Asiasana: Centre for Collaborative Research (CCR)

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

CLIMATE-NUDGE saa uutta potkua toisen kauden rahoituksella

20.10.2023

Strategisen tutkimuksen neuvoston Ilmastonmuutos ja ihminen -ohjelman turvin CLIMATE-NUDGE-hanke aloittaa toisen rahoituskauden. Hankkeen toisella kaudella jatkamme vaikuttavien ja skaalautuvien tuuppausten kehittämistä. Kehitystyössä erityisen huomion saavat kohderyhmien valinta sekä käyttäytymisen objektiivisen ja luotettavan mittaamisen hyödyntäminen vaikutusten arvioinnissa.

AWS & Disruption Lab breakfast: Generative AI

19.10.2023

This fall, the Disruption Lab, in collaboration with Amazon Web Services (AWS), host a series of networking events for researchers at the University of Turku. Each of the three events covers a topical theme namely generative AI, sustainable business, and data-driven business. 

Muutosjoustavuuspolku yrityksien muutoskyvykkyyden vahvistamiseen

18.10.2023

Lähes 100 mikro- ja pk-yritystä Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Pirkanmaalta on osallistunut Muutoskyvykäs yritys -kehityshankkeeseen vuosina 2021-2023. Hanke vastasi yrityksien tunnistettuun tarpeeseen parantaa muutosjoustavuuttaan epävakaassa ja vaihtuvassa toimintaympäristössä.

Turun kauppakorkeakoulu kehittää vihreää siirtymää tukevia kuljetuskonsepteja

16.10.2023

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu on käynnistänyt kaksivuotisen tutkimushankkeen vihreää siirtymää tukevien kuljetuskonseptien kehittämiseksi. GreenConnect- projektissa tutkitaan sekä meri- että maakuljetusten muodostamien kuljetusketjujen mahdollisia päästövähennyskeinoja, parannetaan hiilidioksiidipäästöjen laskentamalleja- ja tarkkuutta sekä tutkitaan vähäpäästöisyydestä syntyvän kilpailuedun merkitystä yrityksille.

Panostukset kauppatieteelliseen Maritime@TSE-tutkimusalustaan vastaavat merisektorin liiketoimintaympäristön tulevaisuuden vaatimuksiin

22.08.2023

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu panostaa aiempaa merkittävämmin ja suunnitelmallisemmin kauppatieteelliseen tutkimukseen, joka tukee merisektorin murrosvaiheiden dynamiikan ymmärtämistä sekä yritysten liiketoimintastrategioita tukevan tiedon tuottamista. Tätä varten kauppakorkeakoulu vahvistaa syksystä alkaen Maritime@TSE -tutkimusalustan toimintaa ja resursointia.