Ristiinmentoroinnilla kehitetään syöpätutkimuksen tutkimusyhteistyötä

25.01.2023

Kahden ihmisen kädet ristissä ja roosa nauha välissä

Turun kauppakorkeakoulu ja Läntinen Syöpäkeskus ovat käynnistäneet yhdessä Ristiinmentorointi verkostomaisen tutkimusyhteistyön kehittämisessä -hankkeen. Kaksivuotista hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto. Tavoitteena on kehittää uusia keinoja syöpätutkimuksen asiantuntijaverkostojen koordinointiin sekä ymmärtää mentoroinnin vaikutuksia ja mahdollisuuksia pitkälle erikoistuneen asiantuntijatyön kehittämisessä.

Syövän ehkäisy, diagnostiikka ja hoito ja näihin linkittyvä syöpätutkimus sisältää käytännössä hyvin monen eri osaamisalojen asiantuntijoita ja edellyttää pitkäjänteistä eri alojen rajat ylittävää yhteistyötä. Tätä tukemaan viime vuosikymmenellä on perustettu sekä kansallinen että alueellisia syöpäkeskuksia tukemaan ja koordinoimaan asiantuntijaverkostojen toimintaa.

Translationaalinen tutkimus, joka ylittää tieteenala-, organisaatio- ja ammattikuntarajat, on haasteellista, mutta edellytys uusien hoitomuotojen saattamiseksi potilaiden saataville nopeammin ja vaikuttavammin. Tutkimusverkostojen tarve on yhä monimuotoisemmin kyetä yhdistämään sekä tutkimuksesta että käytännöstä näkökohtia tutkimus- ja kehitystyöhön viime kädessä aina potilaan hoitoon asti.

- Nyt käynnistetyn hankkeen puitteissa luodaan Läntiselle Syöpäkeskukselle mentorointiohjelma kehittämään verkoston tasolla alueellista yhteystyötä syöpätutkimuksen saralla sekä yksilötasolla luomaan tukea työssä oppimiseen ja vahvistamaan työhyvinvointia, kertoo tutkimuspäällikkö Anna Karhu.

Syöpätutkimuksen ristiinmentorointiohjelmassa keskeistä on, että keskenään toisiaan mentoroivista pareista toinen tulee kliinisen tutkimuksen ja toinen perustutkimuksen piiristä. Hankkeessa käyttöön otetulla termillä ristiinmentorointi korostetaan nimenomaan tätä poikkitieteellisestä asetelmaa erotuksena perinteisiin mentoroinnin asetelmiin.

Tavoitteena on luoda molemmin puolin ymmärrystä erilaisista työnkuvista ja saada käyttöön hiljaista tietoa. Samalla luodaan mahdollisuuksia tutkimustyön käytäntöjen kehittämiseen ja tehdään erilaisia työkulttuureja tutuiksi.

Hankkeen kauppatieteellisessä tutkimusosiossa pyritään ymmärtämään mitä potentiaalia eri osaamistaustoja yhdistävällä mentoroinnilla on mm. tiedon siirtämisessä asiantuntijoiden välillä sekä mitä vaikutuksia nähdään tutkimusverkoston yhteistyökulttuurissa.

- Mentoroinnista mielletään hyötyjä erityisesti itsensä kehittämisen, uuden oppimisen ja uusien kiinnostuksen kohteiden tunnistamisen kautta. Mentoroinnin valjastaminen eri alojen asiantuntijoiden yhteistyön monipuolistamisen välineeksi on mielenkiintoinen tutkimusasetelma. Tutkimme mahdollisuuksia mentoroinnin soveltamisessa on organisaatioiden kehittämisen kannalta ja miten vaikutukset heijastuvat myös ohjelmaan osallistujia laajemmalle, kertoo hankkeen vastuututkija Anni Paalumäki.

Turun kauppakorkeakoulusta hankkeen toteuttavat Johtamisen ja organisoinnin oppiaine, Centre for Collaborative Research CCR sekä Pan-Eurooppa Instituutti.

Luotu 25.01.2023 | Muokattu 25.01.2023