Suomalais-singaporelaisella innovointileirillä etsittiin luotsaukseen uusia ideoita vastakkaisista merenkulun toimintaympäristöistä

19.01.2023

Maritime Innovation Camp 2022 osallistujat kauppakorkeakoulussa.

Joulukuussa 2022 Turussa järjestettiin Finland-Singapore Maritime Innovation Camp nimellä kulkenut viikon mittainen innovointileiri, johon osallistui 16 opiskelijaa Turun yliopistosta, ammattikorkeakoulu Noviasta sekä viidestä eri Singaporen yliopistosta. Yrityskumppaneina toimivat luotsausyhtiöt Suomesta ja Singaporesta, Finnpilot ja PSA Marine, jotka asettivat opiskelijatiimeille haasteeksi luotsin toiminnan kehittämisen satama-alueella tapahtuvan kommunikoinnin ja tilannekuvan suhteen. Turun kauppakorkeakoulu toteutti leirin yhteistyössä Singapore Maritime Instituten kanssa, jonka kanssa leiri järjestettiin kolmatta kertaa – nyt ensimmäisen kerran Suomessa.

Merenkulun sekä luotsauksen toimintaympäristö Suomessa ja Singaporessa ovat lähes vastakkaiset ääripäät. Suomessa meriliikenne jakautuu useisiin satamiin, joiden väylät ovat verrattain pitkiä, mutkikkaita ja kapeita. Lisäksi talviolosuhteet tuovat omat haasteensa. Singaporessa luotsattavat matkat ovat lyhyempiä ja yksinkertaisempia, mutta laivaliikenteen moninkertaisten volyymien johdosta luotseilla ja liikenteen ohjauksella on kriittinen rooli merikuljetusten tehokkuuden ja turvallisuuden kannalta.

Sekä Suomi että Singapore ovat vahvasti mukana kehittämässä digitaalisuutta ja esimerkiksi autonomisia järjestelmiä merenkulun tehostamiseksi. Suomessa Finnpilot oli keskeinen osapuoli Dimeccin koordinoimassa Sea4Value Fairway -hankkeessa, jossa tutkittiin etäluotsauksen toteuttamisen edellytyksiä. Turun yliopisto osallistui hankkeeseen, ja luotsaus päätettiin ottaa myös SMI:n kanssa innovaatioleirin teemaksi. Satama-alue on monimutkainen toimintaympäristö, johon liittyvien ongelmien ratkaisemiselle on globaali tarve, jotta merenkulun automaatiotasoa voitaisiin nostaa.

Innovointileirillä toteutettiin innovointisprintti, joka perustuu ryhmätyöskentelyyn, tiiviiseen vuorovaikutukseen asiantuntijoiden kanssa sekä vierailuihin ja fasilitoituun ideointiprosessiin.  

Valokuva luokkahuoneessa tapahtuvasta esityksestä tai opetustilanteesta.

-Tämänkertaisella leirillä molempien maiden luotsien alustusten lisäksi opiskelijat saivat kuulla esimerkiksi hinaajien toiminnasta, säätiedoista väylällä sekä varustamon näkökohdista. He vierailivat myös Novian merenkulun simulaattoreilla sekä Viking Linen aluksilla, kertoo Jouni Saarni Turun kauppakorkeakoulusta.

Leiri päättyi 16.12., jolloin opiskelijatiimit esittelivät ehdotuksensa merenkulun sekä merisektorille teknologiaa kehittävistä ammattilaisista koostuvalle yleisölle. Yleisön edustajista oli lisäksi kerätty asiantuntijapaneeli, joka arvioi ja antoi palautetta joka tiimin idean toteuttamiskelpoisuudelle. Paneelin jäseninä olivat Tan Cheng Pen (Singapore Maritime Institute), Pekka Stenholm (Turun yliopisto), Sanna Sonninen (Finnpilot Pilotage Oy), Jimmy Koh (PSA Marine), Jussi Vaahtikari (ESL Shipping) sekä Riku Mäkelä (Business Finland). Kaikissa esityksissä tunnistettiin osa-alueita ja elementtejä, joita voitaisiin ottaa huomioon luotsauksen tulevaisuuden kehitystyössä.

Opiskelijatiimi esittämässä omaa ryhmätyötään.

Turun kauppakorkeakoulu on toteuttanut vastaavia innovointileirejä vuodesta 2015 alkaen. Singaporea koskien Turun yliopisto uusi yhteistyösopimuksen SMI:n kanssa vuonna 2021.

- Vuonna 2023 Turun yliopisto jatkaa leirin keskustelujen pohjalta yhteistyötä SMI:n kanssa ja tarkoituksena on käynnistää tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka tukevat etäluotsauksen kehittämistä kansainvälisesti, jatkaa tutkimusjohtaja Marikka Heikkilä.

Luotu 19.01.2023 | Muokattu 20.01.2023