaan yksityiskohtaisesti yksittäistä camp -toteutusta koskevassa tarjouksessa. 

Opiskelijoiden valinta campille

Kustakin campista tiedotetaan erikseen opiskelijoille yliopiston eri kanavissa esimerkiksi sähköpostein ja sosiaalisen median ryhmissä. Opiskelijat lähettävät lyhyen hakemuksen kunkin campin tarkempienohjeiden mukaisesti. Yleensä campille suositellaan osallistuttavan aikaisintaan toisen opintovuoden aikana, mutta myös hyvin lähellä valmistumista olevat opiskelijat ovat erittäin tervetulleita mukaan. Campin loppuun asti suorittamista vastaan opiskelija voi hakea opintopisteitä, ks. opinto-oppaan kuvaus.

Katso suomalais-singaporelaisen innovointileirin 2022 videokooste:
Katso Singaporessa 2020 pidetyn campin pitching-tilaisuus:

Haluatko tietää, miten Business Innovation Camp voisi täydentää omaa kehitystyötäsi? Ota yhteyttä!