Asiasana: Centre for Collaborative Research (CCR)

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Innovaatioviikolla panostettiin yksilöllisten terveys-, ruoka- ja syömisratkaisuiden kärkiosaamiseen

16.05.2022

Me, My Health & My Food -hanke toteutti viime viikolla innovaatioviikon, jonka aikana Turun yliopiston teknillisen ja lääketieteellisen tiedekuntien sekä Turun kauppakorkeakoulun kansainväliset opiskelijat pääsivät ideoimaan ja kehittämään uusia terveyteen ja ruokaan liittyviä ratkaisuja yhdessä yritysten, tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa.

CCR:n uudet kasvot

11.05.2022

Olemme saaneet viimeisen noin puolen vuoden aikana uusia osaajia mukaan CCR:n riveihin!

Uudessa projektissa kehitetään digitaalista osaamista rakennusalalla

09.05.2022

Toukokuun 2022 alussa alkaneessa kehityshankkeessa keskitytään digitaaliseen osaamiseen rakennusalalla. DORA (Digitaalinen osaaminen rakennusalalla) hankkeen tavoitteena on vahvistaa rakennusalan pk-yritysten ja ennen muuta niiden työntekijöiden digitaitoja. Sekä työmotivaatio että työntekijän asema alati muuttuvilla työmarkkinoilla kohenevat, kun työntekijöillä on riittävät taidot hyödyntää digitaalisia välineitä työssään.

Digitaalisten työvälineiden käyttökoulutuksella motivaatiota ja työhyvinvointia rakennusalan työntekijöille

04.02.2022

Turun Yliopiston CCR-tutkimusyksikössä tutkitaan rakennusalan digitalisoitumista ja tämän vaikutuksia työntekijöiden motivaatioon ja työhyvinvointiin. Käynnissä olevat MOPO- ja MOTEVA-hankkeet selvittävät rakennusalan digitalisoitumiseen liittyviä haasteita. Haasteita ratkotaan yrityksissä tehtävillä pilotoinneilla.