Turun yliopiston mentorointiohjelma keräsi ennätysmäärän osallistujia

28.06.2024

Vapaaehtoiset mentorit ja opiskelijat kokoontuivat 12.6. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Mercatorille juhlistamaan kuluneen lukuvuoden mentorointiohjelman menestyksekästä päättymistä. Yliopiston pitkäaikainen mentorointiohjelma järjestettiin nyt 22. kerran. Kahdella viimeisimmällä kerralla ohjelma on järjestetty sekä suomeksi että englanniksi.  

Kuluneen lukuvuoden mentorointiohjelmaan osallistui ennätyksellisen paljon mentoreita ja opiskelijoita –yhteensä 112 opiskelijaa ja sama määrä mentoreita. Kasvua oli erityisesti englanninkielisessä ohjelmassa, jossa osallistujia oli lähes kolminkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. 

Mentoriohjelmassa mentorointiparit keskustelevat työelämään liittyvistä käytännön asioista ja työmarkkinoiden ajankohtaisista teemoista. Mentoreina toimivat eri alojen alumnit ja muut kokeneet asiantuntijat, jotka haluavat tukea opiskelijoita työelämään siirtymisessä. Mentorointi onkin suosittu tapa alumneille ja muille yliopiston ystäville tarjota aikaa ja osaamista opiskelijoiden tukemiseen. Opiskelijat saavat mentoreilta oman alansa hiljaista tietoa, jota he pystyvät hyödyntämään siirtyessään työelämään 

Mentoroinnin avulla rakennetaan itseluottamusta ja pohditaan urapolkuja 

Mercatorilla järjestetyssä päätöstilaisuudessa mentorointiohjelmaan osallistuneet mentorit ja opiskelijat jakoivat kokemuksia ohjelmasta. Suomenkielisessä ohjelmassa mentorina toiminut Sirate Group Oy:n vanhempi asiantuntija, projektijohtaja ja kehityspäällikkö Vesa Koskinen kertoi mentorointikokemuksen tarjonneen mahdollisuuden itsereflektioon. 

– Mentorointi sopii kaikille, jotka haluavat päästä itse kehittymään ja samalla auttaa opiskelijoita, Koskinen totesi. 

Koskisen mentoroitavana ollut biologian opiskelija Emilia Turves puolestaan kertoi mentoroinnista olleen paljon hyötyä. 

– Olen saanut mentoroinnin kautta uutta itsevarmuutta ja paljon ajankohtaista tietoa, joka on valmistanut minua työelämään. Ennen kaikkea olen saanut verkostoja, jotka kantavat varmasti eteenpäin, ja uskon niiden laajenevan edelleen, Turves kertoi.

Englanninkielisessä ohjelmassa mentorina toiminut Customer Success Manager Marvin Tran Vaadinista antoi tilaisuudessa neuvoja tuleville mentorointipareille ja kertoi ohjelman tarjonneen paljon myös hänelle itselleen. 

– Jotta mentorointisuhde onnistuisi, molempien osapuolten on oltava aitoja ja ymmärrettävä toisiaan. Lisäksi on oltava avoin uusille ideoille ja muutoksille. Se auttaa luomaan luottamusta ja ystävällistä ilmapiiriä. Sain tuntea saavuttavani jotain ja olevani avuksi. Näin mentoroitavassani itseäni ja tunnistin niitä haasteita, joita kävin läpi opiskeluaikanani. Mentoroitavaani tukemalla sain myös erilaisia näkökulmia omaan alaani, Tran kertoi.

Tranin mentoroitavana ollut Future Studies -opiskelija Charlotte Oertel oli niin ikään tyytyväinen kokemukseen. 

– Mentorointi on antanut minulle itseluottamusta. Ulkomaalaisena Suomessa oli mukavaa päästä kansainvälisen taustan omaavan, täällä jo vuosia työskennelleen, kokeneen ja alan kokemusta omaavan henkilön puheille ja saada häneltä neuvoja ja samalla oppia. Lisäksi oli hyödyllistä, että mentorini kävi läpi työnhakuprosessiani ammatillisella tasolla ja henkilökohtaista päätöksentekoani kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. 

Mentorointiparien kokemusten lisäksi päätöstilaisuudessa päästin nauttimaan Opena-kuoron esityksestä.  

Tarvelähtöistä mentorointia kaikille opiskelijoille 

Suomenkielistä mentorointiohjelmaa koordinoiva suunnittelija Anna Lagerroos kuvailee mentorointiohjelmaa hyvän mielen ohjelmaksi. Koordinaattorin näkökulmasta lopputilaisuuksissa on mukava saada positiivista palautetta onnistuneista mentorointiparien yhdistämisestä. Mentorointiparit muodostetaan niin, että opiskelijoiden tarpeet ja toiveet pyritään huomioimaan mahdollisimman kattavasti. 

– Mentorointiohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden saada tarkemman kuvan heitä kiinnostavasta työtehtävästä sekä oman tsemppaajan, joka kulkee vierellä opiskelija ottaessa ensimmäisiä askeliaan työelämään alan asiantuntijana, Lagerroos kertoo. 

Englanninkielisen mentorointiohjelman koordinaattori Ameya Foujdar sanoo, että mentorointi on urakehitystä ja verkostoitumista täydentävä väline kansainvälisille opiskelijoille, jotka haluavat rakentaa uraansa Suomessa tai kansainvälisesti. Työmarkkinoilla navigointi on välillä epävarmaa etenkin kansainvälisille opiskelijoille, jotka joutuvat rakentamaan verkostojaan tyhjästä uudessa ja vieraassa maassa. 

– Monet kansainväliset opiskelijat löytävät ensimmäiset, arvokkaat paikalliset urakontaktinsa Suomesta mentorointiohjelmamme kautta ja saavat ensimmäisen omakohtaisen käsityksensä suomalaisesta työelämästä alumnimentorilta tai oman alansa asiantuntijalta. Tämä auttaa kansainvälisiä opiskelijoita rakentamaan toiveidensa mukaista mielekästä uraa Suomessa tai ulkomailla, Foujdar sanoo.  

Luotu 28.06.2024 | Muokattu 01.07.2024