NWoW

Kuvaus: Kaupallistettava innovaatio on uudenlainen kollaboratiivinen osaamisen kehittämisen ja muutoksenhallinnan työkalu, jota voidaan hyödyntää alustamaisesti.

Ratkaisu mahdollistaa työelämässä kriittisten metataitojen tehokkaan kehittämisen ja mittaamisen kollaboratiivisessa ympäristössä yksilöllistä dataa hyödyntäen. Teemallisesti keskiössä on vastuullisen liiketoiminnan dynamiikka, jossa ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys nähdään tasavertaisina kilpailukyvyn edellytyksinä. Innovaatiossa nähdään kaupallista potentiaalia erityisesti rekrytointi- ja muutosjohtamisen prosessien tukena.

Hanke tukee osaltaan Turun kauppakorkeakoulun missiota kouluttaa vastuullisia asiantuntijoita ja johtajia suomalaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin sekä julkisen sektorin palvelukseen.

Aikataulu: 1.8.2021 - 31.1.2024

Tutkimuskumppanit: Tietotekniikan laitos (Teknillinen tiedekunta), Johtamisen ja yrittäjyyden laitos (TSE). Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös psykologian tutkijoiden kanssa.

Rahoitus: Business Finland, Research to Business