Lastiturvallisuuden kehittämisen ytimessä on aktiivinen verkostoyhteistyö

08.05.2024

Lastiturvallisuustyöryhmän 15-vuotisjuhlaseminaaria vietettiin Turun kauppakorkeakoululla 6. toukokuuta. Työryhmä edistää aktiivisella verkostoyhteistyöllä turvallisuutta ja nostaa kuljetusten laatua läpi koko kuljetusketjun.

Seminaarin puheenvuoroissa tuotiin esille muun muassa lastiturvallisuuden merkitys terminaalitoiminnoissa ja yhteistyön rooli muuttuvassa toimintaympäristössä, jonka kehitystä on toisinaan vaikea ennustaa. Yritysyhteistyön lisäksi suuri merkitys on opetuksella ja tutkimuksella, jonka avulla logistiikasta voidaan tehdä turvallisempaa ja vastuullisempaa.

- On hienoa nähdä, kuinka pienestä kaikki alkoi ja mitä kaikkea ennakkoluulottomalla ja avoimella yhteistyöllä on saavutettu. Tunnen suurta kiitollisuutta, että olen saanut olla mukana alusta asti ja odotan innolla mitä jatkossa saadaan aikaan, kertoo työryhmän tiedottaja, erikoissuunnittelija Anne E. Suominen Turun kauppakorkeakoulun Porin yksiköstä.

Paneelikeskustelussa pohdittiin lastiturvallisuuden nykytilaa. Jukka Huumarkangas (Valmet Technologies Oy), Janne Hänninen (LähiTapiola), Otto Lahti (Liikenne- ja viestintävirasto), Hanna Lujala (Haklift Oy), Kari Onninen (Poliisihallitus), Martti Saksala (VR-Yhtymä Oyj), Riku Vainio (Kuljetusliike Taipale Oy) ja Timo Vanhala (Finnlines Oyj) nostivat esille, miten eri kuljetusmuodoissa on opittavaa keskenään kuormanvarmistukseen ja pakkaukseen liittyen. Keskusteluun nousi myös omavalvonta ja viranomaisten suorittamassa tienvarsitarkastuksessa havaitut kehityskohdat. Yleisesti ottaen lastiturvallisuuden kehityksen koettiin olevan kohti parempaa.

Lastiturvallisuuden ketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki ja tavaran arvolla todettiin olevan suuri vaikutus lastiturvallisuuteen. Myös vaihtoehtoiset polttoaineet sekä sähköakkujen ja akkumateriaalien kuljetuksiin liittyvät turvallisuushaasteet saivat aikaan keskustelua. Tulevaisuus osoittaa mitä kaikkea automatisaatio, tekoäly ja digitalisaatio voivat tuoda tullessaan ja kyberturvallisuus nähdään yhtenä haasteena.

Helsingissä järjestettiin maaliskuussa 2009 yhteistyönä Lastiturvallisuus-asiantuntijafoorumi ja ehdotettiin lastiturvallisuusfoorumin perustamista Suomeen. Aloite tuli aikanaan vakuutusyhtiöltä. Ruotsissa vastaava yhteistyö SAGIT (Säkring Av Gods I Trafik) oli saanut alkunsa jo vuonna 1980. Ehdotus sai innostuneen vastaanoton ja Helsingissä Logistiikka-Kuljetus 2009 -messujen yhteydessä 6.5.2009 järjestettiin Suomen lastiturvallisuustyöryhmän perustamiskokous. 

Kokoontumiset lastiturvallisuusaiheen äärelle edistävät keskinäistä yhteistyötä, luovat laajan asiantuntijaverkoston ja madaltavat kynnystä kysyä sekä keskustella haastavistakin aiheista eri osapuolten kesken.

Lastiturvallisuustyöryhmän seuraava LASTU-tapaaminen järjestetään Tampereella 16.8.2024.

Luotu 08.05.2024 | Muokattu 08.05.2024