Merimerkit-hanke kokoaa meriklusterin toimijat yhteisiin tapahtumiin Raumalle, Poriin ja Turkuun

02.02.2024

Meriklusterin tutkimus- ja kehitysyhteistyötä yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä on tiivistettävä, jotta saavutetaan asetetut ilmastotavoitteet ja luodaan tavoitteiden saavuttamista tukevia innovaatioita.

Turun yliopisto on mukana Merimerkit-hankkeessa, jonka päätavoitteena on vahvistaa meriteollisuusyritysten kilpailukykyä, elinvoimaisuutta ja resilienssiä. Hankkeen järjestämissä Hiilineutraali horisontti -tilaisuuksissa Raumalla 7.2., Porissa 8.2. ja Turussa 5.3. esitellään Business Finland -rahoitteisten NEcOLEAP- ja ZEM-veturiohjelmien pk-yrityksille tarjoamia yhteistyömahdollisuuksia. Tapahtumissa kerrotaan case-esimerkkejä veturiohjelmista rahoitetuista ja rahoitusta hakevista hankkeista, esitellään korkeakoulujen TKI-toimintaa ja jaetaan tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksia yrityksille.

Lisäksi tapahtumissa kerrotaan Merimerkit-hankkeen toimenpiteistä meriklusterin ja yritysten kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Tärkeä osa tapahtumaa on myös verkostoituminen muiden meriteollisuusverkoston toimijoiden kanssa. Yritykset voivat myös varata B2B-tapaamisia Meyer Turun, Wärtsilän, Business Finlandin ja korkeakoulujen kanssa.

Tilaisuudet on suunnattu niin meriklusterissa jo mukana oleville kuin siitä kiinnostuneillekin yrityksille. Myös median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan.

Merimerkit-hanke on Euroopan unionin osarahoittama hanke, jota toteuttavat Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Turun yliopisto. Hiilineutraali horisontti -tilaisuuksien toteutusyhteistyössä ovat mukana Rauman kaupunki, Prizztech Oy, Business Turku, Meyer Turku Oy, Wärtsilä Oyj ja Business Finland.
 

Luotu 02.02.2024 | Muokattu 02.02.2024