Asiasana: Johtaminen ja organisointi

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Luonto köyhtyy kiihtyvällä nopeudella - Monitieteinen BIODIFUL-hanke pureutuu luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaan johtajuuteen

22.09.2021

Biodiversiteetti eli elonkirjo on välttämätöntä paitsi luonnon itsensä myös ihmisten hyvinvoinnille. Elonkirjo kuitenkin ehtyy kiihtyvällä nopeudella. Lajien lisäksi uhan alla ovat lopulta myös yhteiskuntamme talous, terveys ja turvallisuus. Tähän teemaan etsii ratkaisuja Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikön johtama Biodiversity-respectful Leadership -hanke (BIODIFUL), joka sai 4,2 miljoonan euron rahoituksen Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvostolta.
 

Tuore tutkimus luo kokonaisvaltaista käsitystä kestävyystoimijuudesta

19.08.2021

Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin oppiaineessa käynnissä oleva Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston rahoittama Kiertotalouden katalyytit ’CICAT2025’-konsortion osahanke tutkii kestävyystoimijuutta. Tutkimustiimi on juuri julkaissut Research Handbook of Sustainability Agency -kirjan, joka on kansainvälisesti uutuusarvoinen, monitieteinen katsaus aihepiiriin.

Kehollisuus on tärkeää myös etäaikana – tutkimus selvitti läsnäolon ja hienovaraisten eleiden merkitystä luovassa työssä

24.02.2021

Mitä vuorovaikutukselle tapahtuu, kun töissä ja opinnoissa siirrytään virtuaalisiin työskentelyalustoihin? Tehdäänkö tulevaisuuden asiantuntijatyötä ilman perinteisiä toimistoja, ja mitä siitä seuraa? Kansainvälisessä yhteisjulkaisussa pohditaan yhteisöllistä luovuutta ja kehollisuutta työssä. Artikkeli on julkaistu Management Learning -journaalissa.

Kestävän kehityksen arviointi on tasapainoilua monimutkaisuuden ja yksinkertaistamisen välillä (Väitös: KTM Hanna Pihkola, 19.2.2020, johtaminen ja organisointi)

Erilaisilla mittareilla ja tunnusluvuilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen johtamisessa ja arvioinnissa. Parempien mittareiden kehitystä onkin usein ehdotettu ratkaisuksi erilaisiin johtamiseen liittyviin haasteisiin. KTM Hanna Pihkolan väitöstutkimus käsittelee haasteita, joita kestävän kehityksen arviointiin sekä arviointitulosten viestintään liittyy.

Tunteilla on keskeinen merkitys organisaation identiteetille omistajamuutostilanteessa (Väitös: HM, KM Johanna Marin, 12.2.2021, johtaminen ja organisointi)

Sen ohella, että organisaatioidentiteetti vastaa kysymykseen siitä, keitä me olemme, myös tunteet ”meistä” ovat organisaatiolle merkityksellisiä erityisesti sen kohdatessa omistajamuutostilanteen. Johanna Marinin väitöskirjatutkimus tuo tunteet organisaatioidentiteettitutkimuksen keskiöön ja tutkii niitä osana pääomasijoitteisen yrityskaupan luomaa omistajamuutosta.

Tuore tutkimus kannustaa kehittämään työkaveruutta

02.06.2020

Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin oppiaineessa toteutettu Yhteistyön työyhteisö – TYÖ2 -hanke tutki työkaveruutta suomalaisessa työelämässä. Työsuojelurahaston rahoittama hanke haastaa perinteisen ylhäältä alas -johtamistyylin ja kääntää työyhteisöjen kehittämisessä huomion aktiiviseen työkaveriin, eli jokaiseen työyhteisön toimijaan.

Työystävänpäivän seminaari 13.2.2020

Aika: 13.2.2020 klo 13.00-16.00
Paikka: Turun kauppakorkeakoulu, ls 09

Aktiivisesta työkaveruudesta voimaa sinun ja työyhteisösi arkipäivään!

Millaisessa työympäristössä työkaveruus kukoistaa?

Työyhteisöt koostuvat työkavereista, joista jokainen vaikuttaa oman työyhteisönsä arkeen. Aktiivinen työkaveri tiedostaa oman toimijuutensa ja toteuttaa sitä rakentavalla tavalla. Työkaveruustaidot ovat työelämän uusi ammattitaito!

KTT, dosentti Riku Santalasta työelämäprofessori Turun yliopistoon

02.10.2019

KTT, dosentti Riku Santala on nimitetty työelämäprofessoriksi (Professor of Practice) Turun yliopistoon. Professuuri on kolmevuotinen ja sivutoiminen. Työelämäprofessorina Riku Santala edistää Turun yliopistossa vastuullisen johtajuuden tematiikkaa tutkimuksessa ja koulutuksessa ja toimii asiantuntijana Turun kauppakorkeakoulun strategisessa kehittämisessä.