Toimitusketjujen johtamisen oppiaine

Toimitusketjut muodostavat kansainvälisen kaupan selkärangan. Toimitusketjut koostuvat monista eri toimijoista, jotka tekevät yhteistyötä tuottaakseen asiakkaalle arvoa hallinnoimalla yritysten sisäisiä ja ulkoisia materiaali-, tieto- ja rahavirtoja mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Toimitusketjujen johtamisen opetus ja tutkimus tarkastelevat mm. kysyntätarpeiden selvittämistä, kuljetuksia, hankintaa, varastointia, yritysten välistä yhteistyötä ja vastuullisuutta. Lisäksi käsitellään toimialatason kysymyksiä, kuten kuljetusmarkkinoita, sekä logistiikan alueellisia vaikutuksia ja edellytyksiä.

Toimitusketjujen johtamisen varsin käytännönläheinen opetus antaa valmiuksia työskennellä vaativissa johto- ja asiantuntijatehtävissä. Meiltä valmistuneet opiskelijat tunnistavat organisaation strategiset menestystekijät erityisesti toimitusketjujen toiminnan kannalta ja ymmärtävät niiden kytkökset asiakaslähtöiseen ja liiketaloudelliseen ajatteluun kannattavuus- ja kasvutavoitteet huomioon ottaen eettisesti kestävällä tavalla. He myös kykenevät analysoimaan erityyppisten toimitusketjujen kehitystarpeita ja suunnittelemaan niiden pohjalta kehitysehdotuksia.

Tutustu toimitusketjujen johtamisen oppiaineeseen