Turun kauppakorkeakoulun uutiskirje

Uutiskirjeessämme kerromme kuulumisiamme tutkimukseen, opetukseen, hankkeisiin ja yhteistyöhön liittyen.

Turun kauppakorkeakoulun neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä uutiskirjeessä kerrotaan uusimmista tutkimustuloksista, meneillään olevista hankkeista ja ajankohtaisuuksista sekä perustutkintokoulutuksen että täydennys- ja jatkokoulutukseen liittyen.

Uutiskirjeen tilaajana saat lisäksi n. neljä kertaa vuodessa ilmestyvän tutkimusyhteistyöhön profiloituvan tutkimusyksikömme CCR:n (Centre for Collaborative Research) uutiskirjeen.

Kertomalla toiminnastamme haluamme innostaa myös uusia yhteistyökumppaneita osaksi tarinaamme.

Tietosuojailmoitus

Rekisterin nimi

Turun kauppakorkeakoulun sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
Postiosoite: Turun yliopisto, 20014 TURUN YLIOPISTO
Sähköposti: kirjaamo@utu.fi 
Puhelin: +358 29 450 5000 (vaihde)

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Sähköposti: DPO@utu.fi
Lisätietoa yliopiston tietosuojavastaavasta: www.utu.fi/dpo

Yhteystiedot rekisterin käyttötarkoitusta koskevissa kysymyksissä

Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu sähköposti: turunkauppakorkeakoulu@utu.fi

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Turun kauppakorkeakoulun sidosryhmärekisteriä käytetään Turun kauppakorkeakoulun nimissään lähettämiin sähköisiin uutiskirjeisiin. Uutiskirjeellä viestitään muun muassa Turun kauppakorkeakoulun tapahtumista sekä tiedotetaan tutkimushankkeista. Rekisterissä oleminen sekä viestien/kutsujen vastaanottaminen ei velvoita henkilöä osallistumaan vaan antaa siihen mahdollisuuden. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Turun kauppakorkeakoululla ja rekisterissä olevalla henkilöllä on merkityksellinen suhde: Rekisteriin merkityt ovat yliopiston näkökulmasta yhteistyötahon tai muun merkittävän sidosryhmän edustajan asemassa liittyen yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toteuttamiseen ja edistämiseen. Rekisteröity on otettu mukaan rekisteriin asemansa, työtehtävänsä tai yliopiston kannalta merkittävän sidosryhmäyhteyden vuoksi. Henkilö on voinut myös itse ilmoittaa halukkuudestaan vastaanottaa Turun kauppakorkeakoulun uutiskirjettä.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

  • Rekisteriin talletetaan rekisteröidystä seuraavia tietoja:
    etu- ja sukunimi
  • organisaatio
  • sähköpostiosoite

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

emaileri Oy (palvelua hyödynnetään uutiskirjeiden lähettämiseen)

Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötiedot poistetaan, kun sidosryhmäyhteistyön peruste on poistunut tai henkilö on pyytänyt tietojensa poistamista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä asioissa on Turun yliopiston tietosuojavastaava, yhteystiedot ilmoituksen alussa.

Tiedot siitä, mistä henkilötiedot on saatu

Rekisterin yhteystiedot on saatu:

  • Yliopiston sisällä olemassa olevista tietolähteistä (esim. tutkimushankkeisiin ja kauppakorkeakoulun sidosryhmilleen järjestämiin tapahtumiin osallistuneet sekä kauppakorkeakoulun henkilökunnan yhteistyökontaktit).
  • Julkisista lähteistä (mm. organisaatioiden omat wwwsivut).
  • Suomen asiakastieto Oy:ltä (alueelliset yrityskontaktilistat).
  • Henkilö on voinut myös itse ilmoittaa halukkuudestaan vastaanottaa Turun kauppakorkeakoulun uutiskirjettä.

Tiedot automaattisen päätöksenteon ml. profiloinnin olemassaolosta

Turun kauppakorkeakoulun sidosryhmärekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profiloinnin tekemiseen.

Tilaa uutiskirje