Markkinoinnin oppiaine

Markkinointi on keskeinen liiketaloustieteen oppiaine ja tutkimusala. Asiakasarvon tunnistamiseen, luomiseen ja viestimiseen liittyvänä toimintana se on strategisessa roolissa osana yritystoimintaa. Markkinoinnissa on kyse yrityksen kyvystä tyydyttää asiakkaiden tarpeet kannattavuus- ja kasvutavoitteet huomioonottaen eettisesti kestävällä tavalla.

Markkinoinnissa perehdytään liiketoiminnalle keskeiseen asiakaslähtöiseen ajatteluun ja se antaa laaja-alaiset valmiudet toimia markkinoinnin johtotehtävissä esimerkiksi palvelualan, teollisuuden ja kaupan palveluksessa niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. ​​Edistämme myös liiketoimintaa ja yhteiskuntaa tuottamalla arvokkaita ja ajantasoisia tutkimustuloksia markkinoinnin keskeisistä haasteista.

Tutustu markkinoinnin oppiaineeseen

people-emotions
A business that makes nothing but money is a poor business
Henry Ford, as quoted in News Journal [Mansfield, Ohio] (3 August 1965)