Asiasana: yleinen kirjallisuustiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Monikielisyys ja kieli- ja kulttuurirajojen ylittäminen ovat aina olleet kiinteä osa kaupunkiyhteisössä toimimista

01.02.2022

Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen Monikielinen Turku -verkostosta kipinän saanut uutuusteos Kieliä ja kohtaamisia Turun historiassa – Näkökulmia monikielisyyteen tarkastelee Suomen vanhimman kaupungin rikasta kielellistä historiaa keskiajalta 1900-luvulle asti. Teoksen artikkelit osoittavat, että monikielisyys ja kieli- ja kulttuurirajojen ylittäminen ovat olleet kautta aikojen kiinteä osa kaupunkiyhteisössä toimimista.

Pohjoisten vesien merkitysten lähteillä

19.08.2021

Ilmastonmuutoksen vaikutukset pohjoiseen luontoon muuttavat myös tapoja käsitellä ja kuvastaa kuluvaa muutosta.The Changing Environment of the North: Cultural Representations and Uses of Water -symposiumissa käsitellään pohjoisen ympäristön ja arktisten alueiden inhimillisiä ja kulttuurisia merkityksiä sekä taiteellisia esityksiä.

SELMA: Medical Humanities -seminaarisarjan luento (Deborah Madden: Covid-19 abd anticipatory grief. Critical perspectives on the ‘narrative turn’ in end-of-life care during pandemic times)

Aika

2.3.2021 klo 16.00 - 17.00
Turun yliopiston yhteydessä toimiva SELMA-tutkimuskeskus järjestää vuonna 2021 kansainvälisen seminaarisarjan, jossa pureudutaan monitieteisesti terveyttä ja sairautta koskevien tarinoiden, muistojen ja kokemusten maailmaan.SELMA Medical Humanities -seminaarisarjassa tarkastellaan tapoja, joilla...

Kansainvälisessä konferenssissa pohditaan kertomusten roolia nyky-yhteiskunnassa

15.02.2019

Kertomuksen tutkimus ja kulttuurisen muistin tutkimus ovat kaksi monitieteistä tutkimusaluetta, joiden välillä on ollut toistaiseksi varsin vähän vuorovaikutusta. Turun yliopistossa 14.–16.2.2019 järjestettävä kansainvälinen konferenssi ”Uses and Abuses of Storytelling: Theorizing the Intersections of Narrative, Memory and Identity” tuo kertomuksen ja kulttuurisen muistin tutkijat yhteen pohtimaan erilaisia tapoja, joilla kertomuksia käytetään nyky-yhteiskunnassa. Erityisen huomion kohteena on kertomusten käyttö yksilöiden ja yhteisöjen identiteetin rakentamisessa.