Talousmaantieteen oppiaine

"Talous toimii sijainnin ehdoilla"

Talousmaantiede tarkastelee taloudellisten toimintojen sijaintia, alueellista organisoitumista ja toimintojen välisiä suhteita. Talousmaantieteilijä on kiinnostunut talouden toimijoiden ja alueellisen toimintaympäristön vuorovaikutuksesta. Tarkastelutaso voi vaihdella paikallisesta globaaliin.
Turun kauppakorkeakoulussa talousmaantieteen keskeisiä teemoja ovat:

  • kuluttajakäyttäytyminen ja siinä tapahtuvat muutokset
  • strateginen aluekehitys
  • globalisaatio, kansainvälinen kauppa, Aasian taloudet, globaali Etelä
  • kaupan maantiede, strateginen liikepaikkasuunnittelu
  • matkailuliiketoiminta ja elämyskulutus
  • liiketoiminnan vastuullisuus ja kestävyys

Tutustu talousmaantieteen oppiaineeseen