Turun yliopistoon neljä uutta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahanketta

31.05.2023

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt Turun yliopistoon rahoituksen neljälle akatemiahankkeelle.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen yhteensä 59 akatemiahankkeelle ja osoitti rahoitukseen lähes 31 miljoonaa euroa. Kaikista hankehakemuksista noin 16 prosenttia sai rahoituksen.

Akatemiahankerahoituksen tarkoituksena on edistää tutkimuksen vaikuttavuutta ja uudistumista. Tutkimussuunnitelman korkean tieteellisen laadun ohella toimikunta painottaa rahoituspäätöksissä erityisesti sellaisia akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä tieteen uudistumiseen.

Turun yliopistossa akatemiahankkeen rahoituksen saivat:

  • Elina Jaakkola, markkinointi: Kiertotalouskokemus: Inhimillisten kokemusten synty ja rooli kiertotaloudessa / Konsortio: CIRCEX, 280 000 e
  • Benita Heiskanen, John Morton -keskus: Lisääntyvyyssotien kuvitelmat ja liikehdintä yli Yhdysvaltain ja Meksikon raja-alueen, 499 957 e
  • Kirsi Peltonen, INVEST-lippulaiva: Pakolaislasten kognitiiviset, sosiaaliset ja mielenterveyden resurssit - Kartoittaminen ja tuen suunnittelu kouluissa, 488 085 e
  • Hanna Meretoja, yleinen kirjallisuustiede: Syövän vastakertomukset: muovaamassa kerronnallista toimijuutta, 500 000 e

Luotu 31.05.2023 | Muokattu 05.06.2023