Asiasana: mentorointi

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Tule mentoriksi opiskelijalle, nuorelle tutkijalle tai yliopistossa työskentelevälle!

14.09.2021

Turun yliopiston mentorointiohjelmat tukevat opiskelijoiden siirtymistä työelämään sekä tutkijoiden ja muun henkilöstön ammatillista kehittymistä. Yliopistolla on mentorointiohjelmat valmistumisvaiheessa oleville maisteriopiskelijoille, nuorille tutkijoille, kansainväliselle henkilökunnalle ja apurahatutkijoille, joilla on tähtäimessä ura akateemisen maailman ulkopuolella, sekä muulle henkilöstölle. Uusia mentoreita ohjelmiin haetaan jälleen syksyn aikana!

Mentoroinnin avulla uusia näkökulmia ja positiivista itsensä haastamista

10.02.2020

Turun yliopiston mentorointiohjelma käynnistyi jälleen vuoden alussa. Yliopiston mentorointiohjelmassa on omat kohdennetut ohjelmat maisterivaiheen opiskelijoille, tohtorikoulutettaville ja tutkijatohtoreille sekä muulle henkilöstölle. Ohjelmiin osallistuu yhteensä 83 mentoria ja 105 aktoria. Mentorointiohjelmat päättyvät loka-marraskuussa päätösseminaareihin.

Väitöskirjatutkija tai tutkijatohtori, haluatko mukaan mentorointiohjelmaan?

Väitöskirjatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden mentorointiohjelma antaa tukea oman osaamisen kehittämisessä ja tunnistamisessa. Ohjelma on avoinna Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoille vuosittain syksyisin. Mentorointi perustuu vapaaehtoiseen työskentelyyn, jonka kulmakiviä ovat avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus. Mentorointiohjelma alkaa perehdytysseminaarilla helmikuussa ja ohjelma päättyy lokakuussa. Ohjelman yhteisten seminaarien kieli on englanti.

MediOpe — koulutuksen kehittämisyksikkö

MediOpe-yksikön tehtäviin kuuluu sekä opettamisen ja opettajuuden että opiskelun tukeminen lääketieteellisessä tiedekunnassa. Yksikkö järjestää tiedekunnan opetushenkilökunnalle koulutusta, tukee opetuksen toteuttamisessa ja kehittämisessä sekä koordinoi ja kehittää perustutkinto-opiskelijoiden mentorointiohjelmia ja tiedekunnan opiskelijapalautejärjestelmää. Yksikkö tukee myös opetussuunnitelmatyössä.

Mentorointi houkuttelee Turun yliopistossa

30.01.2019

Turun yliopiston mentorointiohjelmat käynnistyivät vuoden alkaessa. Mentorointiohjelmiin osallistuu yhteensä 81 mentorointiparia. Syksyllä toteutetussa mentorointihaussa oli kohdennetut haut opiskelijoille, tohtorikoulutettaville ja postdoc-tutkijoille ja yliopiston muulle henkilöstölle. Innostunut ilmapiiri siivitti mentorointivuoden alkuun, kun mentorit ja aktorit kohtasivat toisensa tammikuussa ensi kertaa.