Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelma, kauppatieteiden maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostuneet syventämään asiantuntemustasi markkinoinnista, toimitusketjujen johtamisesta, digitaalisesta liiketoiminnasta ja talousmaantieteestä
 • tähtäät monipuoliselle, haastavalle uralle organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtäviin

 

Turun kauppakorkeakoulun ilmapiiri on yhteisöllinen sekä kansainvälinen ja yritysyhteistyö on tiivistä. Olemme AACSB-akkreditoitu, mikä tarkoittaa jatkuvaa koulutuksen laadun kehittämistä.

Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelman erikoistumissuunnat markkinointi, toimitusketjujen johtaminen, digitaalinen liiketoiminta sekä talousmaantiede tarjoavat sinulle mielenkiintoisia asiantuntemusta syventäviä opintojaksoja sekä alansa keskeisiä sisältöjä.

Keskeisiä sisältöjä koulutuksessa erikoistumisuunnasta riippuen:

 • strateginen tietohallinnon johtaminen,
 • tietotekniikan hyödyt ja riskit sekä niiden hallintamallit ja tietojärjestelmien mallintamenetelmät (digitaalinen liiketoiminta),
 • palvelu- ja ratkaisukeskeiset liiketoimintalogiikat,
 • markkinointiviestintä ja brändit,
 • markkinointiratkaisujen suunnittelu ja käytännön toteutus sekä asiakassuhteiden ja liiketoimintaverkostojen johtaminen (markkinointi),
 • alueellinen kehittäminen,
 • strateginen liikepaikkasuunnittelu sekä yhteiskunnalliset, taloudelliset ja teknologiset muutostrendit ja niiden vaikutukset yritysten ja toimialojen sijaintiin ja aluekehitykseen (talousmaantiede)
 • hankinta-,tuotanto- ja logistiikkakonseptien kehittäminen,
 • eri alojen toimitusketjujen ominaispiirteet ja niiden kehitystarpeet sekä asiakasarvon tunnistaminen ja toteuttaminen erityisesti organisaation materiaali-, tieto- ja rahavirtojen osalta (toimitusketjujen johtaminen).

Ohjelmasta valmistuneena kauppatieteiden maisterina sinulla on valmiudet tarkastella yritystoimintaa ja talouden ilmiöitä monitieteisesti sekä tunnistaa, analysoida ja kehittää ratkaisuja kannattavasti, vastuullisesti ja tulevaisuusorientoituneesti. Osaat soveltaa tutkimus-, viestintä- ja informaatiolukutaitoja sekä kykenet työskentelemään erityyppisissä verkostoissa ja tiimeissä sekä monipuolisissa organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä omalla erikoistumisalueellasi.

Get inspired by the future.
Meiltä saat tutkinnon, joka avaa ovia.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • toimitusjohtaja
 • markkinointipäällikkö tai -johtaja
 • avainasiakaspäällikkö tai -johtaja
 • digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä
 • chief supply chain officer
 • head of procurement
 • konsultti
 • palvelusuunnittelija
 • teknologiajohtaja
 • liikepaikkasuunnittelun asiantuntija