Innovatiivisen vastuullisuuskoulutuskonseptin pilotointi ylitti odotukset

15.05.2023

Centre for Collaborative Research CCR -tutkimusyksikön NWoW -tutkimushankkeessa kehitettyä vastuullisen johtamisen koulutuskonseptia ja siihen Turun kauppakorkeakoulun tuella kehitettyä teknologista alustaa pilotoitiin huhtikuussa erinomaisin tuloksin.

Pilotti järjestettiin osana kansallisessa yhteistyössä järjestettyä kurssia, jossa noin 80 osallistujaa ympäri Suomea pääsivät ottamaan ensituntumaa uudenlaiseen osaamisen kehittämisen työkaluun. Tavoitteena on kokemuksellisen oppimisen avulla tukea vastuullisen mindsetin jalkauttamista käytännön päätöksentekoon.

Business Finlandin rahoittaman NWoW-innovaation kaupallistamishankkeen keskiössä on vastuullisen liiketoiminnan dynamiikka, jossa ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys nähdään aiempaa tasavertaisempina kilpailukyvyn edellytyksinä ja liiketoiminnan tuloksellisuuden mittareina. Nyt järjestetyllä kahdeksan yliopiston yhteisellä kurssilla pilotoitu koulutuskonsepti perustuu tälle temaattiselle pohjalle ja se edustaa uudenlaista kollaboratiivista osaamisen kehittämisen ja muutoksenhallinnan työkalua. Vastuuopettajina kyseisellä kurssilla toimivat CCR:n kehityspäällikkö Eeli Saarinen sekä Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin oppiaineen tutkijatohtori Lauri-Matti Palmunen, jotka molemmat toimivat myös CCR:n NWoW -tutkimushankkeessa.

NWoW -tutkimushankkeessa kehitetyn alustan avulla voidaan tarkastella ja saada tietoa osalllistujien sitoutumisesta edistää ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä vaihtoehtoisen todellisuuden ja kontrolloidun ympäristön ansiosta. Alusta tarjoaa opiskelijoille moniulotteisen ja kollaboratiivisen oppimisympäristön. Konseptia ja sen tueksi kehitettyä alustaa testattiin ensimmäistä kertaa huhtikuussa 2023 ja pilotointi ylitti projektitiimin odotukset monikertaisesti. Teknisen alustan ja osallistujien tuottaman datan analysointi on vielä kesken, mutta alustavat tulokset niidenkin perusteella ovat hyvin lupaavia. Muutamia nostoja osallistujilta:

“It’s changing and revolutionizing education for the better, promoting learning by doing. 10/10.”

“[It] was very interesting and I think that it helps learning about business lot more easier than reading from the books.”

”[Se] oli todella selkeä ja minulla ja tiimillä oli oikeasti hauskaa […]”

Konseptin jatkokehitys jatkuu pilotista saatujen kokemusten ja vaikuttavuusanalyysin perusteella. Käynnissä on myös neuvottelut muutaman kansainvälisesti merkittävän organisaation kanssa konseptin sovittamisesta yrityskontekstiin. Vastuullisen mindsetin tukeminen ja työntekijöiden sitoutuminen vastuullisuustavoitteisiin ovat keskeisiä kysymyksiä, joiden merkitys on alati kiihtyvässä kasvussa. NWoW-hankkeessa kehitetty, ja nyt pilotoitu konsepti on konkreettinen työkalu ja osavastaus näihin hyvin ajankohtaisiin johtamisen haasteisiin.

Luotu 15.05.2023 | Muokattu 24.05.2023