Opiskelu talousmaantieteen oppiaineessa

Talousmaantiedettä voi opiskella pääaineena Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen maisterin tutkinto-ohjelmassa. Myös kauppatieteiden tohtorin tutkinnon voi suorittaa talousmaantiede pääaineena.

Sivuaineeksi talousmaantieteen voi valita kaikissa Turun kauppakorkeakoulun kandidaatin ja maisterin tutkinto-ohjelmissa. Yksittäisiä opintojaksoja tai sivuainekokonaisuuden voivat  suorittaa myös Turun yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijat. Osa opintojaksoista on tarjolla Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Talousmaantiede on mukana monissa opetusverkoistoissa; Matkailualan verkostoyliopistossa voi suorittaa Monitieteisiä matkailuopintoja, UniPID-verkostossa globaalin kehityksen opintojaksoja ja Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuudessa kaupunkitutkimusta.

Talousmaantieteen opetus perustuu korkeatasoiseen kansainväliseen akateemiseen asiantuntemukseen ja tutkimustietoon. Opintojaksot rakentuvat usein yhteistyössä liike-elämän ja aluesuunnittelun toimijoiden kanssa, mikä antaa opiskelijoille erinomaiset käytännön valmiudet ja verkostot. Yhdessä opiskelijoiden kanssa olemme ideoineet ja kehittäneet esimerkiksi Turun keskustaa, kauppakeskuksia, asuinympäristöja ja Vanhaa Raumaa. Tuotamme myös uutta tieteellistä tietoa yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Talousmaantieteilijät sijoittuvat liike-elämän, kansainvälisten organisaatioiden ja julkisen hallinnon asiantuntija-, tutkimus- tai johtotehtäviin. Liiketoimintaosaamisen ja viestintävalmiuksien lisäksi käytännönläheisten menetelmien, kuten paikkatietomenetelmien ja liikepaikkasuunnittelun työkalujen, hallinta ovat talousmaantieteilijän erityisvahvuuksia työmarkkinoilla.