Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelma, kauppatieteiden maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostuneet syventämään asiantuntemustasi markkinoinnista, toimitusketjujen johtamisesta, digitaalisesta liiketoiminnasta ja talousmaantieteestä
 • tähtäät monipuoliselle, haastavalle uralle organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtäviin

 

Turun kauppakorkeakoulun ilmapiiri on yhteisöllinen sekä kansainvälinen ja yritysyhteistyö on tiivistä. Olemme AACSB-akkreditoitu, mikä tarkoittaa jatkuvaa koulutuksen laadun kehittämistä.

Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelman erikoistumissuunnat markkinointi, toimitusketjujen johtaminen, digitaalinen liiketoiminta sekä talousmaantiede tarjoavat sinulle mielenkiintoisia asiantuntemusta syventäviä opintojaksoja sekä alansa keskeisiä sisältöjä.

Keskeisiä sisältöjä koulutuksessa erikoistumisuunnasta riippuen:

 • strateginen tietohallinnon johtaminen,
 • tietotekniikan hyödyt ja riskit sekä niiden hallintamallit ja tietojärjestelmien mallintamenetelmät (digitaalinen liiketoiminta),
 • palvelu- ja ratkaisukeskeiset liiketoimintalogiikat,
 • markkinointiviestintä ja brändit,
 • markkinointiratkaisujen suunnittelu ja käytännön toteutus sekä asiakassuhteiden ja liiketoimintaverkostojen johtaminen (markkinointi),
 • alueellinen kehittäminen,
 • strateginen liikepaikkasuunnittelu sekä yhteiskunnalliset, taloudelliset ja teknologiset muutostrendit ja niiden vaikutukset yritysten ja toimialojen sijaintiin ja aluekehitykseen (talousmaantiede)
 • hankinta-,tuotanto- ja logistiikkakonseptien kehittäminen,
 • eri alojen toimitusketjujen ominaispiirteet ja niiden kehitystarpeet sekä asiakasarvon tunnistaminen ja toteuttaminen erityisesti organisaation materiaali-, tieto- ja rahavirtojen osalta (toimitusketjujen johtaminen).

Ohjelmasta valmistuneena kauppatieteiden maisterina sinulla on valmiudet tarkastella yritystoimintaa ja talouden ilmiöitä monitieteisesti sekä tunnistaa, analysoida ja kehittää ratkaisuja kannattavasti, vastuullisesti ja tulevaisuusorientoituneesti. Osaat soveltaa tutkimus-, viestintä- ja informaatiolukutaitoja sekä kykenet työskentelemään erityyppisissä verkostoissa ja tiimeissä sekä monipuolisissa organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä omalla erikoistumisalueellasi.

Mike Valtonen
Markkinointi on aina murroksessa, mikä tekee siitä mielenkiintoista ja jännittävää. Markkinointi on minulle myös keino toteuttaa luovaa puoltani Turun kauppakorkeakoulussa.
Mike Valtonen
kauppatieteiden opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä saat tutkinnon, joka avaa ovia.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • toimitusjohtaja
 • markkinointipäällikkö tai -johtaja
 • avainasiakaspäällikkö tai -johtaja
 • digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä
 • chief supply chain officer
 • head of procurement
 • konsultti
 • palvelusuunnittelija
 • teknologiajohtaja
 • liikepaikkasuunnittelun asiantuntija