Opiskelu talousmaantieteen oppiaineessa

"Talous toimii sijainnin ehdoilla"

Talousmaantiede tarkastelee taloudellisten toimintojen sijaintia, alueellista organisoitumista ja toimintojen välisiä suhteita. Talousmaantieteilijä on kiinnostunut talouden toimijoiden ja alueellisen toimintaympäristön vuorovaikutuksesta. Tarkastelutaso voi vaihdella paikallisesta globaaliin.

Talousmaantieteen voi valita erikoistumissuunnaksi Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen KTM-tutkinto-ohjelmassa. Myös kauppatieteiden tohtorin tutkinnon voi suorittaa talousmaantiede pääaineena. Sivuaineeksi talousmaantieteen voi valita kaikissa Turun kauppakorkeakoulun KTK- ja KTM-tutkinto-ohjelmissa. Yksittäisiä opintojaksoja tai sivuainekokonaisuuden voivat suorittaa myös Turun yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat. Osa opintojaksoista on tarjolla Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Turun kauppakorkeakoulussa talousmaantieteen keskeisiä teemoja ovat kuluttajakäyttäytyminen, kaupan maantiede (globaaleista tavaravirroista lähiömarketteihin ja verkkokauppaan), liikepaikkasuunnittelu, paikkatietomenetelmien liiketoimintasovellukset, strateginen aluekehitys (globaalista etelästä Turun saaristoon) ja alueelliset innovaatiojärjestelmät (alkutuotannosta huipputeknologiaan). Kestävä kehitys ja yritysten yhteiskuntavastuu ovat läpileikkaavia teemoja kaikessa mitä teemme, mutta opetustarjonnassa on myös erityisesti näihin teemoihin pureutuvia opintojaksoja.

Opintojaksot rakentuvat usein yhteistyössä liike-elämän ja aluesuunnittelun toimijoiden kanssa, mikä antaa opiskelijoille erinomaiset käytännön valmiudet ja verkostot. Yhdessä opiskelijoiden kanssa olemme ideoineet ja kehittäneet esimerkiksi Turun keskustaa, kauppakeskuksia, asuinympäristöjä ja Vanhaa Raumaa. Tuotamme myös uutta tieteellistä tietoa yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Talousmaantiede tuottaa opintojaksoja moniin opetusverkostoihin ja opintokokonaisuuksiin kuten Yliopistojen Aasia-verkostoon (monitieteisiä Aasia-opintoja), UniPID-verkostoon (kestävä kehitys, globaali vastuullisuus, kehitystutkimus) ja Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuuteen (monitieteistä kaupunkitutkimusta), joiden kautta Turun yliopiston opiskelijat voivat syventää osaamistaan.

Talousmaantieteilijät sijoittuvat liike-elämän, kansainvälisten organisaatioiden ja julkisen hallinnon asiantuntija-, tutkimus- tai johtotehtäviin. Liiketoimintaosaamisen ja viestintävalmiuksien lisäksi käytännönläheisten menetelmien, kuten paikkatietomenetelmien ja liikepaikkasuunnittelun työkalujen, hallinta ovat talousmaantieteilijän erityisvahvuuksia työmarkkinoilla.