Hakeminen suomenkielisiin maisteriopintoihin

Maisteriopinnoissa hakukohteena on ylempi korkeakoulututkinto, jonka suoritusaika on kaksi vuotta. Voit hakea suomenkielisiin maisteriopintoihin, jos sinulla on:

 • korkeakoulututkinto, kuten AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto
 • hakukohteen edellyttämät opinnot,
 • hyvä suomen kielen taito.

Tutustu ennen hakemista huolellisesti hakukohteen valintaperusteisiin. Valintaperusteissa on määritelty, jos hakukelpoiseksi katsotaan voin jonkin tietyn alan tai tietyn korkeakoulututkinnon suorittaneet. Valintaperusteet löytyvät Opintopolku.fi palvelusta kunkin hakukohteen kohdalta. Alta löydät kaikki maisterihaussa olevat hakukohteet ja linkit hakukohteisiin Opintopolussa.

Maisterihaun aikataulu

Hakuaika alkaa 13.3.2024 ja päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

 • Haku on osa korkeakoulujen yhteishakua.
 • Hae sähköisellä yhteishaun hakulomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi.
 • Yhteishaussa voit hakea yhteensä kuuteen (6) eri koulutukseen ja sinun on asetettava hakukohteet hakulomakkeelle ensisijaisuusjärjestykseen.
 • Hakemuksen liitteet on liitettävä hakemukseen tiedostoina viimeistään 3.4.2024 klo 15:00.
 • Sinut valitaan ensisijaisuusjärjestyksen mukaan siihen korkeimmalle asettamaasi hakukohteeseen, johon valintamenestyksesi riittää.
 • Lue Opintopolusta hakukohteiden valintaperusteet huolellisesti. Lue erityisesti mitä opintoja hakevalta edellytetään ja näihin liittyvät määräajat.

Humanistisen tiedekunnan Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelmaan hakeminen tapahtuu erillishaussa, jonka hakuaika alkaa 3.1.2024 ja päättyy 17.1.2024 klo 15.00. Tämä ohjelma ei kuulu yhteishaun enintään kuuden hakukohteen rajoituksen piiriin. Katso ohjelman tarkemmat hakutiedot Opintopolusta.

Hakemukseen liitettävät liitteet

Yhteishaussa hakevan on liitettävä tarvittavat hakukelpoisuuden osoittavat ja muut liitteet hakulomakkeelle joko hakemuksen lähettämisen yhteydessä tai viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.

 • Joissain hakukohteissa on mahdollista toimittaa liitteet tutkinnosta ja opinnoista myös em. päivämäärän jälkeen jälkeen. Tarkista asia aina hakukohteen tiedoista. Näet määräajat myös hakulomakkeella vastatessasi hakukohteen kysymyksiin.
 • Sinulta saatetaan edellyttää myös esim. motivaatiokirjettä tai suunnitelmaa opintojen suorittamisesta. Tarkista vaatimukset hakukohteen tiedoista.
Suomen kielen taidon osoittaminen

Kielitaidon todentamisesta on oma sivunsa.

Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 4.7.2024.

Lue lisää opiskelijavalinnan tuloksista

Turun yliopistossa parhaillaan opiskelevat tai aiemmin opiskelleet

Sinulla voi olla voimassa kerrallaan vain yksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtava opiskeluoikeus samassa pääaineessa tai koulutusohjelmassa Turun yliopistossa. Uutta opiskeluoikeutta ei myönnetä vastaavan sisältöisenä sellaisen edellä sanotun saman koulutusalan tai vastaavan oppiaineen tutkinnon tai koulutuksen suorittamiseen, jota olet suorittamassa tai olet jo suorittanut, ellei tiedekunnan valintaperusteista muuta seuraa. 

Voiko ylemmän korkeakoulututkinnon opinnot suorittaa etäopiskeluna tai työn ohessa?

Maisteritutkintojen opinnoissa annetaan merkittävä painoarvo lähiopetukselle, joka mahdollistaa tärkeiden vuorovaikutustaitojen kehittymisen. Lähiopetus järjestetään päiväopetuksena arkisin klo 8-16. Itsenäisesti etäopiskeluna suoritettavia opintojaksoja voi maisteriopinnoissa olla muutamia. Opiskelijan kurssivalinnoista pitkälti riippuu, paljonko läsnäoloa vaativia opetustunteja yksittäiselle viikolle tulee.

Työn ohessa opiskelua harkitsevien on hyvä tiedostaa, että maisteriohjelman opinnot edellyttävät aktiivista osallistumista lähiopetukseen.  Maisteriohjelmien opiskelijat ovat hyötyneet opintovapaasta ja muista joustavista työjärjestelyistä. Varsinaista monimuotomallia tai työn ohessa opiskelun mallia yliopistossa ei ole tällä hetkellä tarjolla.

Turun yliopiston maisterihaun hakukohteet 2024

Humanistinen tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teknillinen tiedekunta
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta