Tutkimus toimitusketjujen johtamisen oppiaineessa

Toimitusketjujen johtamisen oppiaine tuottaa korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen kautta tietoa toimitusketjussa tapahtuvasta organisaatioiden sisäisestä ja ulkoisesta toiminnasta (mm. tuotantoprosessit, hankinnat, kuljetukset). Toimitusketjujen johtamisen tutkimus tarkastelee ilmiöitä yksilöiden, toimintojen, yritysten ja toimitusketjujen tasolla.

Turun kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen tutkimuksen painopistealueita ovat:

  • Yritysten suorituskyky ja logistiikkakustannukset
  • Merenkulkutalous
  • Trade and Transport Facilitation
  • Hankintojen johtaminen
  • Vastuullisuus toimitusketjussa

Julkaisut

Logistiikkaselvitys 2023 (2023)

Solakivi Tomi, Ojala Lauri, Laari Sini, Töyli Juuso, Toivonen Noora, Metsäaho Veeti
(Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4))

Merenkulun markkinaselvitys 2021 (2022)

Solakivi Tomi, Ojala Lauri, Holm Pasi, Tyynilä Juho, Paimander Aleksi, Kilpi Vesa
(Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4))