Venäjän hyökkäys kiihdyttää EU:n siirtymää uusiutuvaan energiaan

18.06.2024

Professori Kari Liuhto on mukana uudessa teoksessa Fossil Fuels in the European Union: Geopolitical Change, Climate Policy and Financing Conditions artikkelillaan, joka käsittelee Venäjän hyökkäyksen vaikutuksia Euroopan kaasun käyttöön.

Kirjassa tarkastellaan fossiilisten polttoaineiden monitahoisia vaikutuksia EU:n geopoliittiseen maisemaan, ilmastopolitiikkaan ja rahoituskehyksiin. Teoksessa analysoidaan, miten EU navigoi siirtymisen perinteisistä energianlähteistä kestäviin vaihtoehtoihin muuttuvan globaalin valtadynamiikan keskellä. Keskeisiä teemoja ovat ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat strategiset muutokset, kansainvälisten suhteiden vaikutus energiavarmuuteen sekä tätä siirtymistä tukevat kehittyvät rahoitusmekanismit. 


Euroopan Unionin maakaasun kulutus vähentyi huomattavasti Venäjän hyökkäyksen seurauksena. Liuhdon artikkelissa peilataan EU:n energian käytön tulevaisuutta Venäjän hyökkäyssodan jälkeisessä ajassa. Hänen mukaansa Venäjältä tuodun maakaasun korvaaminen uusiutuvilla energianlähteillä on lopulta välttämätöntä. Siirtymävaiheessa EU:n energiantarpeet täytetään muualta tuodulla maakaasulla, kun unioni luopuu ensin hiilestä ja öljystä. Liuhto arvioi, että Venäjän hyökkäys on vauhdittanut siirtymää fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin. Muuttunut maailmantilanne on tehnyt siirtymästä ilmastopoliittisen kysymyksen lisäksi myös geopoliittisen välttämättömyyden.

Artikkeli löytyy kokonaisuudessaan täältä.
 

Luotu 18.06.2024 | Muokattu 18.06.2024