Miltä tulevaisuudet näyttävät liike-elämän ja biodiversiteetin näkökulmista? BIODIFUL Leadership Forum Helsingissä ke 29.5. klo 12–16

16.05.2024

Yritysten ja luonnon kohtalot kietoutuvat yhteen. Monitieteisen BIODIFUL-tutkimushankkeen kevään päätapahtumassa tarkastellaan liike-elämän ja luonnon monimuotoisuuden yhteyksiä johtajuuden, ohjauskeinojen, kuluttamisen, tulevaisuustietoisuuden ja mittaamisen näkökulmista. Helsingissä 29.5. järjestettävässä BIODIFUL Leadership Forumissa luodaan tutkimustietoon perustuvaa vuoropuhelua eri tahojen kesken – niiden, joiden päätökset ja teot vaikuttavat yhteisiin tulevaisuuksiimme. 

Talouselämän tulevaisuus on luonnon monimuotoisuuden varassa. Samanaikaisesti luonnon monimuotoisuuden tulevaisuus riippuu vahvasti yritysten päätöksistä. Talouden ja luonnon vastakkainasettelu on vanhanaikainen käsitys, jonka tutkimustieto on jo pitkään osoittanut vääräksi.

– Haluamme tässä kevään päätapahtumassamme ja laajemminkin koko BIODIFUL-hankkeessa luoda ymmärrystä siitä, että koko yhteiskuntamme rakentuu hyvinvoivan luonnon varaan. Yritysten ja luonnon edut ovat yhteiset. Sen vuoksi haluamme kertomalla tutkimustuloksistamme osaltamme auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa löytämään parempia tulevaisuuden suuntia, kertoo hankkeen johtaja, professori Ilari Sääksjärvi Turun yliopiston biodiversiteettiyksiköstä.

Ohjelmassa on tutkijoiden puheenvuorojen lisäksi muun muassa paneelikeskustelu biodiversiteettiä kunnioittavasta johtajuudesta sekä julistenäyttely hankkeen tutkimuskohteista ja -tuloksista. Ne antavat osallistujille työkaluja luonnon ja liike-elämän näkökulmien yhdistämiseen omassa työssä sekä tarjoavat samalla kokonaiskuvan siitä, mitä nyt tiedetään ja mihin tulisi tarttua heti.

– Tavoittelemme aitoa keskustelua, ja olemme rakentaneet ohjelmaan runsaasti mahdollisuuksia moniääniseen vuoropuheluun. Haluamme osaltamme olla murtamassa väärinkäsitystä luonnon ja talouden vastakkainasettelusta, ja sen sijaan yhdessä etsiä ratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat ottaa edelläkävijän roolin kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, toteaa Sääksjärvi.

Suomenkielinen tilaisuus on maksuton mutta vaatii ilmoittautumisen.

BIODIFUL Leadership Forum: Futures, Biodiversity and Business

29.5. klo 12-16, Kulttuurikasarmi, Helsinki

Ohjelma

 • Tervetuloa!
  Professori Ilari Sääksjärvi, juontaja Wanda O Rly
 • Tulevaisuustietoisuusprofiilimme
  Erikoistutkija Sanna Ahvenharju
 • Tulevaisuudet – toiveikas tulevaisuus motivoi toimintaan
  Professori Outi Uusitalo, dosentti Sari Puustinen
 • Biodiversiteetti – kahmintataloudesta diversiteettitalouteen
  Dosentti Matti Salo, tutkijatohtori Irene Kuhmonen
 • Liike-elämä – ovatko yritykset luontopahiksia?
  Apulaisprofessori Tiina Onkila, professori Ville Uusitalo
 • Tarjoilu ja posterinäyttely
 • Paneelikeskustelu: luonnon monimuotoisuutta kunnioittava johtajuus
  Professori Ilari Sääksjärvi, dosentti Juulia Räikkönen, erikoistutkija Milla Unkila, toimittaja Katja Ståhl, fasilitointi Wanda O Rly
 • Kotiinviemiset
  Professori Satu Teerikangas

 

BIODIFUL (biodiful.fi) on Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama monitieteinen hanke, joka tutkii ja kehittää luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta yksilön, yritysten ja yhteiskunnan tasoilla. Hankkeessa on mukana yli 40 tutkijaa neljästä tutkimuslaitoksesta (UTU, LUT, JYU, LUKE) ja yli 70 verkostokumppania (yrityksiä, järjestöjä, kuntia ja aktivisteja). BIODIFUL on osa STN:n BIOD-ohjelmaa (2021-2027).

Luotu 16.05.2024 | Muokattu 16.05.2024