Asiasana: Yleinen kirjallisuustiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kansainvälisessä konferenssissa pohditaan kertomusten roolia nyky-yhteiskunnassa

15.02.2019

Kertomuksen tutkimus ja kulttuurisen muistin tutkimus ovat kaksi monitieteistä tutkimusaluetta, joiden välillä on ollut toistaiseksi varsin vähän vuorovaikutusta. Turun yliopistossa 14.–16.2.2019 järjestettävä kansainvälinen konferenssi ”Uses and Abuses of Storytelling: Theorizing the Intersections of Narrative, Memory and Identity” tuo kertomuksen ja kulttuurisen muistin tutkijat yhteen pohtimaan erilaisia tapoja, joilla kertomuksia käytetään nyky-yhteiskunnassa. Erityisen huomion kohteena on kertomusten käyttö yksilöiden ja yhteisöjen identiteetin rakentamisessa.

Kirjallisuuden ja musiikin alan uutuuskirjojen kavalkadi

Aika

14.12.2018 klo 12.00 - 13.45
OHJELMA • Kirjallisuuden ja musiikin leikkauspintoja -tutkimusantologiasta kertovat toimittajat, professori emerita Liisa Steinby, yliopistonlehtori Susanna Välimäki ja tutkija Siru Kainulainen. Kirjoittajista paikalla ovat professori Lea Rojola, professori John Richardson, tutkija Viola Parente...

Dandyismi kaunokirjallisuudessa – dandyn kirjallinen ilmaisumuoto määritelty (Väitös: FL Annamari Arrakoski-Engardt, 7.12.2018, kirjallisuustiede)

Annamari Arrakoski-Engardt tarkasteli väitöskirjassaan dandyismiä ja dandy-hahmoja Oscar Wilden, Bret Easton Ellisin ja Christian Krachtin teosten kautta. Tutkimuksessa luotiin ensimmäistä kertaa määritelmä dandyismistä kaunokirjallisuuden tyylilajina. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, mitä muutoksia kirjallisen dandyismin esiintymisessä on tapahtunut 1890-luvulta alkaen.

Opiskelu yleisessä kirjallisuustieteessä

Yleisen kirjallisuustieteen opinnoissa pureudutaan teoreettisen ajattelun, historiallisen ymmärryksen ja tekstianalyyttisten taitojen avulla kirjallisuuden toimintatapoihin sekä sen ilmentämiin historiallisen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kokemuksen muotoihin. Opinnot antavat valmiudet tarkkaan tekstianalyysiin, kriittiseen ja itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun sekä monipuoliseen maailmankirjallisuuden historian ja erilaisten teoreettisten lähestymistapojen hallintaan.

Yhteistyö yleisen kirjallisuustieteen oppiaineessa

Yleisen kirjallisuustieteen oppiaine tekee laajaa yhteistyötä niin Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen oppiaineiden, kulttuurihistorian ja laitoksen ja tiedekunnan muiden oppiaineiden kanssa kuin muiden tiedekuntien, muiden suomalaisten yliopistojen ja kansainvälisten kumppaniemme kanssa.

Tutkimus yleisen kirjallisuustieteen oppiaineessa

Yleinen kirjallisuustiede on tutkimusorientoitunut oppiaine, jossa on vilkas tutkimuselämä ja meneillään useita suuria, monitieteisiä tutkimushankkeita. Oppiaineesta johdetaan kokemuksen, kertomuksen ja muistin suhteisiin keskittyvää tutkimuskeskusta ja kansainvälistä tutkimusverkostoa. Oppiaineen tutkimusprofiili on laaja sekä teoreettisten kysymyksenasettelujen suhteen että maantieteellisesti ja ajallisesti. Erilaisia lähestymistapoja yhdistää kontekstualisoiva ote.

Yleisen kirjallisuustieteen oppiaine

Yleisessä kirjallisuustieteessä pyritään teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla ymmärtämään ja tulkitsemaan kirjallisuuden ominaispiirteitä, merkityksiä ja yhteiskunnallisia edellytyksiä. Opinnot avaavat näköalaa eri kulttuuripiirien tuntemukseen ja antavat valmiuksia aikamme kulttuuristen ilmiöiden analyyttiseen ja kriittiseen tarkasteluun.