Sidosryhmäyhteistyö toimitusketjujen johtamisen oppiaineessa

Toimitusketjujen johtamisen aineella on aktiivista yhteistyötä erilaisten yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa. Aine on ollut pääpartnerina useissa suurissa EU-rahoitteisissa projekteissa ja toteuttanut useita selvityksiä eri ministeriöiden ja virastojen toimeksiannosta. Oppiaine tekee myös yhteistyötä Maailmanpankin kanssa.

Projektit

Logistiikkaselvitys

Logistiikkaselvitys 2020 -raportti perustuu noin 2 000 teollisuuden, kaupan ja logistiikka-alan yrityksen kyselyvastauksiin mm. logistiikan tilasta, kehitystarpeista ja kustannuksista vuosien 2019-2020 osalta. Järjestyksessään 11. raportin tulokset esitetään päätoimialoittain ja osin myös maakunnittain. Selvityksen on laatinut Turun yliopiston kauppakorkeakoulun logistiikan tutkijaryhmä yhteistyössä liikennehallinnon kanssa. Turun kauppakorkeakoulun logistiikan tutkijoiden vuodesta 2006 kokoama tietokanta on alallaan suurin kansallinen kyselyaineisto maailmassa.

Lue lisää täältä. Logistiikkaselvitys 2020 -raportin voi ladata täältä.

Vanhemmat selvitykset on koottu tälle sivulle: https://blogit.utu.fi/logistiikkaselvitys/fi/etusivu/

POPCORN (Preventing Oil and Plastics Contamination of Ocean Regions of the North)

POPCORN, Preventing Oil and Plastics Contamination of Ocean Regions of the North, was a clustering project of EU's Northern Periphery and Arctic Programme. POPCORN brought together four completed projects with a focus on maritime pollution issues: OIL SPILL, APP4SEA, Blue Circular Economy and Circular Ocean. Each of these project focused either on oil spills or plastic pollution. POPCORN shared the outcomes and best practices of the individual projects with new regions and organisations. POPCORN was led from the University of Oulu, and the partner institutions were University of Turku, North Highland College (Scotland), and Norwegian Meteorological Institute.

 

POPCORN logo

NPA Programme logo

 

 

OIL SPILL (Enhancing oil spill response capabilities in the BSR)

OIL SPILL -hanke (2019–2021) edisti öljyntorjuntavalmiutta Itämeren alueella

Öljyntorjunta rannikko- ja matalikkoalueilla on monimutkaisempi prosessi kuin vastaavat operaatiot avomerellä. Tehtävien ja vastuiden jakautuminen viranomaisten sekä muiden toimijoiden, kuten kansalaisjärjestöjen, välillä on usein epäselvää.

OIL SPILL -hanke vahvisti öljyntorjuntavalmiutta Itämeren alueella kehittämällä yhteistyömalleja, yhteisiä käytäntöjä sekä toimintakykyä asianomaisten organisaatioiden kesken.

Hankkeessa oli mukana 13 hankekumppania ja seitsemän liitännäiskumppania yhteensä yhdeksästä eri maasta. Turun yliopisto oli hankkeen päätoteuttaja.

Lue lisää hankkeen nettisivuilta.

 

OIL SPILL logo

HAZARD (Mitigating the Effects of Emergencies in the Baltic Sea Region Ports)

HAZARD-hanke kehitti satamaturvallisuutta Itämeren alueen satamissa (2016–2019)

Satamat, terminaalit ja varastot sijaitsevat usein lähellä asutusta, ja siten onnettomuuden sattuessa suuri määrä ihmisiä on vaarassa altistua sen haittavaikutuksille. HAZARD-hanke paransi Itämeren alueen satamien turvallisuutta tuomalla yhteen pelastus- ja muita viranomaisia, logistiikkayrityksiä ja akateemisia toimijoita.

Hankkeeseen kuului yhteensä 14 hankekumppania ja 13 liitännäiskumppania yhteensä yhdeksästä eri maasta. Turun yliopisto oli hankkeen päätoteuttaja. Vertailemalla, kehittämällä ja harjoittelemalla toimintojaan yhdessä kumppanit loivat tehokkaan oppimisympäristön.

HAZARD-hanke paransi Itämeren satamien toimintavalmiutta, resurssien koordinointia sekä viestintää ja tehosti kumppaneiden toimintaa haittavaikutusten minimoiseksi ja henkien pelastamiseksi.

Lue lisää hankkeen nettisivuilta.

 

HAZARD logo