Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma, Pori, kauppatieteiden maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet innovatiivinen, vastuuntuntoinen ja ratkaisukeskeinen
 • olet kiinnostunut asiantuntijaorganisaatioiden toiminnasta, kehittämisestä tai johtamisesta
 • haluat haastavalle ja monipuoliselle uralle asiantuntija- tai johtotehtäviin

Turun kauppakorkeakoulu kouluttaa opiskelijoistaan yrittäjähenkisiä, innovatiivisia ja vastuullisia tulevaisuuden päättäjiä ja asiantuntijoita, joilla on erinomaiset valmiudet työskennellä kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Turun kauppakorkeakoulu on AACSB-akkreditoitu, mikä tarkoittaa jatkuvaa koulutuksen laadun kehittämistä. 

Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma on täysin uniikki ohjelma -  vastaavaa eivät muut kauppakorkeakoulut Suomessa tarjoa. Koulutus sopii sinulle, jos haluat syventää liiketoimintaosaamistasi ja yhdistää sitä aikaisemmin hankkimaasi osaamiseen. Sinulla voi mahdollisesti olla jo muun tieteenalan osaamista, mutta tarvitset liiketoiminnan tuntemusta johto- tai esimiestehtävissä työskennelläksesi tai vaikkapa yritystoiminnan käynnistämiseen. Koulutus sopii erinomaisesti jo asiantuntijatehtävissä tai -organisaatioissa työskenteleville tai näihin tähtääville.

Ohjelmassa voit erikoistua johtamiseen ja organisointiin; laskentatoimeen ja rahoitukseen tai markkinointiosaamiseen. Ohjelmassa perehdyt syvällisesti oman pääaineesi sisältöihin, ja yhdistät oman alasi erityisosaamiseen kokonaisvaltaista liiketoimintaosaamista.

Laskentatoimen ja rahoituksen erikoistumissuunnan suoritettuasi osaat arvioida ja analysoida sekä määrällistä että laadullista taloudellista informaatiota ja viestiä siitä eri sidosryhmien kanssa. Osaat hyödyntää ja soveltaa taloudellista informaatiota organisaatioiden kehittämisessä ja strategisessa päätöksenteossa. Osaat analysoida eri sidosryhmien näkökulmista organisaatioiden taloudellista tilannetta, ymmärtää toimintaympäristöön tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä ja osaat päätöksiä tehdessä huomioida vastuullisuuskysymykset. Kykenet toimimaan tiimeissä erilaisissa toimintaympäristöissä

Johtamisen ja organisoinnin erikoistumissuunnan suoritettuasi kykenet toimimaan esimerkiksi strategiseen johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen ja organisaatioiden kehittämiseen liittyvissä vaativissa asiantuntijatehtävissä, sekä tunnet monipuolisesti asiantuntijoiden johtamiseen ja organisointiin liittyvää tematiikkaa ja sinulla valmiuksia toimia johtotehtävissä erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa.

Markkinointiosaamisen erikoistumissuunnan suoritettuasi osaat hahmottaa verkottuneiden asiantuntijapalvelumarkkinoiden toimintaa, analysoida markkinoiden nykytilaa ja tulevaisuutta sekä ohjata edustamasi organisaation toimintaa osana muuttuvia markkinoita. 

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on monipuoliset uramahdollisuudet kansallisesti sekä kansainvälisesti - yksityisellä, julkisella tai kolmannella sektorilla. 

Salla Wiklund
Porissa kauppatieteiden opiskelu tuo mielenkiintoisten kurssien ja asiantuntevien opettajien lisäksi mukanaan tiiviin yhteisön. Vanha kunnostettu puuvillatehtaan rakennus lisää ilmapiirin ja opiskelun sympaattisuutta.
Salla Wiklund
kauppatieteiden opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä saat tutkinnon, joka avaa ovia.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

Laskentatoimen ja rahoituksen erikoistumissuunta:

 • analyytikko
 • controller
 • sijoituspäällikkö
 • tilintarkastaja
 • veroasiantuntija

Johtamisen ja organisoinnin erikoistumissuunta:

 • rekrytointiasiantuntija
 • henkilöstöjohtaja
 • liiketoimintajohtaja
 • kehittämispäällikkö
 • pankinjohtaja

Markkinoinnin erikoistumissuunta:

 • asiakkuuspäällikkö
 • markkinointisuunnittelija
 • myyntipäällikkö
 • markkinointijohtaja
 • brand manager

 

 

Asiasanat: liiketoiminta, liiketoimintaosaaminen, asiantuntijaorganisaatiot, asiantuntijapalvelut