Tutkimus toimitusketjujen johtamisen oppiaineessa

Toimitusketjujen johtamisen oppiaine tuottaa korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen kautta tietoa toimitusketjussa tapahtuvasta organisaatioiden sisäisestä ja ulkoisesta toiminnasta (mm. tuotantoprosessit, hankinnat, kuljetukset). Toimitusketjujen johtamisen tutkimus tarkastelee ilmiöitä yksilöiden, toimintojen, yritysten ja toimitusketjujen tasolla.

Turun kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen tutkimuksen painopistealueita ovat:

  • Yritysten suorituskyky ja logistiikkakustannukset
  • Merenkulkutalous
  • Trade and Transport Facilitation
  • Hankintojen johtaminen
  • Vastuullisuus toimitusketjussa

Julkaisut

Logistiikkaselvitys 2018 (2018)

Tomi Solakivi, Lauri Ojala, Sini Laari, Harri Lorentz, Tuomas Kiiski, Juuso Töyli, Jarmo Malmsten, Anu Bask, Oskari Rintala, Aleksi Paimander, Hanna Rintala
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)