Mentorointi houkuttelee Turun yliopistossa

30.01.2019

Turun yliopiston mentorointiohjelmat käynnistyivät vuoden alkaessa. Mentorointiohjelmiin osallistuu yhteensä 81 mentorointiparia. Syksyllä toteutetussa mentorointihaussa oli kohdennetut haut opiskelijoille, tohtorikoulutettaville ja postdoc-tutkijoille ja yliopiston muulle henkilöstölle. Innostunut ilmapiiri siivitti mentorointivuoden alkuun, kun mentorit ja aktorit kohtasivat toisensa tammikuussa ensi kertaa.

Valmistumisen kynnyksellä olevia opiskelijoita mentoroi tänä vuonna 36 alumnia ja työelämän asiantuntijaa, jotka tukevat opiskelijan siirtymistä työelämään ja jakavat omaa osaamistaan.

Mentorointi tukee työllistymismahdollisuuksia pohtivan opiskelijan ammatillisen identiteetin rakentumista. Mentorointiohjelman kautta opiskelijat saavat mahdollisuuden tutustua asiantuntijaan, joka työskentelee kiinnostavissa tehtävissä. 

Turun yliopistossa opiskelijoiden mentorointiohjelma järjestetään tänä vuonna jo 16. kerran. Mukana on lähes kaikkien alojen opiskelijoita ja mentoreita tarvitaan joka vuosi niin julkishallinnosta, järjestöistä kuin yritysmaailmastakin. 

Valtio-oppia opiskeleva Emma Hokkanen kertoo yllättyneensä iloisesti mentorinsa taustasta:

– Haluan tulevaisuudessa työllistyä EU-tehtävien pariin, joten odotan innolla keskusteluja EU-asiantuntijana toimivan mentorini kanssa.

Mentorointiohjelmassa pääosassa ovat mentorointiparien kahdenkeskiset tapaamiset, joissa käsitellään työelämään ja osaamiseen liittyviä teemoja aktorin henkilökohtaisten toiveiden mukaan. Mentori voi myös tukea työuran alussa olevaa aktoria oman alan verkostojen rakentamisessa, esimerkiksi järjestämällä vierailun työpaikalleen ja tutustuttamalla kollegoihinsa.

”Tarjous, josta ei voi kieltäytyä”

Alumnit auttavat mielellään kotiyliopistoaan ja useimmiten mentorit tarttuvatkin pyyntöön empimättä. Aiempien vuosien palautteen perusteella mentoreille on antoisaa auttaa oman alan nuorta osaajaa eteenpäin. Mentoreiden kautta yliopistolle saadaan ajantasaista tietoa esimerkiksi eri alojen työelämävalmiuksista ja tulevaisuudennäkymistä. 

– Mentorointi on käytännön työelämäyhteistyötä parhaimmillaan. Mentorit antavat aikaansa ja osaamistaan ja tekevät vapaaehtoistyötä, joka on yliopistolle korvaamattoman arvokasta, kiitti koulutuksesta vastaava vararehtori Riitta Pyykkö mentorointiohjelmaa avatessaan.

Yliopistonlehtori Marita Neitola mentoroi projektitutkija Elizabeth Etaa. Tutkijat kertoivat mentoroinnin olleen antoisaa.

Kuvaaja/Tekijä

Kaisa Hakkila

Mentoroinnista tukea urapolun eri vaiheisiin

Mentorointi on suosittu henkilöstön kehittämisen menetelmä, joka sopii hyvin urapolun eri vaiheisiin. Tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtoreiden mentorointiohjelmaan osallistuu tänä vuonna yhteensä 34 mentori-aktori -paria, joista 18 on tutkijatohtoria ja 16 tohtorikoulutettavaa. Henkilökunnan mentorointiohjelmassa aloitti 11 mentoriparia. 

Tutkijan uralla mentoroinnin tavoitteena on varsin usein oman tulevaisuuden ja etenemismahdollisuuksien hahmottaminen sekä oman roolin ja aseman vahvistaminen työyhteisössä. Aktoreiden hakemusten perusteella ohjelmaan haetut mentorit ovat yliopistossa tai yritysmaailmassa työskenteleviä asiantuntijoita, jotka mentoreina tukevat juuri niitä tavoitteita, joita aktori on itselleen asettanut.

Turun yliopiston mentorointioppaan kirjoittanut yliopistonlehtori Anni Paalumäki tähdensi aktorin aktiivista roolia onnistuneeseen mentorointiin tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtoreiden aloituseminaarissa.

– Mieti omat tavoitteesi mentoroinnille, ole avoin, motivoitunut oppimaan ja valmis ottamaan vastuu omasta kehityksestäsi. Mentorointi antaa mahdollisuuden keskittyä juuri sinuun itseesi. Nauti tästä mahdollisuudesta!

Yliopistossa mentoroinnin tarjoaminen henkilöstölle on nähty tärkeäksi henkilöstön kehittämisen kanavaksi.

– Tämän päivän työelämässä on välillä hyvä pysähtyä pohtimaan oman työn kehittämistä sekä työuraan liittyviä tavoitteita ja ammatillista kehittymistä. Keskustelut mentorin kanssa pohjautuvat prosessin alussa määriteltyihin tavoitteisiin ja tukevat myös työhyvinvointia, henkilöstön mentorointiohjelmasta vastaava koulutussuunnittelija Kati Kekäläinen kertoo.

Mentorointiohjelmat päättyvät loka-marraskuussa päätösseminaareihin. 

Lisätietoja:

Luotu 30.01.2019 | Muokattu 14.06.2019