Opiskelu markkinoinnin oppiaineessa

Turun kauppakorkeakoulussa markkinointia voi opiskella osana KTK, KTM ja KTT tutkintoja.

 • Kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa, Markkinointi on yksi erikoistumissuunnista Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelmassa.
 • Tohtoriohjelmassa, Markkinointi on itsenäinen tieteenala, jota valitaan pääaineeksi ennen ohjelmaan pääsyä.

Mitä oppii markkinoinnissa?

Ajankohtaista ja hieman askeleen edellä

Markkinoinnin opetus seuraa aikaansa ja uudistuu. Olemme mielellämme opetuksessa askeleen edellä niitä tarpeita, joita muutokset yritysmaailmassa herättävät. Bisneshenkisyys ja valmius haasteisiin ovat oleellinen osa markkinointia.

Opetuksemme perustuu vankkaan, kansainvälisen tason tutkimustietoon. Tämän osaamisen ympärille rakennetut opintojaksot tarjoavat opiskelijoille joustavan mahdollisuuden suunnitella kullekin sopivin kurssikokonaisuus.

Monimuotoista yhteistyötä

Hyvät suhteet opiskelijoihin ja yrityksiin ovat toimintamme perusta. Markkinointi tekee yhteistyötä opiskelijoiden kanssa opiskeluaikana (markkinoinnin ainekerho M-klubi), sekä heidän valmistumisensa jälkeen.

Yrityssuhteita hyödynnetään opetuksessa monin tavoin. Vierailuluennot, projektitehtävät yrityksissä ja pro gradu -toimeksiannot kuuluvat olennaisena osana markkinoinnin opetukseen.

Oivaltavaa oppimista

Markkinointi ei tarjoa valmiita reseptejä, mutta sen sijaan antaa mahdollisuuden luoviin sovelluksiin. Opitun tiedon soveltaminen ja visiointikyky ovat markkinoinnissa avaintaitoja.

Opiskelija osallistuu itse aktiivisesti omien oppimisedellytystensä luomiseen. Keskustelut, pohdinnat ja yhdessä tekeminen muiden opiskelijoiden kanssa ja ohjaajan opastuksella edistävät omaehtoista oppimista. Opiskelijan vuorovaikutustaidot ja kommunikointikyky tukevat tätä tavoitetta.

Uramahdollisuuksia

Markkinointiopiskelijat sijoittuvat valmistumisen jälkeen monipuolisiin työtehtäviin, jonka jälkeen työpolku usein johtaa joko asiantuntija- tai johtotehtäviin. Lisäkoulutuksen, kiinnostuksen ja työkokemuksen ansiosta jokaisen ura muovautuu omannäköiseksi ja voi johdattaa yllättävillekin aloille, kuten terveyssektorille, politiikkaan, hyväntekeväisyysjärjestöihin tai jopa teatteriin. Esimerkit työnimikkeistä, joihin koulutus sopii:

 • Viestintäharjoittelija, -asiantuntija, -johtaja
 • Asiakaspalveluharjoittelija, -asiantuntija, -johtaja
 • Asiakassuhdejohtaja, -asiantuntija, -tiimijäsen
 • Avainasiakasvastaava
 • Sijoitussuhdejohtaja, kumppanuussuhdejohtaja, sidosryhmätyö
 • Tapahtumakoordinaattori
 • Strategiajohtaja, kehitysjohtaja, kehittämisasiantuntija
 • Digitaalisen liiketoiminnan harjoittelija, -asiantuntija, -johtaja
 • CSR-harjoittelija, -asiantuntija, -johtaja
 • Sosiaalisen median asiantuntija, koordinaattori, harjoittelija
 • Markkinointiharjoittelija, -asiantuntija, -johtaja
 • Vienti- / tuontitehtävät
 • Brändijohtaja, PR-johtaja
 • Tuotepäällikkö / projektipäällikkö / palvelupäällikkö
 • Maajohtaja (globaaleissa yrityksissä), kanavajohtaja
 • Markkinointiteknologiakonsultti
 • Myyjä, myyntiedustaja, myyntijohtaja
 • Myynnin tuki, liidikehittäjä
 • Sisällöntuottaja
 • Asiakaskokemuksen johtaja / asiantuntija / tiimijäsen
 • Liiketoimintakonsultti, asiakaskokemuskonsultti, kestävän kehityksen konsultti
 • Tutkija, analyytikko, tutkimuspäällikkö
 • Asiakasymmärrysjohtaja, -asiantuntija
 • Kouluttaja, opettaja, lehtori, puhuja
 • Yrittäjä
 • Toimitusjohtaja