Mentori Marita Neitola ja aktori Elizabeth Eta

Väitöskirjatutkija tai tutkijatohtori, haluatko mukaan mentorointiohjelmaan?

Väitöskirjatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden mentorointiohjelma antaa tukea oman osaamisen kehittämisessä ja tunnistamisessa. Ohjelma on avoinna Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoille vuosittain syksyisin. Mentorointi perustuu vapaaehtoiseen työskentelyyn, jonka kulmakiviä ovat avoimuus, luottamuksellisuus ja sitoutuneisuus. Mentorointiohjelma alkaa perehdytysseminaarilla helmikuussa ja ohjelma päättyy lokakuussa. Ohjelman yhteisten seminaarien kieli on englanti.

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on ohjausprosessi, jossa osaava ja kokeneempi asiantuntija (mentori) antaa tukea kehittymishaluiselle henkilölle (aktori). Mentorointi tukee aktoria hänen itsensä asettamien tavoitteiden mukaan esim. työuran suunnittelussa tai sen uudelleen suuntaamisessa, verkostojen laajentamisessa ja oman osaamisen tunnistamisessa. Mentori voi olla yliopistomaailmasta tai sen ulkopuolelta. Aktori on ensisijainen aloitteentekijä mentorointisuhteessa. Hän järjestää kahdenkeskiset tapaamiset, matkustaa tapaamaan mentoria ja päättää tapaamisten aiheet.

Aikataulu

Helmikuu: Mentorointiohjelma alkaa aloitusseminaarilla
Helmikuu - Lokakuu: Aktori ja mentorit tapaavat ohjelman aikana 5-6 kertaa.

Seuraava haku: 16.10.-17.11.2023

Hakulomakkeen kysymykset ovat englanniksi. Lomakkeeseen voi vastata ja motivaatiokirjeen sekä CV:n voi kirjoittaa myös suomeksi, mikäli toivot suomenkielistä mentoria. Hakulomake mentorointiohjelmaan avautuu haun avautuessa.

Hakuohjeet väitöskirjatutkijoiden ja tutkijatohtoreiden mentorointiohjelmaan

Haku

Mentorointiohjelmaan voivat hakea Turun yliopiston ja Åbo Akademin väitöskirjatutkijat ja tutkijatohtorit. Huomioithan ilmoittautuessasi, että sitoudut osallistumaan aloitusseminaariin helmikuussa sekä osallistumaan tapaamisiin aktiivisesti koko mentorointiohjelman ajan (5-6 tapaamista mentorin kanssa). Jos et ole helmi-lokakuussa Turussa, ilmoita tämä selkeästi hakulomakkeessa.

Mentorointiohjelmaan haetaan sähköisellä lomakkeella, johon liitetään motivaatiokirje, jossa kuvaat motivaatiotasi mentoriohjelmaan hakeutumiseen ja CV (yhtenä tiedostona). Motivaatiokirjeen keskiössä ovat ammatilliset tavoitteesi sekä tavoitteesi mentorointiohjelmalle.

Hakulomakkeessa sinun tulee nimetä 3-5 henkilöä, joista yhden haluat mentoriksesi. Sinun ei tarvitse itse ottaa yhteyttä nimeämiisi henkilöihin. Hakemuksesi ja motivaatiokirjeesi perusteella työryhmä ja mentorisi saavat kuvan sinusta, kiinnostuksistasi, sekä siitä, mitä odotat mentorointiohjelmalta.

Hakulomake

Hakulomake mentorointiohjelmaan avautuu haun avautuessa.

>> Linkki hakulomakkeeseen

Hakulomakkeen kysymykset ovat englanniksi. Lomakkeeseen voi vastata ja motivaatiokirjeen sekä CV:n voi kirjoittaa myös suomeksi, mikäli toivot suomenkielistä mentoria.

Kuka olisi juuri minulle sopiva mentori?

Hakemuksessa sinua pyydetään nimeämään kolmesta viiteen henkilöä, jotka haluaisit mentoriksesi. Olemme listanneet muutamia vinkkejä, jota kannattaa ottaa huomioon ennen mentorointiohjelman hakulomakkeen täyttämistä.

1. Käytä ensin aikaa selvittääksesi sekä ammatilliset tavoitteesi että tavoitteesi mentorointiohjelmalle.

2. Seuraavaksi pohdi, mitä asioita toivot mentorilta? Tohtorintutkinto ja työkokemus unelmatyöstäsi ovat varmasti etu mentorille, mutta tavoitteistasi riippuen jokin toinen seikka saattaa olla tärkeämpiä ammatillisten tavoitteidesi saavuttamiseksi.

 • Kun pohdit mahdollisia mentoriehdokkaita, käytä hyväksi verkostojasi sekä sosiaalista mediaa. Sinun lisäksesi ohjaajillasi, kollegoillasi, yhteistyökumppaneillasi tai esimerkiksi esihenkilöilläsi saattaa olla ajatuksia siitä, kuka voisi olla juuri sinulle sopiva mentori. Mikäli sinulla ei ole olemassa soveliaita verkostoja käytettävissäsi, LinkedIn on hyvä työkalu mentorien etsimiseen.
 • Muista, että mentori ei ole vain ihminen, jolla on menestyksekäs ura. On erittäin epätodennäköistä, että esimerkiksi Bill Gates haluaisi auttaa juuri sinua saavuttamaan ammatilliset tavoitteesi. Mentori on ihminen, joka ymmärtää juuri sinua ja voi tarjota räätälöityä ohjausta ja tukea. Ole kärsivällinen ja sinnikäs etsinnässäsi ja löydät todennäköisesti mentorin, joka voi ja haluaa edistää ammatillista kehitystäsi.

3. Kirjoita houkutteleva motivaatiokirje. Millainen motivaatiokirje rohkaisisi sinua auttamaan vierasta henkilöä? Lisävinkkejä motivaatiokirjeen kirjoittamiseen löytyy alla olevasta osioista.

Kun olet saanut pohdintasi valmiiksi, täytä sähköinen hakulomake ja rentoudu. Mentorointiohjelman henkilökunta ottaa yhteyttä mahdollisiin mentoreihin. Ohjelma alkaa helmikuussa järjestettävällä aloitusseminaarilla.

Ohjeita ja vinkkejä motivaatiokirjeen sisältöön

Motivaatiokirje lähetetään mentorillesi, jolloin mentori pystyy tutustumaan sinuun ja tavoitteisiisi. Osoita motivaatiokirjeesi siis tulevalle mentorillesi.

Kerro motivaatiokirjeessä itsestäsi, ammatillisista tavoitteistasi sekä mentorointiohjelmaan kohdistuvista odotuksistasi. Mitä selkeämmin omat toiveesi kirjeestä välittyvät, sitä suuremmalla todennäköisyydellä pääset mukaan ohjelmaan. Mentorointiohjelman motivaatiokirje ei ole sama asia kuin tutkimussuunnitelma.

Motivaatiokirjeessä voit soveltaa samoja periaatteita kuin esimerkiksi työhakemuksessa. Kirje on noin A4:n pituinen jäsennelty kokonaisuus, jossa markkinoit itseäsi ja kerrot, miksi olet kiinnostunut osallistumaan mentorointiohjelmaan. Kerro, miksi olisit hyvä ja motivoitunut osallistuja ohjelmaan, ja mitkä tavoitteet haluat saavuttaa mentoriohjelman aikana.

Käytä motivaatiokirjeen laatimisessa apuna esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Kerro itsestäsi, opinnoistasi ja työurastasi lyhyesti ja ytimekkäästi.
 • Kerro kirjeessä omista vahvuusalueistasi ja erityisistä kiinnostuksen kohteista.
 • Minkälaisena näet tulevaisuutesi tutkijana ja/tai työntekijänä?
 • Minkälaiset oman alasi työtehtävät sinua kiinnostavat?
 • Miksi haluat osallistua mentorointiohjelmaan ja mitä odotat saavasi ohjelmasta?
 • Minkälaiseen oman alasi ammattilaiseen haluaisit tutustua?
 • Mitä teemoja haluaisit käsitellä mentorisi kanssa?
 • Mitkä työtehtävät koet haastaviksi ja mitä osaamisalueita haluaisit kehittää?
 • Kirje saa olla omannäköisesi ja ilmaista myös omaa persoonaasi!

Lisätietoa mentorointiohjelman koordinaattoreilta

Turun yliopisto, koordinaattori, tutkijanurayksikkö
Sari Järvi
p. +358 50 358 4596
sari.jarvi@utu.fi

Turun yliopisto, koordinaattori, tutkijanurayksikkö
Jenni Kankaanpää
p. +358 50 572 3219
jenkoi@utu.fi

Åbo Akademi, tutkimuskoordinaattori, tutkimuspalvelut
Maria Ljung
p. 046 921 6031
maria.ljung@abo.fi