Asiasana: Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Näyteluentoja taloustieteessä

Aika

9.4.2019 klo 14.00 - 15.00
Taloustieteen professorin tai apualaisprofessorin (tenure track) tehtävän hakijat pitävät näyteluennon tiistaina huhtikuun 9. päivänä 2019 Turun kauppakorkeakoulun luentosalissa Lähi-Tapiola seuraavan aikataulun mukaisesti:Klo 14.05 Janne Tukiainen ” Resurssikirous ja Hollannin tauti”Klo 14.30...

Väitöstutkimus ehdottaa startupeille keinoja herättää sidosryhmien huomio (Väitös: MSc Jonathan Van Mumford, kansainvälinen liiketoiminta, 2.11.2018)

01.11.2018

KTM Jonathan Van Mumford tarkastelee väitöstutkimuksessaan, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että eri sidosryhmät löytävät startup-yrityksen ja tapoja, joiden avulla yrittäjät ja yritysjohto pystyvät herättämään potentiaalisten sijoittajien ja kumppaneiden kiinnostuksen taatakseen riittävät resurssit käyttöönsä. Lisäksi tutkimus tuo esiin tapoja, joilla poliittiset toimijat voivat edistää tätä prosessia.