Talousmaantieteen oppiaine

"Talous toimii sijainnin ehdoilla"

Talousmaantiede tarkastelee taloudellisten toimintojen sijaintia, alueellista organisoitumista ja toimintojen välisiä suhteita. Talousmaantieteilijä on kiinnostunut talouden toimijoiden ja alueellisen toimintaympäristön vuorovaikutuksesta. Tarkastelutaso voi vaihdella paikallisesta globaaliin.
Turun kauppakorkeakoulussa talousmaantieteen keskeisiä teemoja ovat:

  • kuluttajien aluekäyttäytyminen ja siinä tapahtuvat muutokset
  • matkailuliiketoiminta ja elämyskulutus
  • alueiden strateginen kehittäminen
  • strateginen liikepaikkasuunnittelu
  • liiketoiminnan vastuullisuus ja kestävyys
  • paikkatietomenetelmien liiketoimintasovellukset

Tutustu talousmaantieteen oppiaineeseen