BIODIFULin politiikkasuositus: Luonnon köyhtyminen uhkaa turvallisuutta

13.02.2024

Luonnon köyhtyminen uhkaa taloutta, terveyttä, huoltovarmuutta ja yhteiskunnan vakautta. Sen pysäyttäminen on turvallisuusteko, joka vaatii poliitikoilta määrätietoista johtajuutta. Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama BIODIFUL-hanke on julkaissut politiikkasuosituksen, joka kehottaa julkisia päättäjiä tarkastelemaan luonnon köyhtymistä turvallisuusuhkana ja ryhtymään tiukempiin toimiin sen ratkaisemiseksi. 

Luonnon monimuotoisuus on yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta. Sen heikentyminen rapauttaa talouden rakenteita, uhkaa ruokajärjestelmän toimivuutta, haurastuttaa ihmisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä, sekä saa aikaan yhteiskunnallisia konflikteja, väkivaltaa ja ympäristöpakolaisuutta. Luonnon köyhtyminen ei ole vain luontoa koskeva pulma, vaan merkittävä yhteiskunnallinen ongelma.

– Luonnon köyhtyminen ymmärretään yhä usein ongelmaksi, joka koskee vain ympäristöä. Sellaisena sitä koskevat tärkeät päätökset jäävät usein akuutimmaksi koettujen kriisien jalkoihin, ikään kuin odottamaan aikaa, jolloin yhteiskunta olisi muuten niin rauhallinen, että ympäristöongelmien ratkaisuun jää aikaa, toteaa BIODIFUL-hankkeen ja Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön johtaja, professori Ilari Sääksjärvi.

– Tämä on kuitenkin sokea asenne. Erityisesti luonnon köyhtymisen aikaansaamat ongelmat vaikuttavat yhteiskuntaamme ja sen turvallisuuteen merkittävästi. Mitä kauemmin odotamme ratkaisuihin tarttumista, sitä vahvempina luonnon köyhtymisen vaikutukset heijastuvat yhteiskuntaamme, Sääksjärvi jatkaa.

Politiikkasuosituksessa peräänkuulutetaan julkisilta päättäjiltä määrätietoisia toimenpiteitä. Tutkijoiden mukaan tietoa sekä Suomen luonnon tilasta ja sen heikkenemisestä, että mahdollisista ratkaisuista on jo riittävästi saatavilla – suurin puute on johtajuudesta.

– Tämä näkyy selvästi esimerkiksi hallitusohjelmassa, jossa suurin osa ympäristöteoista perustuu vapaaehtoisuuteen. Tutkimusten mukaan on kuitenkin selvää, että vapaaehtoisten toimenpiteiden avulla ei ole mahdollista aikaansaada riittävän suuria parannuksia luonnon monimuotoisuuden tilaan riittävän nopeasti, Sääksjärvi kertoo.

BIODIFUL-hankkeen tutkimustuloksista käy selvästi ilmi, että sekä kuluttajat että yritykset ovat huolissaan luonnon monimuotoisuudesta.

– Vapaaehtoisuuttakin, ja esimerkiksi yritysten osallisuutta luonnollisesti tarvitaan, mutta poliittisten päättäjien vastuulla on luoda pitävät reunaehdot, joiden puitteissa niin kansalaiset kuin yrityksetkin voivat toimia, Sääksjärvi painottaa

Politiikkasuosituksessa on neljä konkreettista toimenpide-ehdotusta:

1. Vapaaehtoisuus ei riitä: toiminnalle on asetettava selvät reunaehdot

2. Luontolaki on laadittava

3. Kansallinen luontostrategia on kytkettävä konkreettisiin toimenpiteisiin ja turvallisuusstrategiaan

4. Luontovaltuutetun virka on perustettava

 

BIODIFUL (biodiful.fi) on Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama monitieteinen hanke, joka tutkii ja kehittää luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta yksilön, yritysten ja yhteiskunnan tasoilla. Hankkeessa on mukana yli 40 tutkijaa neljästä tutkimuslaitoksesta (UTU, LUT, JYU, LUKE) ja yli 70 verkostokumppania (yrityksiä, järjestöjä, kuntia ja aktivisteja). BIODIFUL on osa STN:n BIOD-ohjelmaa (2021-2027). 

Luotu 13.02.2024 | Muokattu 13.02.2024