Tutkimus toimitusketjujen johtamisen oppiaineessa

Toimitusketjujen johtamisen oppiaine tuottaa korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen kautta tietoa toimitusketjussa tapahtuvasta organisaatioiden sisäisestä ja ulkoisesta toiminnasta (mm. tuotantoprosessit, hankinnat, kuljetukset). Toimitusketjujen johtamisen tutkimus tarkastelee ilmiöitä yksilöiden, toimintojen, yritysten ja toimitusketjujen tasolla.

Turun kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen tutkimuksen painopistealueita ovat:

  • Yritysten suorituskyky ja logistiikkakustannukset
  • Merenkulkutalous
  • Trade and Transport Facilitation
  • Hankintojen johtaminen
  • Vastuullisuus toimitusketjussa

Julkaisut

Merenkulun päästökaupan vaikutukset (2020)

Tomi Solakivi, Jukka-Pekka Jalkanen, Adriaan Perrels, Tuomas Kiiski, Lauri Ojala
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)