Väitöskirjatutkija tai tutkijatohtori, haluatko mukaan mentorointiohjelmaan?

Väitöskirjatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden mentorointiohjelma antaa tukea oman osaamisen kehittämisessä ja tunnistamisessa. Ohjelma on yhteinen Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Mentorointi perustuu vapaaehtoiseen työskentelyyn, jonka kulmakiviä ovat avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus. Mentorointi tapahtuu pienryhmissä tai pareittain (1 mentori ja 1-2 mentoroitavaa). Mentorointiohjelma alkaa perehdytysseminaarilla tammikuussa ja ohjelma päättyy päätösseminaariin lokakuussa. Seminaarien kieli on englanti.

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on ohjausprosessi, jossa osaava ja kokeneempi asiantuntija (mentori) antaa tukea kehittymishaluiselle henkilölle (aktori). Mentorointi tukee aktoria hänen itsensä asettamien tavoitteiden mukaan esim. työuran suunnittelussa tai sen uudelleen suuntaamisessa, verkostojen laajentamisessa ja oman osaamisen tunnistamisessa. Mentori voi olla yliopistomaailmasta tai sen ulkopuolelta.

Aikataulu

Tammikuu: aloitusseminaari
Toukokuu: väliseminaari
Lokakuu: päätösseminaari

Mentorointiohjelman aikana aktorien odotetaan tapaavan mentoriaan 5-6 kertaa.

Seuraava haku: 12.9.-17.10.2022

Hakuohjeet väitöskirjatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden mentorointiohjelmaan

Seuraava haku: 12.9.-17.10.2022

Mentorointiohjelmaan voivat hakea Turun yliopiston ja Åbo Akademin väitöskirjatutkijat ja tutkijatohtorit.

Mentorointiohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, johon liitetään motivaatiokirje ja CV yhtenä tiedostona. Hakulomakkeessa sinun tulee myös luonnehtia ja kuvailla henkilöä, jonka haluaisit mentoriksesi. Lisäksi voit nimetä perustellen 1–3 henkilöä, joista yhden haluat mentoriksesi. Huomioi, että pääset todennäköisemmin mukaan ohjelmaan, jos itse ehdotat mentoria itsellesi. Sinun ei tarvitse itse ottaa yhteyttä nimeämiisi henkilöihin. Ennen lomakkeen täyttöä mieti siis, minkälaista mentoria haet. Hakemuksen perusteella työryhmä ja mentorisi saavat kuvan sinusta, kiinnostuksistasi, sekä siitä, mitä odotat mentorointiohjelmalta.

Hakulomake

Hakulomake vuoden 2022 mentorointiohjelmaan avautuu haun avautuessa syyskuussa. Huomioithan ilmoittautuessasi, että sitoudut osallistumaan aloitusseminaariin tammikuussa 2023, päätösseminaariin lokakuussa 2023 sekä osallistumaan aktiivisesti koko mentorointiohjelman ajan (5-6 tapaamista mentorin kanssa). Mentorointiohjelmaan kuuluu myös väliseminaari toukokuussa.

>> Linkki hakulomakkeeseen

Hakulomakkeen kysymykset ovat englanniksi. Lomakkeeseen voi vastata ja motivaatiokirjeen sekä CV:n voi kirjoittaa myös suomeksi, mikäli hakija toivoo suomenkielistä mentoria.

Ohjeita ja vinkkejä motivaatiokirjeen sisältöön

Työryhmä käyttää motivaatiokirjettä mentorin löytämiseen. Motivaatiokirje lähetetään myös mentorillesi, jolloin mentori pystyy tutustumaan sinuun ja tavoitteisiisi. Osoita motivaatiokirjeesi siis tulevalle mentorillesi.

Kerro motivaatiokirjeessä itsestäsi, ammatillisista tavoitteistasi sekä mentorointiohjelmaan kohdistuvista odotuksistasi. Mitä selkeämmin omat toiveesi kirjeestä välittyvät, sitä suuremmalla todennäköisyydellä työryhmä löytää sinulle mentorin ja pääset mukaan ohjelmaan.

Motivaatiokirjeessä voit soveltaa samoja periaatteita kuin esimerkiksi työhakemuksessa. Kirje on noin A4:n pituinen jäsennelty kokonaisuus, jossa markkinoit itseäsi ja kerrot, miksi olet kiinnostunut osallistumaan mentorointiohjelmaan. Kerro, miksi olisit hyvä ja motivoitunut osallistuja ohjelmaan, ja mitkä tavoitteet haluat saavuttaa mentoriohjelman aikana.

Käytä motivaatiokirjeen laatimisessa apuna esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Kerro itsestäsi, opinnoistasi ja työurastasi lyhyesti ja ytimekkäästi.
  • Kerro kirjeessä omista vahvuusalueistasi ja erityisistä kiinnostuksen kohteista.
  • Minkälaisena näet tulevaisuutesi tutkijana ja/tai työntekijänä?
  • Minkälaiset oman alasi työtehtävät sinua kiinnostavat?
  • Miksi haluat osallistua mentorointiohjelmaan ja mitä odotat saavasi ohjelmasta?
  • Minkälaiseen oman alasi ammattilaiseen haluaisit tutustua?
  • Mitä teemoja haluaisit käsitellä mentorisi kanssa?
  • Mitkä työtehtävät koet haastaviksi ja mitä osaamisalueita haluaisit kehittää?
  • Kirje saa olla omannäköisesi ja ilmaista myös omaa persoonaasi!

>> Lue lisää mentoroinnista
>> Lue osallistujien mentorointikokemuksista

 
Lisätietoa mentorointiohjelman koordinaattoreilta!

Turun yliopisto, koordinaattori, tutkijanurayksikkö
Sari Järvi
p. +358 50 358 4596
sari.jarvi@utu.fi

Turun yliopisto, koordinaattori, tutkijanurayksikkö
Jenni Kankaanpää
p. +358 50 572 3219
jenkoi@utu.fi

Åbo Akademi, tutkimuskoordinaattori, tutkimuspalvelut
Maria Ljung
p. 046 921 6031
maria.ljung@abo.fi