Asiasana: Porin yksikkö

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Netcod research seminar / tutkimusseminaari

Aika

23.9.2019 klo 14.00 - 16.00
Netcod is a research group within TSE Pori The seminar includes the following presentations: Mervi Vähätalo: Alleviating service fragmentation with inter-organizational interfaces Jaana Tähtinen: How to 'market' your research output Language (FI or EN) will be determined based on the audience. Sali...

Näyteluentoja taloustieteessä

Aika

9.4.2019 klo 14.00 - 15.00
Taloustieteen professorin tai apualaisprofessorin (tenure track) tehtävän hakijat pitävät näyteluennon tiistaina huhtikuun 9. päivänä 2019 Turun kauppakorkeakoulun luentosalissa Lähi-Tapiola seuraavan aikataulun mukaisesti: Klo 14.05 Janne Tukiainen ” Resurssikirous ja Hollannin tauti” Klo 14.30...

Tutkijat laativat kokonaiskartoituksen seutu- ja maakuntien älykkäästä erikoistumisesta – uusi tieto tukee aluekehittämistä Suomessa ja EU:ssa

07.03.2019

Ryhmä Turun yliopiston tulevaisuudentutkijoita ja taloustieteilijöitä on laatinut yhteistyössä Satakuntaliiton kanssa kokonaisselvityksen alueiden välisistä innovaatioyhteistyöpotentiaaleista alueiden omiin vahvuuksiin perustuen. Tutkijat laativat myös alue- ja makroindikaattorianalyysin älykkäästä erikoistumisesta seurannan ja ennakoinnin tueksi. Selvitys on suunnattu erityisesti aluekehittäjille mutta myös kansallisesta teollisuus- ja elinkeinopolitiikasta vastaaville sidosryhmille ja asiantuntijoille.

Turun yliopiston johtamalle konsortiolle lähes kolme miljoonaa euroa Euroopan komission H2020 -ohjelmasta

04.12.2018

Kulttuurialan ja luovien alojen taloudellista kasvua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävälle Developing Inclusive & Sustainable Creative Economies (DISCE) -konsortiolle on myönnetty kolmen vuoden tutkimusrahoitus Euroopan komission tavoitellusta Horisontti 2020 -ohjelmasta. Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja yrittäjyyden laitoksen johtamaan konsortioon kuuluu arvostettuja yhteiskunta- ja taloustieteilijöitä, kulttuurijohtajia ja luovan alan asiantuntijoita kuudesta Euroopan eri maasta.

Tutkimus Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä

Porin yksikön tutkimustoiminnassa yhdistyvät liiketoimintaosaamisen tieteellinen perustutkimus sekä soveltava projektimuotoinen kehittämistutkimus. Koko tutkimustoimintamme ratkaisee sekä organisaatioiden, elinkeinoelämän että yhteiskunnan kannalta relevantteja ongelmia. Tutkimusprojekteissa ja –hankkeissa tuotettua tutkimustietoa ja osaamista välitetään tieteelliselle yhteisölle julkaisemalla kansainvälisillä foorumeilla sekä suoraan käytäntöön suomenkielisissä seminaareissa ja työpajoissa sekä ekonomikoulutuksessamme.

Satakunnan talous vahvassa nousussa – kemianteollisuus luo kuitenkin varjon näkymiin

29.11.2018

Satakunnan talous sai lisäpuhtia vuoden 2018 tammi–kesäkuussa. Teollisuus elää suhdannehuippua, ja lähes kaikki sen alatoimialat menestyivät erittäin hyvin. Vientikin veti. Maakunnan kovin kasvaja oli al-kuvuonna jälleen automaatio- ja robotiikkaklusteri. Meriteollisuudenkin näkymät ovat selvästi kirkastu-massa. Suhdannekuvaa on synkentänyt ja tulee jatkossakin heikentämään Venatorin tulipaloa seuraava koko tehtaan alasajo vuoteen 2021 mennessä. Rakennusalan nopein nousu alkaa olla vähitellen ohi, sillä sen liikevaihto taittui keväällä laskuun.