Hakeminen suomenkielisiin maisteriopintoihin

Maisteriopinnoissa hakukohteena on ylempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kaksi vuotta. Voit hakea suomenkielisiin maisteriopintoihin, jos sinulla on:

 • suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto (esim. AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto - soveltuva tutkinto määritellään valintaperusteissa hakukohdekohtaisesti),
 • hakukohteen edellyttämät opinnot,
 • hyvä suomen kielen taito.

Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen valintaperusteisiin. Valintaperusteet löytyvät Opintopolku.fi palvelusta kunkin hakukohteen kohdalta. Alta löydät kaikki maisterihaussa olevat hakukohteet ja linkit hakukohteisiin Opintopolussa.

Maisterihaun aikataulu

Hakuaika alkaa 20.3.2019 ja päättyy 3.4.2019 klo 15.00.

 • Haku on osa korkeakoulujen yhteishakua.
 • Hae sähköisellä yhteishaun hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Yhteishaussa voit hakea yhteensä kuuteen (6) eri koulutukseen ja sinun on asetettava hakukohteet hakulomakkeelle ensisijaisuusjärjestykseen.
  • Huomaa seuraavat poikkeukset: luonnotieteiden ja tekniikan tiedekunnan maisterihakukohteista voit hakea ainoastaan yhteen. Kauppakorkeakoulun Turun yksikön maisterihakukohteista voit hakea myöskin vain yhteen hakukohteeseen.
 • Hakemuksen liitteet on liitettävä hakemukseen tiedostoina viimeistään 10.4.2019.
 • Sinut valitaan ensisijaisuusjärjestyksen mukaan siihen korkeimmalle asettamaasi hakukohteeseen, johon valintamenestyksesi riittää.

Suomenkielisiin hakukohteisiin haettaessa haun perusteena olevaan tutkintoon suoritettavien opintojen sekä hakukohteen edellyttämien opintojen on oltava suoritettuina ja rekisteröitynä seuraaviin määräaikoihin mennessä:

 • Turun kauppakorkeakouluun ja oikeustieteeseen hakevilla 10.4.2019 mennessä
 • Muihin tiedekuntiin hakevilla 31.5.2019 mennessä.

Humanistisen tiedekunnan Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelmaan hakeminen tapahtuu erillishaussa, jonka hakuaika alkaa 1.12.2018 ja päättyy 31.1.2019 klo 15.00. Tämä ohjelma ei kuulu yhteishaun enintään kuuden hakukohteen rajoituksen piiriin. Katso ohjelman tarkemmat hakutiedot Opintopolusta.
 

 

Hakemukseen liitettävät liitteet

Yhteishaussa hakevan on liitettävä tarvittavat hakukelpoisuuden osoittavat ja muut liitteet hakulomakkeelle joko hakemuksen lähettämisen yhteydessä tai viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Maisterihakukohteeseen haettaessa hakukelpoisuuteen edellytetään alemman korkeakoulututkinnon suorittamista. Hakemukseen tulee liittää 10.4.2019 mennessä tutkintotodistuksen kopio haun perusteena olevasta tutkinnosta. Mikäli et voi toimittaa tutkintotodistuksen kopiota em. päivämäärään mennessä, sinun tulee toimittaa  tutkinnon antavan korkeakoulun lausunto siitä, että kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on suoritettu tai tulevat suoritetuiksi edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä.

Opintopolussa on ilmoitettu hakukohdekohtaisesti mitä muita liitteitä hakijalta vaaditaan. Lue nämä huolellisesti, jotta osaat varautua näiden asiakirjojen liittämiseen hakemusta täyttäessäsi. Hakijalta saatetaan edellyttää esim. motivaatiokirjettä tai suunnitelmaa opintojen maisteriointojen suorittamisesta.

Suomen kielen taidon osoittaminen

Mikäli olet suorittanut hakukelpoisuuden antavat opintosi ulkomailla tai Suomessa muulla kuin suomen kielellä, sinun tulee osoittaa suomen kielen taitosi jollakin alla luetelluista tavoista. Sääntö ei koske niitä oikeustieteen maisterin tutkintoon hakevia, jotka hakevat opiskeluoikeutta Åbo Akademissa suoritetun rättsnotarie-tutkinnon perusteella.

1. Kielitutkinto tai –koe:

 • Yleinen kielitutkinto: vähintään tason 4 suoritus kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon kielitutkinto: suullisen ja kirjallisen taidon kokeet arvosanalla hyvät taidot

2. Koulusivistys

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä.

3. Ylioppilastutkinto tai vastaava

 • Suomalainen ylioppilastutkinto:
  • äidinkielen koe (suomi) vähintään arvosanalla approbatur, suomi toisena kielenä –koe (S2) vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur tai
  • toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä: pitkä oppimäärä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur tai keskipitkä oppimäärä arvosanalla laudatur
 • IB-tutkinto: hyväksytty arvosana suomen kielessä A-tason kokeessa
 • EB-tutkinto: hyväksytty arvosana suomen kielessä L1-kielenä
 • Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa: suomi äidinkielenä –koe suoritettu hyväksytysti

4. Korkeakouluopinnot

 • Korkeakoulututkintoon sisältyvä kielikoe tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (toisena kotimaisena kielenä), vähintään arvosanalla hyvä.
 • Korkeakoulussa suomen kielestä vähintään 35 ov:n tai 60 op:n opinnot TAI oppimäärän cum laude approbatur TAI vastaavat opinnot korkeakoulun antaman todistuksen mukaan vastaavasta oppiaineesta.
 • Korkeakoulututkinto suomen kielellä TAI korkeakoulututkinto pääaineena suomen kieli (tai vastaava).
 • Korkeakoulussa suomen kielellä annettu kypsyysnäyte.
Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019.

Lue lisää opiskelijavalinnan tuloksista

Turun yliopistossa parhaillaan opiskelevat tai aiemmin opiskelleet

Sinulla voi olla voimassa kerrallaan vain yksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai koulutusohjelmassa Turun yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä sanotun saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jota olet suorittamassa tai olet jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta seuraa. 

Turun yliopiston maisterihaun hakukohteet 2019

Oikeustieteellisen tiedekunnan hakukohde, maisterihaku