Anni Paalumäki profiilikuva
Anni
Paalumäki
yliopistonlehtori, Johtaminen ja organisointi
KTT, oppiaineen vastuuhenkilö

Ota yhteyttä

Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Organisaatiotutkimus
Organisaatiokulttuuri
Organisaation identiteetti
Ajallisuus
Akateeminen työ ja johtajuus
Mentorointi
Työtilat
Avokonttorit

Biografia

Anni tuli töihin Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin oppiaineeseen ensimmäisen kerran syksyllä 1987. Hän suoritti KTT-tutkinnon vuonna 2004, ja vuodesta 2012 lähtien hän on työskennellyt yliopistonlehtorina.

Anni on ollut koko työuransa ajan aktiivinen erilaisissa Turun kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston hallintotehtävissä, kuten esimerkiksi Turun yliopiston eettisen toimikunnan jäsenenä, Turun kauppakorkeakoulun tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajana sekä koulutuksen kehittämisen toimikunnan ja työsuojelutoimikunnan jäsenenä.

Anni toimii tällä hetkellä johtamisen ja organistoinnin vastuuopettajana

Opetus

Anni on opettanut useita kymmeniä johtamisen ja organisoinnin kursseja niin aine- kuin syventävälläkin tasolla sekä jatko-opinnoissa.Tämän lisäksi hän ohjaa tutkielmia johtamiskoulutuksessa ja toimii asiantuntijana Turun yliopiston mentorointiohjelmassa. Anni on myös yksi johtamisen ja organisoinnin omaopettajista.

Anni on suorittanut yliopistopedagogisia opintoja yht. 10 op.

Tällä hetkellä Anni vastaa seuraavista kursseista:

  • JO3 Näkökulmia organisaatioihin (KTK)
  • JO4 Strateginen johtaminen (KTK)
  • YSM Laadulliset tutkimusmenetelmät, harjoitukset (KTM)
  • JOPG Pro gradu -tutkielma (KTM)
  • Väitöskirjaohjaus (KTT)
  • eMBA Tutkielma- ja kehittämistyöohjaus (Johtamiskoulutus)

Tutkimus

Annin väitöskirja Keltaisella johdetut (2004) käsitteli artefakteja osana organisaatiokulttuuria ja erityisesti tietoista artefaktien kautta tapahtuvaa vaikuttamista. Nykyisin Annin tärkein tutkimuskohde on organisaation identiteetti ja sen kehittyminen ajan mittaan. Tämän lisäksi hänen tutkimuskiinnostuksiinsa lukeutuvat havainnointi tutkimusmenetelmänä, avoimet työtilat, virtuaalisuus työn tekemisen kontekstina sekä akateeminen työ.

Julkaisut

Järjestä: