Anne Suominen profiilikuva
Anne
Suominen
erikoissuunnittelija, Porin hanketoiminta
KTM

Ota yhteyttä

+358 29 450 2773
+358 40 779 9494
Pohjoisranta 11 A
28100
Pori

Asiantuntijuusalueet

Merenkulku, satamat ja merisidonnainen logistiikka
Meriklusterin kehittäminen
Meriturvallisuus ja meriympäristö
Meri- ja rannikkoalueiden kestävä kehittäminen
Toimitusketjut ja turvallisuus
Jatkuva oppiminen ja tutkimus
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet.

Tutkimus

Hankkeet, joihin sisältyy tutkimusta

Merimerkit – Maritime Network Hub Finland – Meriklusteriyritysten elinvoimaisuuden ja kansainvälistymisen vahvistaminen Lahden seudulla ja Lounais-Suomessa. Projektipäällikkö, sidosryhmä- ja verkostoasiantuntija ja meriklusteriasiantuntija. Euroopan unionin osarahoittama EAKR (A80496) 1.1.2023-31.12.2025. Hanke on osa ryhmähanketta Merimerkit R-00018, jonka päätoteuttaja on Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

BlueCleanDigi – Boostia sinisen liiketoiminnan cleantech- ja digiloikkaan. Sinisen talouden vahvistaminen Satakunnassa. Projektinjohtaja, sidosryhmäasiantuntija. REACT-EU (A78064) 1.9.2021-31.8.2023.

MERI-CLEANTECH. Merenkulun ympäristöinnovaatioiden kehittäminen Satakunnassa. Sidosryhmäkoordinaattori. EAKR (A 77086) 1.4.2021-31.8.2023.

MeriDiLogis. Meripakkausohje ja kontin lastaussuunnitteluohjeistus. Kuljetutusvahinkojen vähentäminen, kuljetusturvallisuuden edistäminen, riskienhallinnan lisääminen ja kuljetusten tehostaminen. Projektipäällikkö. EAKR (A76534) 1.11.2020-31.8.2023

SataDiLogis. Kuljetuslogistiikan turvallisuuden ja elinkeinotoiminnan edellytysten parantaminen Satakunnassa. Projektipäällikkö. EAKR (A74723) 1.1.2019-31.3.2023.

Julkaisut

Järjestä: