Köydet

Pan-Eurooppa Instituutti

Vuonna 1987 perustettu Pan-Eurooppa Instituutti (PEI) seuraa liiketoimintaympäristön kehitystä erityisesti Itämeren talousalueella ja EU:n itäisissä rajanaapureissa.

PEI toteuttaa ja koordinoi tutkimushankkeita sekä toimeksiantotutkimuksia. Tutkimushankkeiden rahoittajina ovat muun muassa kansainväliset organisaatiot, Suomen ministeriöt, Euroopan unioni ja itämarkkinoista kiinnostuneet suuret yritykset. Tutkimuksemme keskeisiä teema alueita ovat geotalous ja turvallisuus, kauppapolitiikka ja yrityspoliittinen vuoropuhelu sekä kansainvälisen liiketoiminnan kilpailukyky ja kehitys. 

Lisäksi annamme tutkimusalueisiin pohjautuvaa opetusta Turun kauppakorkeakoulussa. PEI on osa Turun kauppakorkeakoulun Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitosta.

Tutkimuksen ja opetuksen lisäksi olemme aktiivisesti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa erilaisten tapahtumien, julkaisujen ja raporttien myötä. Pyrimme tuomaan tutkimukseemme perustavaa tietoa ja näkökulmia niin yritysten, viranomaisten kuin poliittisten päättäjien toiminnan tueksi.

logo

Tutustu Pan-Eurooppa Instituuttiin