Panostukset kauppatieteelliseen Maritime@TSE-tutkimusalustaan vastaavat merisektorin liiketoimintaympäristön tulevaisuuden vaatimuksiin

22.08.2023

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu panostaa aiempaa merkittävämmin ja suunnitelmallisemmin kauppatieteelliseen tutkimukseen, joka tukee merisektorin murrosvaiheiden dynamiikan ymmärtämistä sekä yritysten liiketoimintastrategioita tukevan tiedon tuottamista. Tätä varten kauppakorkeakoulu vahvistaa syksystä alkaen Maritime@TSE -tutkimusalustan toimintaa ja resursointia.

Merisektori on Suomelle sekä merkittävä vientimarkkina että taloudellisen toiminnan mahdollistaja tavaraliikenteen kautta. Globaalisti merisektorin liiketoimintaympäristö sisältää toistuvasti erilaisia epävarmuuksia. Geopoliittisten tekijöiden ohella lähivuosina merkittäviä muutoksia aiheuttavat esimerkiksi vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto, automaation lisääntyminen sekä uudet sääntelyt ja raportointivaatimukset. Suomalaisilla toimijoilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja ohjaamaan muutosten toteutumista.

Turun kauppakorkeakoulun oma perusrahoitus, kauppakorkeakoululle osoitetut lahjoitukset sekä projekteihin saatu täydentävä rahoitus yhdessä nostavat lähivuosien kauppakorkeakoulun merisektoriin linkittyvät tutkimuspanostukset noin kahteen miljoonaan euroon vuodessa.

- Turun kauppakorkeakoulu on Suomen mittakaavassa yksi monialaisimmista osaamiskeskittymistä, kun kyseessä on merisektorin liiketoiminnan kehittäminen. Olemme sitoutuneet tarjoamaan vahvaa asiantuntemusta ja osaamista meriliiketoiminnan kehittämiseen, sillä uskomme sen olevan pitkällä tähtäimellä Suomelle merkittävä vientiä ja innovaatioita kehittävä markkina ja liiketoimintaympäristö, korostaa kauppakorkeakoulun tutkimusyhteistyöstä vastaava johtaja Antti Saurama.

Tutkimusalustaa tukevaan yhteisöön ovat jo liittyneet Cargotec Oyj, Kongsberg Maritime Finland Oy, Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy, Naantalin Satama Oy sekä Turun Satama Oy. Yhteisö on pysyvästi avoin myös uusille jäsenille. Lahjoittaneet yritykset muodostavat myös neuvoa antavan yritysyhteisön vaihtamaan tietoa ja näkemyksiä kauppakorkeakoulun tutkijoiden kanssa liiketoimintaympäristöön vaikuttavista ajankohtaisista ilmiöistä sekä uusimmasta tutkimustiedosta.

- Kiitän lämpimästi lahjoittajia tuesta kauppatieteen tutkimukselle. Sektorin aktiivinen hanketoiminta mahdollistaa jatkuvuutta ja yhteistyöhön perustuvaa kehittämistä, mikä on välttämätöntä liiketoimintaan ja organisaatioihin liittyvissä kysymyksissä, kommentoi Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund.

Samalla kauppakorkeakoulu pyrkii tutkimusalustan avulla edesauttamaan merisektoria koskevien väitöskirjojen julkaisemista. Tutkimusalustan toimintaan kuuluvat myös tutkijavierailut sekä tapahtumien järjestäminen alan yritysten ja tutkijoiden kohtaamisten tueksi.

Keskiviikkona 30.8.2023 tutkimusalusta järjestää kauppakorkeakoululla kaikille kiinnostuneille avoimen Maritime@TSE -tapahtuman ”What shipping customers value and anticipate next”.

- Laajat muutokset kuten vihreä siirtymä ja digitalisaatio edellyttävät merkittävää yhteistyötä erilaisten arvoverkostjen ja niiden osien välillä. Näemme, että kauppatieteiden roolina on tuottaa tietoa tällaisten yhteisten haasteiden ratkaisun edistämiseksi ja tämä heijastuu myös elokuun tapahtumassa pyrkimyksenä laajentaa ymmärrystä erilaisista liiketoiminnoille keskeisistä ajureista, kertoo tutkimusalustaa koordinoiva kehityspäällikkö Jouni Saarni.

Luotu 22.08.2023 | Muokattu 16.10.2023