Asiasana: mentorointi

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Mentoroinnin avulla uusia näkökulmia ja positiivista itsensä haastamista

10.02.2020

Turun yliopiston mentorointiohjelma käynnistyi jälleen vuoden alussa. Yliopiston mentorointiohjelmassa on omat kohdennetut ohjelmat maisterivaiheen opiskelijoille, tohtorikoulutettaville ja tutkijatohtoreille sekä muulle henkilöstölle. Ohjelmiin osallistuu yhteensä 83 mentoria ja 105 aktoria. Mentorointiohjelmat päättyvät loka-marraskuussa päätösseminaareihin.

Tohtorikoulutettava tai tutkijatohtori, haluatko mukaan mentorointiohjelmaan?

Tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtoreiden mentorointiohjelma antaa tukea oman osaamisen kehittämisessä ja tunnistamisessa. Ohjelma on yhteinen Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Mentorointi perustuu vapaaehtoiseen työskentelyyn, jonka kulmakiviä ovat avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus. Mentorointi tapahtuu pienryhmissä tai pareittain (1 mentori ja 1-2 mentoroitavaa). Mentorointiohjelma alkaa perehdytysseminaarilla tammikuussa ja ohjelma päättyy päätösseminaariin lokakuussa.  Seminaarien kieli on englanti.

Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisyksikkö

Yksikön tehtäviin kuuluu sekä opettamisen ja opettajuuden että opiskelun tukeminen. Yksikkö järjestää opetushenkilökunnalle kursseja ja koulutusta, on mukana opetussuunnitelman uudistamisessa ja tukee opetuksen kehittämisessä eri tavoin, sekä ylläpitää ja kehittää perustutkinto-opiskelijoiden mentorointiohjelmia ja tiedekunnan palautejärjestelmää.

Mentorointi houkuttelee Turun yliopistossa

30.01.2019

Turun yliopiston mentorointiohjelmat käynnistyivät vuoden alkaessa. Mentorointiohjelmiin osallistuu yhteensä 81 mentorointiparia. Syksyllä toteutetussa mentorointihaussa oli kohdennetut haut opiskelijoille, tohtorikoulutettaville ja postdoc-tutkijoille ja yliopiston muulle henkilöstölle. Innostunut ilmapiiri siivitti mentorointivuoden alkuun, kun mentorit ja aktorit kohtasivat toisensa tammikuussa ensi kertaa.

Tule mentoriksi ja kehitä esimiestaitojasi

04.10.2017

Reetta Noukka on Turun kauppakorkeakoulun alumni ja toimii jo toistamiseen mentorina vanhan opinahjonsa maisteriopiskelijalle. Kansainvälistä liiketoimintaa ja markkinointia opiskellut Noukka osallistui itsekin opiskeluaikanaan mentorointiohjelmaan aktorina eli mentoroitavana.

​Reetta Noukka Turun kauppakorkeakoulun Mercatorilla.

Alvesalo haastoi yliopiston kouluttamaan muutosvalmiutta

21.11.2014

Työelämä voi yllättää. Näin vakuutti Sivistystyönantajat ry:n viestintä- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Piia Alvesalo Turun yliopiston mentorointivuoden loppuseminaarissa. Oman esimerkkinsä kautta Alvesalo todisti, että urasuunnitelmat muuttuvat ja pomppujakin voi olla matkassa, mutta valmius muutokseen auttaa eteenpäin.