Vuoden 2023 varustamobarometri julkaistu – vaikean vuoden 2023 jälkeen varustamot ennakoivat parempaa

22.04.2024

Vuoden 2023 barometrin tuloksissa näkyvät selvästi voimistunut inflaatio ja sen seurauksena kohonnut korkotaso, sekä muu kansainvälinen ja Suomen talouden hidastuminen. Kahden positiivisen vuoden jälkeen barometri vuodelle 2023 onkin kokonaisuutena selvästi negatiivinen. Vuodelle 2024 barometri puolestaan odottaa positiivista kehitystä. Vuotuisen varustamobarometrin laati Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimusryhmä apulaisprofessori Tomi Solakiven johdolla.

Varustamobarometrin rahtiliikenteeseen keskittyvä kysely toteutettiin verkkokyselynä marraskuun 2023 ja tammikuun 2024 välisenä aikana. Barometrin meriliikenteen viennin ja tuonnin kehitystä kuvaavat saldoluvut ovat edelleen negatiiviset, mikä tarkoittaa sitä, että enemmistö barometriin vastanneista arvioi Suomen meriliikenteen viennin ja tuonnin vähenevän vuonna 2024.

– Varustamobarometri on vuodesta 2006 lähtien vakiinnuttanut paikkansa varustamoalan suhdanteiden mittarina. Vuosi 2023 oli alalla vaikea, mutta jatkossa tilanteen odotetaan kääntyvän parempaan. Alan kasvun ja Suomen huoltovarmuuden kannalta keskeistä on löytää ratkaisuja vallitsevaan merihenkilöstön työvoimapulaan, sanoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtaja Pipsa Eklund.

Vuonna 2023 merirahtien hinnat laskivat jonkin verran, ja tämä on nähtävissä myös varustamobarometrin vastauksissa. Vuonna 2022 merenkulun polttoaineiden hinnat nousivat merkittävästi erityisesti Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttaman epävarmuuden vuoksi. Tänä vuonna barometrin vastanneiden näkemykset polttoaineiden hintojen kehityksestä ovat kaksijakoiset. Noin puolet arvioi polttoaineiden hintojen edelleen nousevan, kun taas toinen puoli vastanneista arvioi polttoaineiden hintojen joko pysyvän ennallaan tai laskevan jonkin verran. Tämän lisäksi pääosa barometriin vastanneista arvioi sekä suomalaisten, että kansainvälisten miehityskustannusten nousseen, ja jatkavan nousuaan myös vuonna 2024.

–Maailmantalouden ja Suomen kansantalouden tila heijastuu vahvasti merikuljetusmarkkinoihin ja se näkyy myös barometrin tuloksissa. Talouden epävarmuuden lisäksi barometri nostaa hyvin esiin alan muut haasteet, joista suurimpana työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat, toteaa Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Osaavan työvoiman saatavuus nousee barometrissa keskeiseksi varustamojen kasvun esteeksi. Yli 70% vastaajista listaa osaavan työvoiman saatavuuden esteeksi yrityksen kasvulle. Työvoiman heikko saatavuus vaikuttaa varustamojen kasvuun myös sitä kautta, että se nostaa yritysten miehityskustannuksia, jotka arvioi kasvun esteeksi yli 60% barometrin vastaajista.

–Kansainvälisen aluskaluston tarjonta on elintärkeää Suomen tuonnille ja viennille. Varustamobarometrin vastaajat arvoivat, että tämä tilanne tulee säilymään. Barometrin mukaan suomalaisten varustamojen markkinaosuus ei kasva, vaan se voi jopa laskea. Suomen merikuljetusmarkkinan tulee siis pysyä toimivana ja houkuttelevana, jotta kuljetuspalvelun saatavuus voidaan taata, toteaa Suomen Laivameklarit r.y:n toiminnanjohtaja Sari Turkkila.

–Heikko suhdannetilanne ja geopoliittinen tilanne ovat epävarmuustekijöitä, jotka hidastavat investointeja ja vihreää siirtymää. On tärkeää korostaa meriliikenteen merkitystä ulkomaankaupalle ja antaa myönteisiä signaaleja merenkulkupolitiikasta. Kehityksessä on myös valopilkkuja, joiden korostamisessa pitää tehdä enemmän työtä, jotta voidaan näyttää merellä työskentelyn edut, toteaa Ahvenanmaan maakuntahallituksen elinkeino-osaston osastopäällikkö Linnéa Johansson.

Lisätietoja:
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, apulaisprofessori Tomi Solakivi p. 050 502 7071, tomi.solakivi@utu.fi  
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, johtaja Pipsa Eklund, p. 029 534 5396, pipsa.eklund@traficom.fi
Suomen Varustamot Ry, toimitusjohtaja Tiina Tuurnala, p. +358 40 547 6762, tiina.tuurnala@shipowners.fi
Suomen Laivameklarit Ry, toiminnanjohtaja Sari Turkkila, p. +358 40 5263348, sari.turkkila@shipbrokers.fi
Ålands landskapsregering/ näringsavdelningen, Avdelningschef Linnéa Johansson, tel. +358 18 25270, Linnea.Johansson@regeringen.ax

Luotu 22.04.2024 | Muokattu 29.04.2024