Hakeminen suomenkielisiin maisteriopintoihin

Maisteriopinnoissa hakukohteena on ylempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kaksi vuotta. Voit hakea suomenkielisiin maisteriopintoihin, jos sinulla on:

 • suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto (esim. AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto - soveltuva tutkinto määritellään valintaperusteissa hakukohdekohtaisesti),
 • hakukohteen edellyttämät opinnot,
 • hyvä suomen kielen taito.

Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen valintaperusteisiin. Valintaperusteet löytyvät Opintopolku.fi palvelusta kunkin hakukohteen kohdalta. Alta löydät kaikki maisterihaussa olevat hakukohteet ja linkit hakukohteisiin Opintopolussa.

Maisterihaun aikataulu

Hakuaika alkaa 18.3.2020 ja päättyy 1.4.2020 klo 15.00.

 • Haku on osa korkeakoulujen yhteishakua.
 • Hae sähköisellä yhteishaun hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Yhteishaussa voit hakea yhteensä kuuteen (6) eri koulutukseen ja sinun on asetettava hakukohteet hakulomakkeelle ensisijaisuusjärjestykseen.
  • Huomaa seuraavat poikkeukset: luonnotieteiden ja tekniikan tiedekunnan maisterihakukohteista voit hakea ainoastaan yhteen. Kauppakorkeakoulun Turun yksikön maisterihakukohteista voit hakea myöskin vain yhteen hakukohteeseen.
 • Hakemuksen liitteet on liitettävä hakemukseen tiedostoina viimeistään 8.4.2020.
 • Sinut valitaan ensisijaisuusjärjestyksen mukaan siihen korkeimmalle asettamaasi hakukohteeseen, johon valintamenestyksesi riittää.

Haun perusteena olevaan tutkintoon suoritettavien opintojen sekä hakukohteen edellyttämien opintojen on oltava suoritettuina ja rekisteröitynä seuraaviin määräaikoihin mennessä:

 • Turun kauppakorkeakouluun ja oikeustieteeseen hakevilla 8.4.2020 mennessä
 • Muihin tiedekuntiin hakevilla 31.5.2020 mennessä.

Humanistisen tiedekunnan Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelmaan hakeminen tapahtuu erillishaussa, jonka hakuaika alkaa 8.1.2020 ja päättyy 22.1.2020 klo 15.00. Tämä ohjelma ei kuulu yhteishaun enintään kuuden hakukohteen rajoituksen piiriin. Katso ohjelman tarkemmat hakutiedot Opintopolusta.
 

 

Hakemukseen liitettävät liitteet

Yhteishaussa hakevan on liitettävä tarvittavat hakukelpoisuuden osoittavat ja muut liitteet hakulomakkeelle joko hakemuksen lähettämisen yhteydessä tai viimeistään 8.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Maisterihakukohteeseen haettaessa hakukelpoisuuteen edellytetään alemman korkeakoulututkinnon suorittamista ja hakijan on liitettävä hakemukselleen todistus tällaisesta tutkinnosta. Mikäli tutkintosi ei ole valmis em. määräaikaan mennessä ja hakukohteessa sallitaan myös 8.4. päivämäärän jälkeen valmistuminen, todistus tulee liittää toukokuun loppuun mennessä. Tarkista asia hakukohteen tiedeoista. Hakulomakkeella on kysymyksiä tutkintoon/opintoihin liittyen ja näiden perusteella sinulle muodostuu oikeanlainen liitepyyntö.

Opintopolussa on ilmoitettu hakukohdekohtaisesti mitä ja mihin mennessä liitteitä vaaditaan. Lue nämä huolellisesti, jotta osaat varautua näiden asiakirjojen liittämiseen hakemusta täyttäessäsi. Sinulta saatetaan edellyttää esim. motivaatiokirjettä tai suunnitelmaa opintojen maisteriointojen suorittamisesta.

Suomen kielen taidon osoittaminen

Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavat opintosi ulkomailla tai Suomessa muulla kuin suomen kielellä, sinun tulee osoittaa suomen kielen taitosi jollakin alla luetelluista tavoista. Sääntö ei koske niitä oikeustieteen maisterin tutkintoon hakevia, jotka hakevat opiskeluoikeutta Åbo Akademissa suoritetun rättsnotarie-tutkinnon perusteella.

Mikäli sinun tulee osoittaa kielitaito todistuksella, sinulle tulee hakulomakkeelle pyyntö kyseisen todistuksen liittämisestä.

Vaaditun kielitaidon voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista: 

2. Kielitutkinto tai -koe

Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissaosakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
tai
Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä

2. Koulusivistys

Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (mikäli päättötodistuksessa suomi äidinkielenä hyväksytyllä arvosanalla).

3. Ylioppilastutkinto tai vastaava
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (A)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E)
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettuarvosanalla laudatur (L)
 • IB-tutkinnossa:
  • A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa:
  • Suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4)
  • Suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • ​​​​​​​​​​​​​RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa:
  • Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4)
  • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8
  • Suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8
  • ​​​​​​​​​​​​​​Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

4. Korkeakoulututkinto/opinnot
 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
 • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
 • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60op/35 ov opinnot
 • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä
Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 15.7.2020.

Lue lisää opiskelijavalinnan tuloksista

Turun yliopistossa parhaillaan opiskelevat tai aiemmin opiskelleet

Sinulla voi olla voimassa kerrallaan vain yksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai koulutusohjelmassa Turun yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä sanotun saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jota olet suorittamassa tai olet jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta seuraa. 

Voiko ylemmän korkeakoulututkinnon opinnot suorittaa etäopiskeluna tai työn ohessa?

Maisteritutkintojen opinnoissa annetaan merkittävä painoarvo lähiopetukselle, joka mahdollistaa tärkeiden vuorovaikutustaitojen kehittymisen. Lähiopetus järjestetään päiväopetuksena arkisin klo 8-16. Itsenäisesti etäopiskeluna suoritettavia opintojaksoja voi maisteriopinnoissa olla muutamia. Opiskelijan kurssivalinnoista pitkälti riippuu, paljonko läsnäoloa vaativia opetustunteja yksittäiselle viikolle tulee.

Työn ohessa opiskelua harkitsevien on hyvä tiedostaa, että maisteriohjelman opinnot edellyttävät aktiivista osallistumista lähiopetukseen.  Maisteriohjelmien opiskelijat ovat hyötyneet opintovapaasta ja muista joustavista työjärjestelyistä. Varsinaista monimuotomallia tai työn ohessa opiskelun mallia yliopistossa ei ole tällä hetkellä tarjolla.

Turun yliopiston maisterihaun hakukohteet 2020

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan hakukohteet, maisterihaku
Oikeustieteellisen tiedekunnan hakukohde, maisterihaku