Hakeminen suomenkielisiin maisteriopintoihin

Maisteriopinnoissa hakukohteena on ylempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kaksi vuotta. Voit hakea suomenkielisiin maisteriopintoihin, jos sinulla on:

 • suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto (esim. AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto - soveltuva tutkinto määritellään valintaperusteissa hakukohdekohtaisesti)
 • hyvä suomen kielen taito.

Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen valintaperusteisiin. Valintaperusteet löytyvät Opintopolku.fi palvelusta kunkin hakukohteen kohdalta. Alta löydät kaikki maisterihaussa olevat hakukohteet ja linkit hakukohteisiin Opintopolussa.

Maisterihaun aikataulu

Hakuaika alkaa 20.3.2019 ja päättyy 3.4.2019 klo 15.00.

 • Haku on osa korkeakoulujen yhteishakua.
 • Hae sähköisellä yhteishaun hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Yhteishaussa voit hakea yhteensä kuuteen (6) eri koulutukseen ja sinun on asetettava hakukohteet hakulomakkeelle ensisijaisuusjärjestykseen.
  • Huomaa seuraavat poikkeukset: Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan maisterihakukohteista voit hakea ainoastaan yhteen. Kauppakorkeakoulun Turun yksikön maisterihakukohteista voit hakea myöskin vaihn yhteen hakukohteeseen.
 • Hakemuksen liitteet on liitettävä hakemukseen tiedostoina viimeistään 10.4.2019.
 • Sinut valitaan ensisijaisuusjärjestyksen mukaan siihen korkeimmalle asettamaasi hakukohteeseen, johon valintamenestyksesi riittää.

Suomenkielisiin hakukohteisiin haettaessa haun perusteena olevaan tutkintoon suoritettavien opintojen sekä hakukohteen edellyttämien opintojen on oltava suoritettuina ja rekisteröitynä seuraaviin määräaikoihin mennessä:

 • Turun kauppakorkeakouluun ja oikeustieteeseen hakevilla 10.4.2019 mennessä
 • Muihin tiedekuntiin hakevilla 31.5.2019 mennessä.

Humanistisen tiedekunnan Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelmaan hakeminen tapahtuu erillishaussa, jonka hakuaika alkaa 1.12.2018 ja päättyy 31.1.2019 klo 15.00. Tämä ohjelma ei kuulu yhteishaun enintään kuuden hakukohteen rajoituksen piiriin. Katso ohjelman tarkemmat hakutiedot Opintopolusta.
 

 

Hakemukseen liitettävät liitteet

Yhteishaussa hakevan on liitettävä tarvittavat hakukelpoisuuden osoittavat ja muut liitteet hakulomakkeelle joko hakemuksen lähettämisen yhteydessä tai viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Maisterihakukohteeseen haettaessa hakukelpoisuuteen edellytetään alemman korkeakoulututkinnon suorittamista. Hakemukseen tulee liittää 10.4.2019 mennessä tutkintotodistuksen kopio haun perusteena olevasta tutkinnosta. Mikäli et voi toimittaa tutkintotodistuksen kopiota em. päivämäärään mennessä, sinun tulee toimittaa  tutkinnon antavan korkeakoulun lausunto siitä, että kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu tai tulevat suoritetuiksi edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä.

Opintopolussa on ilmoitettu hakukohdekohtaisesti mitä muita liitteitä hakijalta vaaditaan. Lue nämä huolellisesti, jotta osaat varautua näiden asiakirjojen liittämiseen hakemusta täyttäessäsi. Hakijalta saatetaan edellyttää esim. motivaatiokirjettä tai suunnitelmaa opintojen maisteriointojen suorittamisesta.

Suomen kielen taidon osoittaminen

Tiedot julkaistaan lähiaikoina

Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019.

Lue lisää opiskelijavalinnan tuloksista

Turun yliopiston maisterihaun hakukohteet 2019

Oikeustieteellisen tiedekunnan hakukohde, maisterihaku