Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksella toimii neljä oppiainetta, jotka ovat markkinointi, kansainvälinen liiketoiminta, toimitusketjujen johtaminen ja talousmaantiede. Lisäksi Pan-Eurooppa Instituutti toimii laitoksella.