Opiskelu toimitusketjujen johtamisen oppiaineessa

Toimitusketjujen johtamisen opinnot antavat kokonaisvaltaisen kuvan yritykseen tulevan, sen sisällä liikkuvan ja yrityksestä lähtevän materiaalivirran suunnittelusta ja ohjauksesta. Lisäksi tarkastellaan näihin liittyviä informaatiovirtoja. Kaikkia näitä virtoja pyritään ohjaamaan yrityksen taloudellisten tavoitteiden kannalta tehokkaimmalla tavalla. Opiskelijat saavat myös selkeän käsityksen liiketoiminnan verkostoitumisesta globaalissa toimintaympäristössä.

Toimitusketjujen johtaminen tarjoaa hyvät ammatilliset perusvalmiudet vaativiin toimitusketjujen johtamisen, hankinnan ja logistiikkatoimintojen johto- ja asiantuntijatehtäviin. Painopiste on erityisesti niiden tietojen ja taitojen hankkimisessa, joita toimitusketjujen tuloksekas johtaminen ja tutkimus edellyttävät muuttuvassa toimintaympäristössä toiminnan kannattavuus, tuottavuus sekä taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus huomioiden. Tutkinto antaa valmiuksia analyyttiseen, luovaan ja vastuulliseen liiketaloudelliseen ajatteluun, jossa painottuvat organisaatioita ja näiden toimittajia ja asiakkaita yhdistävät prosessit: kysyntätarpeiden selvittäminen, hankinta-, tuotanto- ja logistiikkakonseptien kehittäminen ja monikanavainen jakelu.

Turun yliopisto käyttää Simio simulaatio-ohjelmaa Simio LLC:n myöntämällä avustuksella.