Mentorointi on vuoropuhelua osapuolten välillä – Turun yliopiston mentorointiohjelma rohkaisee urakehitykseen

17.09.2020

Turun yliopiston monitieteinen mentorointiohjelma tukee sekä opiskelijoiden siirtymistä työelämään että tutkijoiden ja muun henkilöstön ammatillista kehittymistä. Mentoreina toimivat Turun yliopiston alumnit ja muut vapaaehtoiset, jotka haluavat jakaa työelämäkokemustaan ja -näkemystään sekä ammatillisia verkostojaan.

Mentorointiohjelmassa pääosassa ovat mentorointiparien ja -ryhmien itsenäiset tapaamiset, joissa parit käsittelevät työelämään, uraan ja oman alansa työelämävalmiuksiin liittyviä teemoja.

Fysiikan opiskelija Ela Arasola haki mentorointiohjelmaan saadakseen selvyyttä siihen, mihin haluaa työelämässä tähdätä.

– Mahdollisuuksia tuntui olevan rajattomasti, ja tarvitsin päätösten tekoon kokemusta, jota minulla ei vielä ollut. Mentorini olikin tähän hommaan mitä parhain. Olemme käyneet läpi niin CV:täni, työllistymistä kuin yritysvierailuja. Minulle mentorointi on antanut uuden arvokkaan ihmissuhteen ja varmuutta lähteä tavoittelemaan juuri minulle sopivaa työuraa, Arasola toteaa.

Jo pitkälti toistakymmentä opiskelijaa mentoroinut Sassu Saarinen painottaa, että mentorointi perustuu rehellisyyteen ja luottamukseen.

– Sitoutuminen on mentoroinnissa yhtä tärkeää kuin sisältö. Olen ollut läsnä aktorieni suruissa ja iloissa. Silti aktori on aina kuskin paikalla. Hän kääntää rattia. Mentorin tehtävänä on kertoa, minne eri tiet johtavat.

Uusia näkökulmia omaan osaamiseen

Tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtoreiden mentorointiohjelma antaa tukea oman osaamisen kehittämisessä ja tunnistamisessa. Ohjelmaan voivat hakea Turun yliopiston ja Åbo Akademin tohtoriohjelmiin kuuluvat tohtorikoulutettavat, tutkijatohtorit sekä apurahatutkijat.

Mentorointi tapahtuu pienryhmissä tai pareittain. Mentorointiohjelma alkaa perehdytysseminaarilla tammikuussa ja päättyy päätösseminaariin lokakuussa. Seminaarit pidetään englanniksi.

Tutkijatohtori Kalypso Filippou kertoo, että mentorointikokemus on ylittänyt odotukset.

– On ollut todella upeaa tutustua mentoriini, käydä aitoja ja kiinnostavia keskusteluja työelämästä ja uramahdollisuuksista sekä samalla saada rohkaisua ja tukea.

Ensimmäistä kertaa mentorina toiminut kansainvälisten asioiden päällikkö Irinja Paakkanen rohkaisee mentoriksi ryhtymistä harkitsevia.

– Suosittelen ilmoittautumaan mukaan! Mentorointi on ollut minulle hyvin antoisa kokemus. Aktiivinen vuorovaikutus mentoroitavan kollegan kanssa tukee myös oman työn mielekästä kehittämistä.

Yksilöllistä tukea ja luottamuksellisia keskusteluja

Muun henkilöstön mentorointiohjelmassa aktorien tavoitteet liittyvät oman työn ja itsensä kehittämiseen. Moni pitää mentorointia hyödyllisenä nimenomaan sen yksilöllisyyden takia.

– Mentorointiohjelma on ollut loistava mahdollisuus kehittymiseen. Mentorilta on saanut tukea omille ajatuksille ja hyviä vinkkejä. Luottamuksellisissa keskusteluissa on voinut pohtia myös itselle vaikeiden asioiden kehittämistä, kiteyttää kehityspäällikkö Paavo Kosonen Kehittämispalveluista.

Lisäksi vuonna 2021 pilotoidaan I-Me-Pro-mentorointiohjelma kansainvälisille osaajille, jotka tähtäävät yliopiston ulkopuoliselle uralle. Ohjelman tavoitteena on erityisesti edistää kansainvälisten osaajien integroitumista ja verkostoitumista suomalaiseen työelämään, tutustuttaa heitä suomalaiseen yrityskulttuuriin ja innovaatioympäristöön sekä auttaa heitä löytämään uramahdollisuuksia. Osallistua voivat yliopiston henkilökuntaan kuuluvat ja apurahoilla työskentelevät.

I-Me-Pro-mentorointiohjelma toteutetaan osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa korkeakoulujen kansainvälisen henkilöstön integraation tukemiseen tähtäävää hanketta.

> Ilmoittaudu mentoriksi mentorointiohjelman www-sivulla

Luotu 17.09.2020 | Muokattu 17.09.2020